Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

       
A
A
A

Valov

ВАЛОВ ОЛЕГ


Випускник 2000р.

Посада: заступник голови Тернопільської ОДА з питань децентралізації та формування нових об'єднань територіальних громад

Valov

СЕГІН ОЛЕКСАНДР


Випускник 2007р.

Посада: заступник директораТОВ "ТКД Факторинг", м.Київ

Valov

ГУРКО АНДРІЙ


Випускник 2006р.

Посада: фінансовий ревізор-контролер Наглядової Ради ТОВ "ТЕРРА ФУД", м.Київ

Valov

ГАХОВСЬКА ІРИНА


Випускник 2000р.

Посада: головний державний фінансовий інспектор державної фінансової інспекції, м.Київ

Valov

СТАХНИК НАТАЛІЯ


Випускник 2004р.

Посада: головний державний ревізор-інспектор Департаменту боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом ДФС України

Valov

ОСТАПЧУК СЕРГІЙ


Випускник 2008р.

Посада: к.е.н., Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"

Valov

БАЩІЙ АНДРІЙ


Випускник 2006р.

Посада: провідний фахівець з навчання персоналу в компанії "HAVI Logistics"

Valov

МОГУТІНА ІННА


Випускник 2005р.

Посада: головний бухгалтер з розрахунку заробітної плати ПАТ «Київметробуд»

Valov

ДОВГАНЮК ТЕТЬЯНА


Випускник 2005р.

Посада: головний бухгалтер Аграрної біржі, м.Київ

Valov

ГУРСЬКИЙ АНДРІЙ


Випускник 2002р.

Посада: Начальник відділу обліку і звітності - головний бухгалтер фінансового управління Бережанської РДА

Valov

КОРНЕЛЮК РОМАН


Випускник 2005р.

Посада: керуючий Бережанським відділенням ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Valov

ЯРІШ РОМАН


Випускник 2007р.

Посада: головний менеджер ТОВ «Микулинець Бровар»

Valov

ГОНЧАР ПЕТРО


Випускник 2000р.

Посада: секретар Бережанської міської ради

Valov

ВОЛЯК ЛЕСЯ


Випускник 2010р.

Посада: к.е.н., асистент кафедри статистики та економічного аналізу НУБіП України

ГРАФІК навчального процесу

студентів факультету економіки і природокористування

заочної форми навчання весна – 2016р.

Курс Група К-ть студентів Заліково-екзаменаційна сесія Державний іспит Захист дипломної роботи
І курс Екз-11,Оз-11 5 09.03-23.03    
ІІ курс Екз-21 8 21.03-04.04    
  Оз-21 9 21.03-04.04    
ІІІ курс Екз-31,32СК 24 28.03-16.04    
 Оз-31,32СК 32 28.03-16.04    

ІV курс

Екз-41 7 11.04-30.04    
  Оз-41 9 11.04-30.04    
Екз-43СК 14 10.05-29-05    
 Оз-43СК 25 10.05-29-05    

V курс

Екз-51      19 15.02-05.03 23.05-24.05 15.06-16.06
 Оз-51 8 15.02-05.03 24.05 15.06
  Екз-61СП 21 22.02-12.03    
 Оз-61СП 10 22.02-12.03    
ІІ курс Еоз – 21 6 09.03-23.03    
ІІІ курс Еоз – 31,32СК 10 04.04-23.04    

ІV курс

Еоз - 41 11 04.04-23.04    
Еоз – 43СК 8 04.04-23.04    

V курс

Еоз – 51 8   10.05 06.06

Сторінки історії факультету

Факультет економіки і природокористування, започаткований з ініціативи директора інституту, професора, заслуженого машинобудівника України Павліського В.М. та к.е.н., заслуженого економіста України Кулаєць М.М. Створений він був у 1993 р. як відділення економіки підприємства, яке очолила у той час Кулаєць М.М. Вперше на стаціонарну форму навчання було проведено набір 50 студентів зі спеціальності «Економіка підприємства» ОКР «Молодший спеціаліст» з базовою вищою освітою. По суті, це були ті ж самі бакалаври, статус яких було офіційно узаконено Указом Президента України «Про впровадження ступеневої системи освіти у вищих навчальних закладах».

У 1993 р. був здійснений перший випуск висококваліфікованих фахівців, половина з них прийшли на навчання із золотими медалями. Із 1995 р., згідно з рішенням Державної акредитаційної комісії, почала здійснюватися підготовка фахівців з напряму 0501 «Економіка та підприємництво» за ОКР «Бакалавр» зі спеціальності «Економіка підприємства», а з 1998-гор. - зі спеціальності «Облік і аудит».

У 2000 р. рішенням Державної акредитаційної комісії видано ліцензію на право провадження освітньої діяльності, пов'язаної з наданням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог спеціаліста. Отже, з цього часу відділення перейменовано у факультет, деканом якого призначено Ярему Л.В. Із 2001 по2004 рр. факультет знову очолила Кулаєць М.М. Функціонувало 13 навчальних кабінетів, з яких три комп'ютеризованих. Навчальний процес підготовки бакалаврів та спеціалістів забезпечували 60 викладачів.

У 2005 р. одержано ліцензію на підготовку ОКР «Бакалавр» зі спеціальності «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування».

Факультет в ті роки зробив вагомий крок у площині цілісного, системного оновлення всіх складових своєї діяльності. Система навчання та виховання була спрямована на інноваційний тип освіти, передусім на підготовку конкурентоспроможних спеціалістів.

З ініціативи декана факультету Кулаєць М.М. і за підтримки адміністрації інституту були створені навчально-інформаційно-консультативні пункти на базі Снятинського, Тлумацького сільськогосподарських і Болехівського лісогосподарського технікумів Івано-Франківської області, Рівненського державного аграрного технікуму та Дрогобицького технікуму статистики Львівської області, Ковельського машинобудівного технікуму Волинської області. Це був період найбільшого за всі роки набору студентів на заочну форму навчання.

У 2004 році деканом факультету був призначений к.е.н. Жибак М.М., який обіймав цю посаду до 2008 р. З 2008 по 2010 рр. факультет очолював Колос З.В., а з 2010 р. по даний час - Ярема Л.В.

Довший час заступником декана факультету працювала Пасемник О.Г., а з 2015 р. - Христенко Г.М.

У 2015 р. одержано ліцензію на проведення освітньої діяльності за ОС «Магістр» спеціальностей 051 «Економіка» та 071 «Облік і оподаткування».

Розуміючи вимоги сьогодення, керівництво факультету всю свою діяльність спрямовує на вдосконалення навчально-методичної, наукової, профорієнтаційної, культурно-виховної роботи.

З того часу можна виділити окремий період у розвитку факультету: створено 9 лекційних аудиторій оснащених мультимедійними засобами, 2 спеціалізовані навчальні лабораторії, навчальна бухгалтерія зі встановленою ліцензійною програмою 1-С «Підприємство», комп'ютеризовано 3 кабінети. Значна робота проводиться зі створення навчально-методичної бази, велика увага приділяється науковій роботі. На факультеті функціонувало 3 кафедри: аграрної економіки і організації агробізнесу, бухгалтерського обліку і аудиту, економічної теорії.

Сьогодні на факультеті чотири кафедри: економіки підприємства; обліку і аудиту; екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування; гуманітарних дисциплін. Навчальний процес здійснюють 40 викладачів, з них 4 доктори наук, 24 кандидати наук. На факультеті навчається більше 600 студентів денної та заочної форм навчання.

Навчально-виховний процес на факультеті організований так, щоб не лише дати студенту високий рівень фахової освіти, а й сформувати гармонійно розвинену особистість, соціально активну і національно свідому, наділену високими моральними якостями та патріотичними почуттями.

Декан факультету

кандидат економічних наук, доцент

Ярема Любов Василівна 


 

Контакти

  Адреса: вул. Академічна 20, м.Бережани, Тернопільська обл., 47501

    Робочий кабінет: корпус №1 (головний корпус), 2-поверх, №212

  E-mailЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Тел: (03548) 2-31-73

 

На сьогоднішньому етапі розвитку економіки країни особливу вагу мають фахівці з економічних і екологічних спеціальностей, бо саме їм необхідно довести свою профпридатність та власною працею вивести нашу державу на провідні місця в економічному та екологічному розвитку.

На факультеті «Економіки і природокористування» здійснюється підготовка саме таких фахівців за денною та заочною формами навчання:

ОС «Бакалавр» зі спеціальностей:

  • 051 «Економіка»;
  • 071 «Облік і оподаткування»;
  • 073 «Менеджмент»;
  • 101 «Екологія».

ОС «Магістр» зі спеціальностей:

  • 051 «Економіка»;
  • 071 «Облік і оподаткування».

Навчальний процес спрямований на ефективну підготовку фахівців, які володіють креативним мисленням, здатних розв’язувати сучасні виробничі і наукові завдання з економіки, обліку, екологічного контролю для екобезпечної діяльності в сільськогосподарській та природоохоронній галузях, компетентних в питаннях системного аналізу і фінансової оцінки підприємства, які можуть прогнозувати та оцінювати інноваційні ризики.

Організацію освітнього процесу, виконання навчальних планів і програм навчальних дисциплін забезпечують кафедри: економіки підприємства; обліку і аудиту; гуманітарних дисциплін; екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування.

НПП кафедр проводяться наукові дослідження за напрямами:

  1. Теоретико–методологічне та організаційно–економічне обгрунтування подальшого розвитку аграрного виробництва та сільських територій району (номер державної реєстрації № 0115U;
  2. Вивчення регіональних особливостей бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в умовах міжнародної економічної інтеграції (номер державної реєстрації №0115U;
  3. Вивчення формування та розвитку історико-культурних процесів в Галичині ХІХ-ХХІ століттях (номер державної реєстрації № 0115U003387);
  4. Агроекологічний моніторинг та моделювання стану агроекосистем, що підлягають біоорганічному та традиційному способу ведення господарства (номер державної реєстрації № 0115U003388).

Впровадження інноваційних педагогічних технологій, підтримка культурних і наукових традицій - все це дозволяє факультету постійно розширювати матеріальну та інформаційну базу, урізноманітнювати дозвілля студентів, вести наукову і навчально-методичну роботу. Свої знання та наукові дослідження студенти мають можливість розкрити на засіданнях наукових гуртків, студентських науково-практичних конференціях, круглих столах, різноманітних конкурсах, інтелектуальних іграх.

Для кращого сприйняття та закріплення навчального матеріалу студентами, на факультеті функціонують лекційні аудиторії, оснащені мультимедійними засобами навчання та навчально–наукові лабораторії. Практичні та лабораторні заняття проводяться в спеціально обладнаних аудиторіях, виробничі практики – в базових господарствах.

Факультет співпрацює з провідними аграрними та іншими підприємствами з питань працевлаштування випускників, функціонує Рада роботодавців. Традиційними стали проведення днів кар’єри, ярмарки вакансій, в яких беруть участь потенційні роботодавці.

Студенти факультету, з метою отримання подвійних дипломів, мають можливість навчатися у Поморській академії м. Слупськ (Польща) та стажуватися у господарствах країн ЄС: Данія, Швейцарія, Польща, Австрія, Німеччина.

Наші вітання

 

Актуальні оголошення

Підготовка офіцерів

vkaf

Бажаючим проходити навчання у 2019-2020 н.р. на кафедрі військової підготовки НУБіП України при Бережанському агротехнічному інституті звертатися за телефоном 067 422 1279 або в кабінет 2 корпусу №5 інституту. 

Погода

Ми в Facebook

 

Перейти на офіційну сторінку


Корисні посилання

Політика відкритості

Скриньки довіри. Шановні студенти та співробітники! В навчальних корпусах Інституту постійно діють скриньки довіри, в яких Ви можете залишати свої скарги, зауваження та пропозиції щодо покращення роботи інституту. Всі ваші звернення будуть розглянуті керівництвом інституту.

Телефон гарячої лінії (03548) 2-54-25

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 

БАТІ