Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

          
A
A
A

ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» запрошує майбутніх студентів – випускників шкіл, гімназій,  технікумів і коледжів

на День відкритих дверей!

Інститут гостинно прийматиме всіх бажаючих ознайомитись з нашим навчальним закладом 12 квітня 2018 року.

ПРОГРАМА

10:00

Зустріч учасників «Дня відкритих дверей».Презентація факультетів, лабораторій, кафедр.

к.е.н., доц. Ярема Л.В., 
к.т.н., доц. Чвартацький І.І., 
к.т.н., доц.  Бунько В.Я.

м.Бережани, вул.Академічна,20

головний корпус

10:30

Практичні заняття за програмою STEM освіти.

Навчальні корпуси факультетів
11:30

Зустріч з директором інституту

д.е.н.,проф. Жибаком М.М.

Конференц зал (ауд.304)
11:45

Зустріч з кращими випускниками інституту

Конференц зал (ауд.304)
12:00

Подання правил прийому на навчання до ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» 

к.іст.н., доц. Луговий Б.В.

Конференц зал (ауд.304)
12:15

Презентація консультаційно-підготовчих курсів до вступу у ВП НУБіП України «БАТІ»

к.пед.н., доц. Островська Н.Д.

Конференц зал (ауд.304)
12:30

Вітальний концерт

Конференц зал (ауд.304)

        

Майбутні абітурієнти та Ваші батьки, Ви матимете можливість ознайомитись з умовами вступу й організацією навчального процесу в нашому інституті, з його структурою, матеріально-технічною базою, умовами навчання та відпочинку студентів.

 

 PO 015 07

 

Загальна характеристика               

Рівень вищої освіти - Перший (бакалаврський) рівень

Ступінь вищої освіти - Бакалавр

Галузь знань  - 01 «Освіта»

Спеціальність - 015 «Професійна освіта (Електротехніка та електромеханіка)»

Освітня кваліфікація - 015 Фахівець в галузі електротехніки та електромеханіки, педагог електротехніки та електромеханіки

Кваліфікація в дипломі - 015 Фахівець в галузі електротехніки та електромеханіки,  педагог

 

Опис предметної області

Об’єкти вивчення – принципи, методи та засоби розроблення, впровадження та супроводження процесів проектування, створення, управління педагогічних та технічних систем і процесів, з використанням фундаментальних знань педагогічної науки і електротехніки та електромеханіки.

Цілями навчання є формування та розвиток загальних і професійних компетентностей в галузі професійної освіти та електротехніки і електромеханіки, що відповідають сучасному рівню науки і практики.

Теоретичний зміст предметної області включає основні поняття, концепції, принципи педагогічної та технічної науки в галузі електротехніки і електромеханіки та їх використання для пояснення фактів та прогнозування результатів.

Здобувач вищої освіти має оволодіти для застосовування на практиці психолого-педагогічними і галузевими підходами, методиками та технологіями, а також графічними, математичними, лінгвістичними та іншими засобами  в своїй предметній області.

Здобувач вищої освіти вчиться застосовувати і використовувати сучасні технічні засоби навчання, а також сучасне промислове та дослідне електротехнічне та електромеханічне обладнання.

Академічні права випускників - Продовження навчання на другому рівні вищої освіти.

Працевлаштування випускників (для регульованих професій – обов’язково)

 

Згідно Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010) випускники призначені для наступних професій

Фахівці: Технічні фахівці в галузі прикладних наук і техніки в галузі електротехніки та електромеханіки.

Фахівці в галузі освіти: Інші фахівці в галузі електротехніки та електромеханіки.

 

Основні первинні посади випускників в галузі освіти:

  • викладач загально-професійних та професійно – практичних дисциплін в професійних навчальних закладах згідно спеціалізації;
  • викладач профільних дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах згідно спеціалізації;
  • майстер виробничого навчання;
  • старший майстер;
  • старший лаборант;
  • завідувач лабораторії;
  • технолог-наставник.

Основні первинні посади в галузі електротехніки та електромеханіки:

  • фахівець з обслуговування обладнання, споруд, будівель в закладах освіти та на виробництві в галузі електротехніки та електромеханіки;
  • фахівець з технології виробництва в галузі електротехніки та електромеханіки;
  • фахівець з проектування та конструювання в галузі електротехніки та електромеханіки.

 

Вартість навчання студентів, які зараховуються у ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

на 2019-2020 навчальний рік

Спеціальність (Спеціалізація) Вартість одного року навчання, грн.
Денна форма Заочна форма

 

ОС «БАКАЛАВР» на базі ПСЗО

1 015.07 Професійна педагогіка (Електротехніка та електромеханіка) 10500 -
2 051 Економіка (Економіка підприємства) 10500 9000
3 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит) 10500 9000
4 073 Менеджмент (Управління об’єднаними громадами) 10500 9000
5 101 Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища) 10500 9000
6

133 Галузеве машинобудування

(Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва)

10500
7 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Техніка та енергетика аграрного виробництва) 10500 9000
8 205 Лісове господарство 10500 9000
9

206 Садово-паркове господарство

(Зелене будівництво та садово-паркове  господарство)

10500 9000
10 208 Агроінженерія (Агроінженерія) 10500 9000

 

ОС «БАКАЛАВР» на базі ОКР "Молодший спеціаліст"

1 015.07 Професійна педагогіка (Електротехніка та електромеханіка) 10000 -
2 051 Економіка (Економіка підприємства) 9000 9000
3 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит) 9000 9000
4 101 Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища) 9000 9000
5

133 Галузеве машинобудування

(Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва)

10000
6

141 Електроенергетика, електротехніка та

електромеханіка (Техніка та енергетика

аграрного виробництва)

10000 9000
7 205 Лісове господарство 10000   -
8

206 Садово-паркове господарство

(Зелене будівництво та садово-паркове господарство)

10000 9000
9 208 Агроінженерія (Агроінженерія) 10000 9000

 

ОС «МАГІСТР»

1 051 Економіка (Бізнес планування виробничої діяльності в АПК) 14500 -
2 071 Облік і оподаткування (Облік, контроль та аналіз в управлінні суб’єктами господарювання) 14500
3 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Техніка та енергетика аграрного виробництва) 14500 12500
4 208 Агроінженерія (Технології і техніка у рослинництві) 14500 12500

 

205 Лісове господарство

Терміни прийому заяв та документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня «Магістр»

за спеціальністю 051 «Економіка»

Етапи вступної компанії Денна та заочна форма навчання
Реєстрація для складання єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови

14 травня 2018 р. –

18:00 год. 05 червня 2018 р.

Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю

14 травня –

31 травня 2018 р.

Початок прийому заяв та документів 02 липня 2018 р.
Закінчення прийому заяв та документів на навчання від осіб, які вступають на основі вступних іспитів 09 липня 2018 р.
Закінчення прийому заяв та документів на навчання від осіб, вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування 26 липня 2018 р.
Основна сесія єдиного фахового вступного іспиту 11 липня 2018 р.
Строки проведення фахових вступних випробувань 27-29 липня 2018 р.
Надання рекомендацій для зарахування до 13.08.2018 року
Виконання вимог Правил прийому для зарахування до 18:00 год. 18.08.2018 року
Наказ про зарахування

за кошти фізичних або юридичних осіб –

не пізніше 23.08.2018 р.

Ми в Facebook

 

Перейти на офіційну сторінку


БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною


 

БАТІ