Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

          
A
A
A

Кваліфікація випускника за спеціальністю "Екологія" - ОС Бакалавр

Бакалавр за спеціальністю "Екологія" - є спеціалістом широкого профілю, який повинен на сучасному рівні виконувати екологічні спостереження й узагальнення в межах природних і антропогенних об’єктів, робити прості розрахунки забруднень атмосфери, гідросфери та ґрунтів; брати участь в комплексному екологічному моніторингу всіх компонентів довкілля, визначенні причин і наслідків розвитку екологічних негативних та кризових ситуацій; вести польову екологічну документацію та брати участь в складанні екологічних звітів, виконанні згідно з експертизою та екологічною паспортизацією різних об'єктів.

Спеціаліст може брати участь у розробці ресурсозберігаючих технологій, природоохоронному інспектуванні, в організації екологічного менеджменту й маркетингу, вирішенні агроекологічних, техноекологічних, урбоекологічних та радіоекологічних питань. Бакалавр екології повинен володіти методами польових і лабораторних екологічних досліджень, обробки екологічних матеріалів на комп’ютері та основами математичного моделювання екологічних процесів. Бакалавр екології має право продовжити навчання з метою отримання кваліфікаційних рівнів і наукових ступенів.

Фахівець-еколог здатний виконувати зазначені професійні роботи і може займати первинні посади:

 • Можливі професії після закінчення навчання:
 • Інспектор відділу техногенно-екологічної безпеки України;
 • Інженер проектування природоохоронних технологій;
 • Інженер, технолог на природоохоронних об’єктах, очисних спорудах тощо;
 • Інженер, старший спеціаліст відділу охорони навколишнього середовища на промисловому підприємстві, тощо;
 • Інспектор митниці;
 • Спеціаліст з питань екологічного аудиту та менеджменту;
 • Державний інспектор в профільних державних органах управління;
 • Інспектор з питань охорони довкілля та збереження рослинного та тваринного світу в рибогосподарських, мисливських, заповідних угіддях;
 • Державний інспектор з техногенного та екологічного нагляду;
 • Інспектор з охорони природно – заповідного фонду.

Професійна діяльність спеціаліста-еколога пов'язана із захистом довкілля, його природних та антропогенних систем (біосфери, антропосфери, соціосфери); охороною і раціональним використанням природних ресурсів та екологічно безпечною діяльністю.

Сфера діяльності майбутніх випускників:

 • середні навчальні заклади, заклади та установи, що забезпечують охорону навколишнього природного середовища,
 • органи контролю за дотриманням екологічних норм,
 • науково-дослідні інститути,
 • митні структури,
 • ДАІ,
 • екологічні підрозділи підприємств та організацій,
 • органи управління екологічною безпекою.

Первинні посади випускника інституту:

 • інженер з охорони навколишнього середовища;
 • спеціаліст з охорони природи на митниці, інспектор екологічного контролю на митниці;
 • спеціаліст природно-заповідних територій;
 • начальник очисних споруд;
 • інженер очисних споруд;
 • державний інспектор територіальних управлінь екобезпеки; експерт служби державної екологічної експертизи; тощо.

 

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС НА ПЕРІОД КАРАНТИНУ 2020

 

ковід 2020 3 ковід 2020 3 ковід 2020 3 ковід 2020 3 ковід 2020 3 ковід 2020 3

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною