Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

          
A
A
A

 

Терміни прийому документів, вступних випробувань та зарахування на програми підготовки фахівців ступень «Магістра»

(крім спеціальності 051 «Економіка»)

 

Етапи вступної компанії Денна форма навчання Заочна форми навчання
І етап І етап ІІ етап
Початок прийому заяв та документів 12 липня 2018 р. 12 липня 2018 р. 14 серпня 2018 р.
Закінчення прийому заяв та документів

о 18:00 годині

26 липня 2018 р.

о 18:00 годині

26 липня 2018 р.

28 серпня 2018 р.
Фахові вступні випробування проводяться 27 липня  – 3 серпня включно 2018 р. 27 липня  – 3 серпня включно 2018 р.

29 серпня

– 6 вересня 2018 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12:00 години

4 серпня 2018 р.

не пізніше 12:00 години

4 серпня 2018 р.

не пізніше

12:00 години

7 вересня 2018 р.

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги

за умови договору –

до 11 серпня 2018 р.

за умови договору –

до 11 серпня 2018 р.

до 12:00 години

13 вересня 2018 р.

Терміни зарахування вступників

за кошти фізичних

та юридичних осіб

не пізніше

14 серпня 2018 р.

за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше

14 серпня 2018 р.

за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше

14 вересня 2018 р.

 

 

 

Терміни прийому заяв та документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

 

Етапи вступної компанії Денна форма навчання Заочна форми навчання
І етап І етап ІІ етап (за кошти фізичних і юридичних осіб)
Початок прийому заяв та документів 12 липня 2018 р. 12 липня 2018 р. 13 серпня 2018 р
Закінчення прийому заяв та документів від осіб

о 18:00 годині

24 липня 2018 р.

о 18:00 годині

24 липня 2018 р.

27 серпня 2018 р.
Строки проведення вступних іспитів 25–31 липня 2018 р. 25–31 липня 2018 р. 28.08 – 31.08 2018 р.
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 12:00 години 01 серпня 2018 р. не пізніше 12:00 години 01 серпня  2018 р. не пізніше 12:00 години 03.09. 2018 р.
Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення

до 12:00 години

7 серпня 2018 р.

до 12:00 години

7 серпня  2018 р.

Виконання вимог до зарахування особами рекомендованими до зарахування на місця за кошти фізичних та /або юридичних осіб

до 12:00 години

10 серпня 2018 р.

 до 12:00 години

10 серпня 2018 р.

до 12:00 години

12 вересня 2018 р.

 

 

 

Терміни прийому заяв та документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра

на основі повної загальної середньої освіти

 

Етапи вступної компанії Денна форма навчання Заочна форми навчання
І етап І етап ІІ етап (за кошти фізичних і юридичних осіб)
Початок прийому заяв та документів 10 липня 2019 р 10 липня 2019 р 15 серпня 2019 р
Закінчення прийому заяв та документів від осіб

о 18.00 годині

22 липня 2019 р

о 18.00 годині

22 липня 2019 р

о 18.00 годині

30 серпня 2019 р

Строки проведення вступних іспитів 17–22 липня 2019 р 17–22 липня 2019 р  
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 18.00 години 26 липня 2019 р не пізніше 18.00 години 26 липня 2019 р не пізніше 12.00 години 02.10. 2019 р
Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення

до 18.00 години 31 липня 2019 р

з 18.00 години 31 липня  2018 р

Виконання вимог до зарахування особами рекомендованими до зарахування на місця за кошти фізичних та /або юридичних осіб

за умови договору – до 18.00 год.

14 серпня 2019 р

за умови договору – до 18.00 год.

14 серпня 2018 р

за умови договору – до 12вересня 2019 р

 

 

У  Відокремленому підрозділі Національного університету біоресурсів і природокористування України "Бережанський агротехнічний інститут" реалізуються наступні освітні програми:

 

Освітній ступінь "МАГІСТР" за спеціальностями:

051 - Економіка (денна та заочна форми навчання);

071 - Облік і оподаткування (денна форма навчання);

141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (денна та заочна форми навчання);

208 - Агроінженерія (денна та заочна форми навчання).

 

Термін навчання - 1 рік 6 місяців (денна та заочна форми) на базі диплома ОС "Бакалавр" та ОКР "Спеціаліст"

 

Освітній ступінь "БАКАЛАВР" за спеціальностями:

051 - Економіка (денна та заочна форми навчання);

071 - Облік і оподаткування (денна та заочна форми навчання);

073 - Менеджмент (денна форма навчання) нова спеціальність;

101 - Екологія (денна та заочна форми навчання);

133 - Галузеве машинобудування (денна форма навчання) нова спеціальність;

141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (денна та заочна форми навчання);

206 - Садово-паркове господарство (денна та заочна форми навчання);

208 - Агроінженерія (денна та заочна форми навчання).

 

Термін навчання - 4 роки (денна форма),  4 роки та 6 місяців (заочна форма) на базі документа про повну середню освіту.

На скорочений термін навчання (2 роки - денна форма. 2 роки 6 місяців - заочна форма) за програмами ОС "Бакалавр" приймаються вступники, які мають диплом "Молодшого спеціаліста".

 

Мова викладання навчальних дисциплін: УКРАЇНСЬКА.

 

«Якісному управлінню можна навчитися. І будь-який з
 Вас зможе навчитися тому, як стати кращим в своїй галузі»
Пікер Друкер (класик сучасного менеджменту).

Якщо Ви мрієте керувати частиною виробничого процесу, якщо Ви маєте бажання ефективно керувати людьми - Ви маєте навчатися на спеціальності «Менеджмент»!

Менеджер – це престижна сучасна професія, отримавши яку можна забезпечити впевненість та стабільність у майбутньому.

Актуальність професії менеджера:

 • висока потреба в професіоналах в галузі менеджменту,
 • цікава і творча робота в ролі керівника людьми,
 • універсальність знань та професіональний досвід фахівців, які потрібні всім підприємствам, організаціям, установам,
 • висока оплата праці професіоналів-менеджерів,
 • затребуваність на ринку праці людей з підприємницькими навичками.

Метою підготовки фахівців спеціальності «Менеджмент» є забезпечення підприємств та організацій сфери агробізнесу висококваліфікованими працівниками первинного рівня управління структурними підрозділами, операційними системами та процесами. Кваліфікації бакалавра з менеджменту дозволяють випускнику оперативно адаптуватися до внутрішньоекономічних відносин підприємств та організацій, швидко розробити та впровадити елементи системи управління, налагодити ефективну систему мотивації.

Можливості працевлаштування для фахівців цієї спеціальності досить широкі. Менеджери користуються стійким попитом на ринку праці та мають перспективи для подальшого професійного росту.

Професійна діяльність бакалавра з менеджменту полягає у вирішенні практичних питань економічної діяльності підприємств і організацій, управління ними з метою підвищення їх конкурентоспроможності, стимулювання успішної діяльності персоналу, активізації інноваційної діяльності, формування організаційної культури і управлінської структури підприємства.

Майбутні фахівці з менеджменту на конкретних підприємствах здобувають навики роботи із сучасними методами управління, знання з технологічних питань роботи підприємства, здатність керувати собою; будувати чіткі особисті цілі; вміння вирішувати проблеми; здатність до інновацій; здатність впливати на оточуючих; знання сучасних управлінських підходів; здатність керувати; уміння навчати і розвивати підлеглих; здійснювати управління підприємством, знання практичних аспектів прийняття управлінських рішень.

Такі фахівці можуть працювати в підприємствах і організаціях аграрної сфери та органах державної влади на таких посадах:

 • керівники виробничих підрозділів у комерційному обслуговуванні,
 • робітники апарату центральних органів державної влади,
 • робітники апарату місцевих органів державної влади,
 • керівники інших підрозділів в інших сферах діяльності (інспектор, заступник начальника відділу),
 • керівники малих підприємств без апарату (заступник голови), менеджери з питань комерційної діяльності та управління (менеджер з персоналу,
 • менеджер з адміністративної діяльності),
 • менеджери в інших видах економічної діяльності,
 • економісти (економіст із договірних робіт, економіст-радник),
 • помічники керівників,
 • голови об’єднаних сільських громад.

Фахівці спеціальності «Менеджмент» мають усі підстави самостійно займатися господарською діяльністю з метою досягти успіху у підприємництві, отримати прибуток та покращити своє матеріальне становище. 

Ми в Facebook

 

Перейти на офіційну сторінку


БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною


 

БАТІ