Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

          
A
A
A

Кваліфікація випускника за спеціальністю "Галузеве машинобудування" - ОС Бакалавр

Уміння інженера з галузевого машинобудування визначаються за видами навчальної діяльності як конкретизація загальних і професійних компетентностей в програмах навчальних дисциплін, практик, індивідуальних завдань і застосовуються як критерії відбору необхідних і достатніх знань, які можна ідентифікувати, кількісно оцінити та виміряти.

Випускник буде готовий до вирішення таких задач професійної діяльності:

 • Знання і розуміння засад фундаментальних математичних методів моделювання та оптимізування.
 • Знання з механіки і машинобудування та спроможність окреслювати перспективи їхнього розвитку.
 • Вміння поліпшувати експлуатування об’єктів та процесів галузевого машинобудування на базі систем автоматичного керування.
 • Вміння ставити та розв'язувати завдання, застосовуючи передові інженерні методи розраховування.
 • Вміння системно аналізувати інженерні об’єкти, процеси і методи.
 • Вміння працювати з різними джерелами технічної інформації на фізичних і електронних носіях, зокрема, іноземною мовою.
 • Розуміння і вміння застосовувати методи конструювання машин та устаткування галузевого машинобудування.
 • Вміння проектувати потрібне устаткування, інструменти та методи.
 • Вміння поєднувати теорію та практику для розв'язування інженерного завдання.
 • Фахові майстерність і навички.
 • Розуміння проблем забезпечування сталого розвитку, при виконанні технічних завдань.
 • Навички проектування засобів технічного контролювання для оцінювання параметрів об'єктів і процесів у галузевому машинобудуванні.
 • Вміння розробляти машини та устаткування галузевого машинобудування на базі систем автоматизованого проектування.
 • Вміння проектувати, готувати виробництво та експлуатувати вироби, застосовуючи автоматичні системи підтримування життєвого циклу.
 • Навички результативно працювати самостійно та у складі команди.
 • Вміння розуміти потребу самостійно навчатися впродовж життя.
 • Навички розв'язування завдань з підвищення якості продукції.
 • Вміння створювати і захищати інтелектуальну власність.

 

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС НА ПЕРІОД КАРАНТИНУ 2020

 

ковід 2020 3 ковід 2020 3 ковід 2020 3 ковід 2020 3 ковід 2020 3 ковід 2020 3

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною