Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

          
A
A
A

 

Kaf38

Контакти:

    Адреса: вул. Академічна 20, м.Бережани, Тернопільска обл. 47501

    Робочий кабінет: Корпус №2 (Лабораторний корпус), 2-поверх, №14л

    E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

  


 

Історія кафедри

Починалось все ще на початку 80-х років, коли в навчальну програму, тоді ще Бережанського технікуму механізації та електрифікації сільського господарства, було введено предмет “Основи інформатики”. Єдиним лічильним засобом на той час були калькулятори МК-61. Завдяки тодішнім викладачам інформатики Роману ВИСОЦЬКОМУ та Івану МОЙСЯКУ було створено спеціалізований клас програмованих мікрокалькуляторів МК-61.

Більше про історію кафедри

Пізніше в технікумі створено клас на базі персональних комп'ютерів БК-0010. Цей клас пропрацював аж до 1995 року і вніс досить значний внесок у вивчення студентами основ інформатики. У 1992 році адміністрацією коледжу закуплено одночасно два комп'ютерні класи. Клас на базі комп'ютерів NBI-1041 і клас на базі вітчизняних  ЕОМ ЄС-1841. Обидва класи ІВМ-сумісні на базі процесора Intel-8086.

У 1994 році завдяки дружнім стосункам коледжу з Українсько-Швейцарською асоціацією коледж отримав у вигляді гуманітарної допомоги комп'ютерний клас в складі 10 комп'ютерів ІВМ ( на базі процесора Intel 8086).  У 1997 році було придбано 6 персональних комп'ютерів типу Pentium I, які стали основою для модернізації матеріальної бази. У тому ж році  перехід до операційної системи Windows 95 призвів до повної заміни програмного забезпечення дисципліни "Інформатика".

У 2000 році Наказом ректора Національного аграрного університету №212 від 6 травня 2000р. на базі Бережанського агротехнічного коледжу створено Бережанський агротехнічний інститут. Становлення коледжу як інституту, вимагало зміни структури закладу. Так з циклової комісії була утворена кафедра обчислювальної техніки та інформатики. Завідувачем кафедри призначено Михайла РУСИНЯКА. У 2002 році кафедру перейменовано у кафедру інформатики та комп'ютерної техніки 

У 2003 році проводиться реструктуризація кафедри на дві: 

 • кафедра інформатики та комп'ютерної техніки
 • кафедра інформаційних систем та математики для економістів

 У 2006 році кафедри об'єднуються в кафедру інформатики та вищої математики для економістів

У 2007 році остаточна реорганізація призвела до утворення кафедри інформаційних технологій та вищої математики. З 2007 р. по 2017 р. кафедру очолював канд. пед. наук., доцент Володимир КАЧУРІВСЬКИЙ. У період з 2017 р. по 2019 р. кафедрою завідувала Ірина КАЛИНІЙ

 

Науково-педагогічні працівники кафедри

 

Kachurivskyy sq

Володимир КАЧУРІВСЬКИЙ
виконувач обов'язків завідувача кафедри
Профайл НПП

Калиній

Ірина КАЛИНІЙ
доцент кафедри
 
Профайл НПП

Качурівська

Ганна Качурівська
доцент кафедри
 
Профайл НПП

Струбицька

Ірина Струбицька
доцент кафедри
 
Профайл НПП

Кондрат

Роман Кондрат
асистент кафедри
 
Профайл НПП

Роман

Богдан Роман
ст. викладач кафедри
 
Профайл НПП

 

Освітня діяльність кафедри

Кафедра здійснює освітню діяльність на трьох факультетах інституту на освітніх ступенях "Бакалавр" та "Магістр" усіх спеціальностей. Перелік дисциплін наступній.

факультет Економіки та природокористування:

 • математика для економістів;
 • теорія ймовірності та математична статистика;
 • економетрика;
 • оптимізаційні методи та моделі;
 • прикладна економетрика;
 • моделювання і прогнозування стану довкілля;
 • інформаційні технології.

Агроінженерний факультет:

 • вища математика;
 • прикладна математика;
 • комп'ютери та комп'ютерні технології.

факультет Енергетики та електротехніки:

 • вища математика;
 • програмне забезпечення інженерно-технічних розрахунків;
 • інженерна і комп'ютерна графіка;
 • комп'ютерні технології та програмування;
 • інформаційні технології;
 • математичні задачі в енергетиці;
 • теорія оптимізації.

Наукова робота кафедри за 2019 рік

Назва наукової публікації Характер роботи Вихідні дані публікації Автори
ПРОГРАМУВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ ІЗ ЗОБРАЖЕННЯМИ НА ВЕБСАЙТІ стаття Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. Том 30 (69) № 5 2019. С.98-102 Качурівський В.О., Качурівська Г.М.
АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИВОДУ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ НА САЙТІ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ стаття Енергетика і автоматика. 2019. № 1(41). С. 173 – 182 Качурівський В.О., Качурівська Г.М.
Моделювання виводу інформації, обов’язкової для оприлюднення на сайті закладу вищої освіти тези Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Наука і освіта в інтелектуально-інноваційному розвитку суспільства», присвяченої 60-річчю навчального закладу ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» – «Бережанський агротехнічний коледж», Бережани 16 – 17 травня 2019. – С. 318 – 320 Качурівський В.О., Качурівська Г.М.
Інформаційна модель взаємодії із зображеннями на веб-сайті закладу вищої освіти. тези Актуальні досягнення сучасних наукових досліджень: ХХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція: тези доповідей, Дніпро, 17 вересня 2019 р. – Ч. 1.– Дніпро: ГО «НОК», 2019 – С.25-28 Качурівський В.О.
Використання javascript для адаптивного відображення анімації з спрайта тези Актуальні питання агропромислового комплексу: зб. матеріалів учасн. IV студентської науково–практичної конференції. Частина 1 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / Бережани. ВП НУБІП України «Бережанський агротехнічний інститут». 2019. C.49-50 Качурівський В.О.
Конструювання електронної таблиці для планування навчальної роботи в хмарі google тези «Сталий інноваційно-креативний розвиток соціально-економічних систем», матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2019. С.159-160 Качурівський В.О.
Використання хмарних технологій в організації планування та обліку освітньої діяльності закладу вищої освіти тези «Сталий інноваційно-креативний розвиток соціально-економічних систем», матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2019. С.156-157 Качурівська Г.М.
Тенденції у тривимірній графіці з окулярами і без тези «Сталий інноваційно-креативний розвиток соціально-економічних систем», матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2019. С.152-153 Кондрат Р.Я.
Моделювання процесу проектування книжкових видань тези «Сталий інноваційно-креативний розвиток соціально-економічних систем», матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2019. С.154-155 Калиній І.В.
АЛЬТЕРНАТИВНІ ВАРІАНТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ЗАПИСУ ВИДАННЯ НА НОСІЙ. стаття Наукові записки. м.Львів: УАД, 2019. Вип. № 1 (58). С. 55 – 61. В.М. Сеньківський, . І.В. Піх, Н.Є. Сеньківська, І.В. Калиній
Редакційно-видавничі процеси в умовах компютерних технологій випуску видань. тези Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Наука і освіта в інтелектуально-інноваційному розвитку суспільства» присвяченої 60-річчю ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» – «Бережанський агротехнічний коледж», Бережани 16 травня 2019. – С. 322 –324 Калиній І.В.
Алгоритм імітаційної моделі розрахунку показника якості друкарського процесу тези Матеріали Х-ї міжнародної науково-практичної конференції «Квалілогія книги». Львів: УАД, 12 вересня, 2019. С.7-10. Сенківський В.М., Сеньківська Н.Є., Калиній І.В.
Модель реалізації редакційно-видавничого процесу тези Актуальні досягнення сучасних наукових досліджень: ХХ Міжнародна науковопрактична інтернет-конференція: тези доповідей, Дніпро, 17 вересня 2019 р. – Ч. 1. – Дніпро: ГО «НОК», 2019 – С. 15-19. Калиній І.В.
Терм-множини значень лінгвістичних змінних друкарського процесу тези Науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу наукових працівників і аспірантів. 26 лютого- 1 березня 2019 р. Львів:УАД, 2019. С.116 Калиній І.В., Сеньківський В.М.
СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ БУДІВЕЛЬ І ОРГАНІЗАЦІЙ тези Актуальні питання агропромислового комплексу: зб. матеріалів учасн. IV студентської науково–практичної конференції. Частина 1 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / Бережани. ВП НУБІП України «Бережанський агротехнічний інститут». 2019. C.44 Кондрат Р.Я.
Конфігурація екрану та проекторів у динамічних універсальних оптичних
системах
тези Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Наука і освіта в інтелектуально-інноваційному розвитку суспільства» присвяченої 60-річчю ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» – «Бережанський агротехнічний коледж», Бережани 16 травня 2019. – С. 320–322 Кондрат Р.Я.

Сторінка 2 із 2

Наші вітання

 

Наукова конференція

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо до участі у міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми та перспективи розвитку агро- та електроінженерії»,

яка відбудеться 10 квітня 2020 року

м. Бережани, Тернопільська обл., Україна

 Інформаційний лист

Актуальні оголошення

 • Курси крою і шиття

  ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» проводить набір слухачів на курси крою і...

 • Зміна реквізитів на оплату

  Увага!!! Змінилися реквізити оплати. У зв’язку з переходом на новий формат рахунків, з 1 січня 2020 року...

Ми в Facebook

 

Перейти на офіційну сторінку


БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною


 

БАТІ