Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

          
A
A
A

Кваліфікація випускника - 015.07 Професійна освіта (Елекротехніка та електромеханіка)

 PO 015 07

 

Загальна характеристика               

Рівень вищої освіти - Перший (бакалаврський) рівень

Ступінь вищої освіти - Бакалавр

Галузь знань  - 01 «Освіта»

Спеціальність - 015 «Професійна освіта (Електротехніка та електромеханіка)»

Освітня кваліфікація - 015 Фахівець в галузі електротехніки та електромеханіки, педагог електротехніки та електромеханіки

Кваліфікація в дипломі - 015 Фахівець в галузі електротехніки та електромеханіки,  педагог

 

Опис предметної області

Об’єкти вивчення – принципи, методи та засоби розроблення, впровадження та супроводження процесів проектування, створення, управління педагогічних та технічних систем і процесів, з використанням фундаментальних знань педагогічної науки і електротехніки та електромеханіки.

Цілями навчання є формування та розвиток загальних і професійних компетентностей в галузі професійної освіти та електротехніки і електромеханіки, що відповідають сучасному рівню науки і практики.

Теоретичний зміст предметної області включає основні поняття, концепції, принципи педагогічної та технічної науки в галузі електротехніки і електромеханіки та їх використання для пояснення фактів та прогнозування результатів.

Здобувач вищої освіти має оволодіти для застосовування на практиці психолого-педагогічними і галузевими підходами, методиками та технологіями, а також графічними, математичними, лінгвістичними та іншими засобами  в своїй предметній області.

Здобувач вищої освіти вчиться застосовувати і використовувати сучасні технічні засоби навчання, а також сучасне промислове та дослідне електротехнічне та електромеханічне обладнання.

Академічні права випускників - Продовження навчання на другому рівні вищої освіти.

Працевлаштування випускників (для регульованих професій – обов’язково)

 

Згідно Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010) випускники призначені для наступних професій

Фахівці: Технічні фахівці в галузі прикладних наук і техніки в галузі електротехніки та електромеханіки.

Фахівці в галузі освіти: Інші фахівці в галузі електротехніки та електромеханіки.

 

Основні первинні посади випускників в галузі освіти:

  • викладач загально-професійних та професійно – практичних дисциплін в професійних навчальних закладах згідно спеціалізації;
  • викладач профільних дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах згідно спеціалізації;
  • майстер виробничого навчання;
  • старший майстер;
  • старший лаборант;
  • завідувач лабораторії;
  • технолог-наставник.

Основні первинні посади в галузі електротехніки та електромеханіки:

  • фахівець з обслуговування обладнання, споруд, будівель в закладах освіти та на виробництві в галузі електротехніки та електромеханіки;
  • фахівець з технології виробництва в галузі електротехніки та електромеханіки;
  • фахівець з проектування та конструювання в галузі електротехніки та електромеханіки.

 

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС НА ПЕРІОД КАРАНТИНУ 2020

 

ковід 2020 3 ковід 2020 3 ковід 2020 3 ковід 2020 3 ковід 2020 3 ковід 2020 3

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною