Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

       
A
A
A

  У відповідності до ст. ст. 36, 55 Закону України “Про вищу освіту”,   Порядку проведення конкурсу на заміщення посад науково-педагогічних працівників Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут» та Рекомендацій щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 05 жовтня 2015 р. № 1005, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут»

ОГОЛОШУЄ

конкурс на заміщення посад НПП, згідно з термінами та умовами, визначеними законодавством:

 1. Декан факультету економіки і природокористування – 1 ставка.
 2. Декан агроінженерного факультету – 1 ставка.
 3. Декан факультету енергетики та електротехніки – 1 ставка.

  Із Положенням про Порядок проведення конкурсу на заміщення посад науково-педагогічних працівників Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут» та Рекомендаціями щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) можна ознайомитися за електронними адресами:

http://www.bati.nubip.edu.ua та http://mon.gov.ua.

  Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи: заяву про участь у конкурсі на ім’я директора інституту; заповнений особовий листок з обліку кадрів; дві фотокартки розміром 3см х 4см; копію паспорта громадянина України (с.1,2,3,11), засвідчені у встановленому законодавством порядку; копії документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання, засвідчені у встановленому законодавством порядку; копію трудової книжки, засвідчену за основним місцем роботи; список наукових та навчально-методичних праць, засвідчений за основним місцем роботи; копії документів про підвищення кваліфікації, стажування за останні п’ять років, засвідчені за основним місцем роботи.

  Науково-педагогічні працівники інституту, що обираються на наступний термін, подають: заяву про участь у конкурсі на ім’я директора інституту, список наукових та навчально-методичних праць, опублікованих протягом терміну дії попереднього контракту, засвідчений секретарем Вченої ради інституту; засвідчені копії документів про підвищення кваліфікації, проходження стажування (за останні 5 років).

  Документи надсилати або подавати особисто за адресою: кабінет 118, вул. Академічна, 20, м. Бережани, Тернопільська обл., 47501. тел. для довідок  (03548) 2-54-25.

Термін подачі конкурсних справ  до  16.12.2018 р.

 

Студентська науково-практична конференція “Актуальні питання розвитку агропромислового комплексу”, яка проводитиметься  22-23 листопада 2018 року у  ВП  НУБіП України “Бережанський агротехнічний інститут.

Студентська конференція 22 23 листопада 2018

Міністерство освіти і науки України
Національний університет біоресурсів і
природокористування України
ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний  інститут»
Білоруська державна сільськогосподарська академія (Білорусь)
Жешувський університет (Польща)
Поморська Академія в Слупську (Польща)
Старопольська Вища Школа в Кельцях (Польща)
Вінницький національний аграрний університет
Подільський державний аграрно-технічний університет
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника»
Таврійський державний агротехнологічний університет
Харківський національний аграрний університет ім. В. Докучаєва

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Міжнародної науково-практичної конференції
«Сучасні напрями та перспективи  розвитку агро- та електроінженерії»,
 
яка відбудеться
16 листопада 2018 року
м. Бережани, Тернопільська обл., Україна

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо до участі в конференції

науково-педагогічних працівників, науковців, докторантів, аспірантів, магістрантів, студентів, представників органів влади, громадських організацій та підприємств

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

 1. Інноваційні аспекти екологізації розвитку аграрної сфери України.
 2. Розвиток обліково-аналітичного механізму в умовах трансформації економічної системи.
 3. Соціально-економічний розвиток аграрної сфери економіки України.
 4.  Сучасні тенденції використання технологій та техніки для виробництва продукції АПК.
 5. Організаційно-технічні проблеми енергетики.
 6.  Новітні електротехнології в агропромисловому виробництві.
 7.  Енергозбереження та поновлювані джерела енергії.
 8.  Математичне моделювання та комп’ютерно-інформаційні технології.
 9.  Агроінженерія та біотехнології.
 10. Соціальні та гуманітарні аспекти розвитку аграрної сфери.
 11. Проблеми надійності та експлуатації машин і засобів механізації сільськогосподарського виробництва.
 12. Перспективи розвитку садово-паркового господарства.

УМОВИ УЧАСТІ

1. Конференція проходитиме на базі ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» (м. Бережани, Тернопільська обл., Україна).
2. Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.
3. Форма участі в конференції – дистанційна.
4. Не пізніше встановленого терміну (10.11.2018) подати на ел. адресу: заявку, тези, скановану (або фото) копію квитанції. У темі повідомлення вказати: «Матеріали на конференцію 16 листопада 2018 р.».
5. Файли назвати за прикладом: Sudomyr_zayavka; Sudomyr_article; Sudomyr_ oplata.
6. За результатами конференції вийде  збірник із присвоєнням кодів УДК та ISBN.
7. Кожному автору (або колективу авторів) буде надісланий збірник тез в електронному варіанті.

КОНТРОЛЬНІ ДАТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

10. 11. 2018 – кінцевий термін подання тез;
02. 12. 2018 – розсилка збірника.

ОПЛАТА ОРГВНЕСКУ

Оргвнесок конференції для учасників становить
100 грн – електронний варіант збірника  (для докторів наук – безкоштовно)

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ ОРГВНЕСКУ

Одержувач:
ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»
Код 34492201
Банк ГУДКСУ у Тернопільській області
МФО 820172
Рахунок № 31257219211844

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

1. Учасник має право надіслати лише одну тезу, яка раніше не публікувалася.
2. Максимальна кількість авторів – три особи (включаючи наукового керівника).
3. Обсяг тез – 2 повні сторінки, які не нумеруються.
4. Формат А 4, розмір усіх полів 20 мм.
5. Гарнітура – Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,0, абзац – 1 см.
6. Використання ілюстративних матеріалів у тезах повинно бути мінімальним.
7. Формат таблиць та рисунків має бути лише книжний.
8. Матеріали, які не відповідають установленим вимогам, розглядатися не будуть.
9. Відповідальність за зміст та оформлення несе автор і науковий керівник (для студентів).

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Секція 3. Соціально-економічний розвиток аграрної сфери економіки України
 
Судомир Світлана,
д.е.н., професор кафедри економіки підприємства
ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»
м. Бережани
Україна

СТАЛИЙ РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

Розвиток аграрного сектора економіки пропонується здійснювати за системою екологічних, соціальних і економічних показників. При цьому акцентуємо увагу на пріоритетності показників екологічного стану і соціального розвитку при достатньо високому рівні життя працюючих з урахуванням рівня реальної заробітної плати та соціальної сфери.

Список використаних джерел:

 1. Нестеренко С. А. Управління розвитком підприємств. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). 2015. № 1 (29). С. 101–105.
 2. Єрмаков О. Ю., Судомир М. Р. Методика оцінки конкурентостійкості сільськогос-подарських підприємств. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. 2015. № 231. С. 25–33.

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

«Сучасні напрями та перспективи  розвитку агро- та електроінженерії»

Прізвище, ім’я, по-батькові  
Науковий ступінь  
Вчене звання  
Посада  
Курс, факультет (для студентів)  
Науковий керівник (для студентів)  
Науковий ступінь наукового керівника  
Вчене звання наукового керівника  
Місце роботи наукового керівника, посада  
Назва тези  
Тематичний напрям конференції  
Контактний телефон  
Е-mail  

Усі пункти обов’язкові для заповнення!

КОНТАКТНІ ДАНІ ОРГКОМІТЕТУ

Організатори:

Відділ навчально-науково-інноваційної діяльності,  факультети: «Економіки і природокористування», «Агроінженерний», «Енергетики та електротехніки» ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»
вул. Академічна, 20, м. Бережани 

Координатор:

Судомир Світлана Михайлівна
Тел.: +380971696605
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Надіслані Вами матеріали вважаються прийнятими за умови отримання від оргкомітету конференції підтвердження на Ваш Е-mail

Топова новина

slide bati

Подія тижня

 Літературний конкурс
  

Платні послуги (декоративні рослини)

Осінній розпродаж  з розсадника БАТІ

 

САДЖАНЦІ ДЕКОРАТИВНИХ ФОРМ РІЗНОГО ВІКУ І РОЗМІРУ 


За довідками звертатися за телефоном:

 067 342 27 51

 067 166 52 05

 Цінові пропозиці

Наші вітання

 

Актуальні оголошення

Підготовчі курси

Проводиться набір на підготовчі курси вихідного дня з жовтня 2018 (по мірі формування груп).

Термін навчання 3-6 місяців.

Заняття проходять в суботу та неділю з 9:00 до 15:00

Підготовка здійснюється з таких предметів:

математика, українська мова і література, фізика, біологія, хімія, географія, іноземна мова, історія України

Після успішного навчання на підготовчих курсах слухачу додається 10 балів до загальної кількості балів отриманих на ЗНО, в пріоритеті на бюджетне місце.

Погода

Ми в Facebook

 

Перейти на офіційну сторінку


Корисні посилання

Політика відкритості

Скриньки довіри. Шановні студенти та співробітники! В навчальних корпусах Інституту постійно діють скриньки довіри, в яких Ви можете залишати свої скарги, зауваження та пропозиції щодо покращення роботи інституту. Всі ваші звернення будуть розглянуті керівництвом інституту.

Телефон гарячої лінії (03548) 2-54-25

БАТІ

БАТІ