Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

          
A
A
A

Інститут здійснює підготовку фахівців за такими спеціальностями

122 КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ
015.07 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА. ЕЛЕКРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА
051 - ЕКОНОМІКА
071 - ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ
073 - МЕНЕДЖМЕНТ
101 - ЕКОЛОГІЯ
133 - ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
141 - ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА
205 - ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО
206 - САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО
208 - АГРОІНЖЕНЕРІЯ
242 - ТУРИЗМ
 

Спеціальності підготовки освітнього ступеня "Магістр"

Галузі знань, спеціальності та освітні програми, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти ступеню «Магістр»

Галузь знань

Спеціальність

Освітня програма

Ліцензійний обсяг

05 Соціальні та   поведінкові науки

051 Економіка

Економіка підприємства

60

07 Управління та

адміністрування

071 Облік і оподаткування

Облік і аудит

50

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

70

20 Аграрні науки та продовольство

208Агроінженерія

Агроінженерія

70

 

 

Актуальності

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС НА ПЕРІОД КАРАНТИНУ 2020

 

ковід 2020 3 ковід 2020 3 ковід 2020 3 ковід 2020 3 ковід 2020 3 ковід 2020 3

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною