Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

          
A
A
A

 

Туристи не знають, де вони були. Мандрівники не знають, куди вони йдуть.

(Пол Теру)

Кожна людина прагне реалізувати себе, досягти успіхів у бурхливому вирі життя. Перед випускниками шкіл, гімназій стоїть нелегке питання вибору майбутньої професії. Сучасний ринок праці потребує фахівців нової формації, які вміють працювати в жорстких умовах ринкової економіки.

Спеціальність «Туризм» затребувана сьогодні, як ніколи раніше. Пристрасть багатьох людей до подорожей важко переоцінити. При підготовці фахівців з даної спеціальності значна увага приділяється вивченню туристичних дисциплін. Кваліфіковані викладачі навчать Вас розробляти програми турів, визначати шляхи підвищення якості прийому та обслуговування туристів, ознайомлять з організацією та технологією надання туристичних послуг на внутрішньому та міжнародному ринку, укладати договори, комплексно досліджувати ринок туризму, вільно володіти професійними комп’ютерними програмами, мистецтвом ведення переговорів з клієнтами та партнерами.

Завершивши навчання за спеціальністю «Туризм» освітнього ступеня «Бакалавр», випускник факультету «Економіки і природокористування» отримує кваліфікацію «Бакалавр з туризму» і може працювати на посадах:

 • фахівець з туристичного обслуговування,
 • організатор подорожей (екскурсій),
 • екскурсовод,
 • фахівець із організації дозвілля,
 • фахівець з розвитку сільського туризму,
 • фахівець із спеціалізованого обслуговування,
 • фахівець із гостинності (готелі, туристичні комплекси та ін.),
 • фахівець із туристичної безпеки,
 • інспектор з туризму,
 • інструктор-методист з туризму,
 • туризмознавець, екскурсознавець.

Такий фахівець здатний виконувати професійну роботу, зазначену в чинній редакції Національного класифікатора України та/або Класифікатор професій ДК 003:2010 International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08) в компаніях – туроператорах, турагентствах, туристичних фірмах, на підприємствах туристичної галузі будь-яких організаційно-правових форм.

Якщо Ви бажаєте:

 • створити власний туристичний бізнес;
 • налагоджувати партнерські зв’язки з метою просування національного туристичного продукту;
 • досягти успіху в сфері зовнішньоекономічної діяльності

Якщо Ви хочете працювати:

 • менеджером з внутрішнього туризму;
 • менеджером з міжнародного туризму;
 • керівником підрозділів у ресторанах, готелях, кемпінгах;
 • агентом з організації туризму;
 • керівником туристичної групи;
 • адміністратором готелю;
 • організатором подорожей (екскурсій);
 • екскурсоводом.

 

Ми розкриємо Вам таємниці ефективної роботи фахівця з туристичного обслуговування в ринкових умовах!

Випускник з професійною кваліфікацією «Бакалавр з лісового господарства» може працевлаштуватися на посади з наступною професійною назвою робіт: «Майстер лісу», «Помічник лісничого», «Завідувач лісового розсадника» а також інші посади у сфері лісового господарства та суміжних галузей.

Бакалавр з лісового господарства по закінченню навчання повинен опанувати професійну кваліфікацію, що передбачає здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі професійної діяльності

За таких умов він повинен оволодіти такими кваліфікаціями, як:

1. Здатність використовувати знання, уміння й навички біологічних і лісівничих дисциплін та досліджень для освоєння теоретичних основ біології і екології лісу;

2. Здатність проводити лісівничі вимірювання і дослідження із вибором засобів вимірювання із заданими методиками;

3. Здатність використовувати знання й практичні навички в галузі лісівничих дисциплін для аналізу біологічних явищ і процесів, біометричної обробки дослідних даних та їх математичного моделювання;

4. Здатність аналізувати стан лісостанів, особливостей їх росту і розвитку на основі вивчення дослідних даних, літературних джерел та нормативно-довідкових матеріалів;

5. Здатність вирішувати поставлені завдання зі створення насаджень на основі підбору і вивчення літературних та нормативних джерел, передового виробничого досвіду;

6. Здатність вирішувати поставлені завдання з вирощування та формування високопродуктивних деревостанів на основі підбору і вивчення літературних та нормативних джерел, передового виробничого досвіду;

7. Здатність вибрати типове обладнання та інструменти для вирішення сформульованого завдання, а також оцінити економічну ефективність його виконання;

8. Здатність вирішувати поставлені завдання з інвентаризації лісів, оцінювати лісові ресурси та продукцію;

9. Здатність вирішувати поставлені завдання та сприяти веденню мисливського господарства в лісових масивах;

10. Здатність розробляти окремі види проектної документації, зокрема описи, положення, інструкції та інші документи;

11. Здатність використовувати вихідні дані для вибору та обґрунтування ефективних господарських і організаційно-управлінських рішень;

12. Здатність організовувати роботу малих колективів виконавців;

13. Здатність вирішувати перспективні завдання організації господарства з використанням знань професійних дисциплін під керівництвом досвідчених фахівців;

14. Здатність застосування на практиці принципів сталого розвитку, розуміння екологічних, соціальних і економічних наслідків своєї професійної діяльності;

15. Здатність планувати й реалізовувати ефективні заходи підвищення продуктивності насаджень та їх біологічної стійкості, ощадливого, на екологічних засадах, використання лісових ресурсів;

16. Здатність розуміння та формування екологічного мислення і свідомості, ставлення до природи як унікальної цінності, що забезпечує умови проживання людства, особисту відповідальність за стан довкілля на місцевому, регіональному, національному і глобальному рівнях.

slide bati

АГРОІНЖЕНЕРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України 
"Бережанський агротехнічний інститут"

Запрошуємо на здобуття освіти за освітніми ступенями та спеціальностями:

 

Освітній ступінь "МАГІСТР" за спеціальностями:

 

Міжкафедральні лабораторії:

 кафедра лісового та садово-паркового господарства - 205 "Лісове господарство",  освітній ступінь «Магістр»

 кафедра лісового та садово-паркового господарства - 206 "Садово-паркове господарство",  освітній ступінь «Магістр»

 

Термін навчання - 1 рік 6 місяців (денна та заочна форми) на базі диплома ОС "Бакалавр" та ОКР "Спеціаліст"


 

Освітній ступінь "БАКАЛАВР" за спеціальностями:

 

Термін навчання - 4 роки (денна форма),  4 роки та 6 місяців (заочна форма) на базі документа про повну середню освіту.

На скорочений термін навчання (2 роки - денна форма. 2 роки 6 місяців - заочна форма) за програмами ОС "Бакалавр" приймаються вступники, які мають диплом "Молодшого спеціаліста".


 

Корисні посилання

 


 

Освітній ступінь БАКАЛАВР

На базі ПЗСО - денна форма (бюджет)

 Оберіть код спеціальності

На базі ПЗСО - заочна форма форма (бюджет)

 Оберіть код спеціальності

На базі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" - денна форма навчання (бюджет)

 Оберіть код спеціальності

На базі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" - заочна форма навчання (бюджет)

 Оберіть код спеціальності


Контракт

Освітній ступінь БАКАЛАВР

На базі ПЗСО - денна форма

 Оберіть код спеціальності

На базі ПЗСО - заочна форма

 Оберіть код спеціальності

На базі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" - денна форма

 Оберіть код спеціальності

 

На базі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" - заочна форма

 Оберіть код спеціальності

На 2 курс (доповнення) - денна форма

 Оберіть код спеціальності

Освітній ступінь МАГІСТР - денна форма

Оберіть код спеціальності

 

Освітній ступінь МАГІСТР - заочна форма

Оберіть код спеціальності

РОЗКЛАД ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

у Відокремленому підрозділі Національного університету біоресурсів і природокористування України “Бережанський агротехнічний інститут”

для вступників на денну форму навчання 2020 року

ОС «Магістр»

Економіка

Облік і оподаткування

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Агроінженерія

Фахове вступне випробування

25.08.2020 р.

о 10 год. 00 хв.

Фахове вступне випробування

25.08.2020 р.

о 10 год. 00 хв.

Іноземна мова

31.08.2020 р.

о 10 год. 00 хв. і 13 год. 00 хв.

Ауд. 203

Ауд. 209

Ауд. 7л

Ауд. 207

Іноземна мова

26.08.2020 р.

о 10 год. 00 хв.

Іноземна мова

26.08.2020 р.

о 10 год. 00 хв.

Фахове вступне випробування

2.09.2020 р.

о 10 год. 00 хв. і 13 год. 00 хв.

Ауд. 209

Ауд. 209

Ауд. 209

Ауд. 207

ОС «Бакалавр» (на базі ОКР Молодший спеціаліст)

Економіка

Облік і оподаткування

Туризм

Екологія

Агроінженерія

Садово-паркове господарство

26.08.2020 р. о 10 год. 00 хв. і 13 год. 00 хв.

30.08.2020 р. о 10 год. 00 хв.

Ауд.

209

Ауд.

203

Ауд.

206

Ауд.

204

Ауд.

207

Ауд.

307

 

Галузеве машинобудування

Лісове господарство

Професійна освіта (енергетика, електротехніка та електромеханіка)

Комп’ютерні науки

Елекроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 

26.08.2020 р. о 10 год. 00 хв. і 13 год. 00 хв.

30.08.2020 р. о 10 год. 00 хв.

Ауд.

210

Ауд.

311

Ауд.

13л

Ауд.

11л

Ауд.

 
                         


Денна форма навчання

ОС «Бакалавр» на базі ПЗСО (особи, які мають право на спеціальні умови вступу)

Економіка

Українська мова

10.08.2020 р.

10 год. 00 хв. 209 ауд.,

13 год. 00 хв. 209 ауд.

Математика 11.08.2020 р.

10 год. 00 хв.

209 ауд.,

13 год. 00 хв.

209 ауд.

Географія

12.08.2020 р.

10 год. 00 хв.

Ауд. 209

Облік і оподаткування

Менеджмент

Екологія

Біологія

11.08.2020 р.

10 год. 00 хв.

207 ауд.

Хімія

12.08.2020 р.

10 год. 00 хв. 207 ауд.

Туризм

Іноземна мова

11.08.2020 р.

10 год. 00 хв.

206 ауд.

Географія

12.08.2020 р.

10 год. 00 хв.

Ауд. 209

Професійна освіти (електротехніка та електромеханіка)

Математика 11.08.2020 р.

10 год. 00 хв.

311 ауд.,

13 год. 00 хв.

311 ауд.

Фізика

12.08.2020 р.

10 год. 00 хв. 203 ауд.,

13 год. 00 хв.

203 ауд.

Комп’ютерні науки

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Галузеве машинобудування

Агроінженерія

Садово-паркове господарство

Хімія

12.08.2020 р.

10 год. 00 хв. 204 ауд.

Лісове господарство


РОЗКЛАД ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

у Відокремленому підрозділі Національного університету біоресурсів і природокористування України “Бережанський агротехнічний інститут”

для вступників на заочну форму навчання 2020 року

ОС «Магістр»

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Агроінженерія

Фахове вступне випробування

25.08.2020 р.

о 13 год. 00 хв.

Іноземна мова

02.09.2020 р.

о 10 год. 00 хв.

Ауд. 7л

Ауд. 207

Іноземна мова

26.08.2020 р.

о 13 год. 00 хв.

Фахове вступне випробування

3.09.2020 р.

о 10 год. 00 хв.

Ауд. 7л

Ауд. 207

ОС «Бакалавр» (на базі ОКР Молодший спеціаліст)

Економіка

Облік і оподаткування

Елекроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Екологія

Агроінженерія

Садово-паркове господарство

27.08.2020 р. о 10 год. 00 хв.

30.08.2020 р. о 13 год. 00 хв.

Ауд.

209

Ауд.

203

Ауд.

Ауд.

204

Ауд.

207

Ауд.

307

                 


Заочна форма навчання

ОС «Бакалавр» на базі ПЗСО (особи, які мають право на спеціальні умови вступу)

Економіка

Українська мова

10.08.2020 р.

13 год. 00 хв. 209 ауд.

Математика 11.08.2020 р.

13 год. 00 хв.

209 ауд.

Географія

12.08.2020 р.

13 год. 00 хв.

Ауд. 209

Облік і оподаткування

Менеджмент

Екологія

Біологія

11.08.2020 р.

13 год. 00 хв.

207 ауд.

Хімія

12.08.2020 р.

13 год. 00 хв. 207 ауд.

Туризм

Іноземна мова

11.08.2020 р.

13 год. 00 хв.

206 ауд.

Географія

12.08.2020 р.

13 год. 00 хв.

Ауд. 209

Професійна освіти (електротехніка та електромеханіка)

Математика 11.08.2020 р.

13 год. 00 хв.

311 ауд.

Фізика

12.08.2020 р.

13 год. 00 хв.

203 ауд.

Комп’ютерні науки

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Галузеве машинобудування

Агроінженерія

Садово-паркове господарство

Хімія

12.08.2020 р.

13 год. 00 хв. 204 ауд.

Лісове господарство

Сторінка 1 із 47

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною


 

БАТІ