Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

          
A
A
A

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова Вченої ради ВП НУБіП України

«Бережанський агротехнічний інститут»,

доктор економічних наук, професор

__________ проф. Мирон ЖИБАК

________________2020 р.

План роботи Вченої ради ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

на 2020 – 2021 н.р.

 

Засідання Вченої ради № 1 (08.09.2020 р.)

 1. 1Про підсумки діяльності науково-педагогічного колективу інституту в 2019/2020 навчальному році та завдання на наступний навчальний рік в умовах пандемії.

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф. Жибак М.М.

 1. 2Про організацію освітнього процесу у першому семестрі 2020/2021 навчальному році.

Доповідачка: завідувачка навчальним відділом, к.е.н., доц. Христенко Г.М.

 1. 3Стан матеріально-технічної бази інституту та охорона праці в умовах пандемії.

Доповідач: заступник директора з навчально-науково-виробничих питань розвитку та адміністративно-господарської діяльності, к.т.н., доц. Матвіїшин П.В.

 1. 4Про затвердження плану роботи Вченої ради інституту на 2020/2021 н.р.

Доповідач: учений секретар, к.е.н., доц. Федуняк І.О.

 1. 5Різне.

Засідання Вченої ради № 2 (01.10.2020 р.)

2.1 Про підсумки діяльності за місяць та поточні завдання інституту.

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф. Жибак М.М.

2.2Стан справ, напрямки розвитку та наукова доповідь кафедри гуманітарних дисциплін за ініціативною науковою тематикою.

Доповідач від кафедри.

2.3. Рекомендації до присвоєння вчених звань (таємне голосування).

Доповідач: учений секретар, к.е.н., доц. Федуняк І.О.

2.4 Різне.

Засідання Вченої ради № 2.1 (29.10.2020 р.)

2.1 Про підсумки діяльності за місяць та поточні завдання інституту.

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф. Жибак М.М.

2.2 Стан справ, напрямки розвитку та наукова доповідь кафедри електротехнологій та експлуатації енергообладнання за ініціативною науковою тематикою.

Доповідач від кафедри.

2.3 Про навчально-виробничу діяльність та стан практичної і курсової підготовки.                      

Доповідач: зав. підрозділу навчально-виробничої діяльність та професійно-технічної освіти, к.т.н., доц. Логуш І.В.                 

2.4 Різне.

Засідання Вченої ради № 3 (26.11.2020 р.)

3.1 Про підсумки діяльності за місяць та поточні завдання інституту.

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф. Жибак М.М.

3.2 Стан справ, напрямки розвитку та наукова доповідь кафедри екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування за ініціативною науковою тематикою.

Доповідач від кафедри.

3.3 Про навчально-науково-інноваційну роботу в інституті.  

Доповідачка: зав. відділу з навчально-науково-інноваційної діяльності, д.е.н., доц. Судомир С.М.

3.4 Різне.

 

Засідання Вченої ради № 4 (24.12.2020 р.)

4.1 Про підсумки діяльності за місяць та поточні завдання інституту.

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф. Жибак М.М.

4.2 Стан справ, напрямки розвитку та наукова доповідь кафедри енергетики і автоматики за ініціативною науковою тематикою.

Доповідач від кафедри.

4.3 Про роботу наукової бібліотеки інституту.

Доповідач: директор наукової бібліотеки.

4.4 Різне.       

 

Засідання Вченої ради № 5 (28.01.2021 р.)

5.1 Про підсумки діяльності за семестр та поточні завдання інституту.

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф. Жибак М.М.

5.2 Про підсумки навчальної та методичної роботи за І-й семестр 2020/2021 н.р.   

Доповідачі: заступниця директора з навчальної та навчально-методичної роботи, к.т.н., доц. Білик С.Г.; зав. навчальним відділом, к.е.н., доц. Христенко Г.М.

5.3 Про фінансовий стан інституту.                    

Доповідачка: головна бухгалтерка інституту Мигдаль Д.М.

5.4Різне.

Засідання Вченої ради № 6 (25.02.2021 р.)

6.1 Про підсумки діяльності за місяць та поточні завдання інституту.

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф. Жибак М.М.

6.2 Стан справ, напрямки розвитку та наукова доповідь кафедри інформаційних технологій та вищої математики за ініціативною науковою тематикою.

Доповідач від кафедри.       

6.3 Стан культурно-виховної роботи та організація роботи студентського самоврядування в інституті.

Доповідачі: завідувач відділу гуманітарної освіти, виховання та студентських справ, ст. викл. Зайчук В.М.; голова студентської ради.

6.4 Різне.

Засідання Вченої ради № 7 (25.03.2021 р.)

7.1 Про підсумки діяльності за місяць та поточні завдання інституту.                      

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф. Жибак М.М.

7.2 Стан справ, напрямки розвитку та наукова доповідь кафедри обліку і аудиту за ініціативною науковою тематикою.        

Доповідач від кафедри.

7.3 Про організацію та перспективи освітнього процесу на факультеті економіки і природокористування.                   

Доповідачка: декан факультету, к.е.н., доц. Ярема Л.В.

7.4 Різне.

 

Засідання Вченої ради № 8 (29.04.2021 р.)

8.1 Про підсумки діяльності за місяць та поточні завдання інституту.

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф. Жибак М.М.

8.2 Стан справ, напрямки розвитку та наукова доповідь кафедри загальноінженерної підготовки

за ініціативною науковою тематикою.    

Доповідач від кафедри.

8.3 Про організацію та перспективи освітнього процесу на факультеті енергетики та електротехніки.

Доповідач: декан факультету, к.т.н., доц. Бунько В.Я.

8.4 Про студентську наукову роботу.                  

Доповідач: провідний фахівець з наукової роботи студентів відділу з навчально-науково-інноваційної діяльності, к.т.н., доц. Фльонц І.В.

8.5 Різне.    

               

Засідання Вченої ради № 9 (27.05. 2021 р.)

9.1 Про підсумки діяльності за місяць та поточні завдання інституту.

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф. Жибак М.М.

9.2 Стан справ, напрямки розвитку та наукова доповідь кафедри машиновикористання та технологій в сільському господарстві за ініціативною науковою тематикою.         

Доповідач від кафедри.

9.3 Про організацію та перспективи освітнього процесу на агроінженерному факультеті.

Доповідач: декан факультету, к.т.н., доц. Чвартацький І.І.

9.4 Різне.

 

Засідання Вченої ради № 10 (24.06.2021 р.)

10.1 Про підсумки діяльності за семестр та поточні завдання інституту.                  

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф. Жибак М.М.

10.2 Підсумки навчальної та методичної роботи за ІІ-й семестр 2020/2021 н.р.

Доповідачі: заступниця директора з навчальної та навчально-методичної роботи, к.т.н., доц.           Білик С.Г.; зав. навчальним відділом, к.е.н., доц. Христенко Г.М.

10.3 Про результати профорієнтаційної роботи.            

Доповідачі: декани факультетів к.е.н., доц. Ярема Л.В., к.т.н., доц. Чвартацький І.О., к.т.н., доц. Бунько В.Я.

10.4 Про виконання плану роботи та рішень Вченої ради за 2020/2021 н.р.             

Доповідач: учений секретар, к.е.н., доц. Федуняк І.О.

10.5 Різне.

НА ЗАСІДАННЯХ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ ТАКОЖ РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ:

 • атестаційні справи викладачів інституту щодо рекомендацій з присвоєння вчених звань;
 • обрання за конкурсом відповідно до Закону України "Про вищу освіту";
 • рекомендації до друку видань;
 • рекомендації щодо затвердження наукових тем та призначення керівників і консультантів кандидатських і докторських робіт;
 • акредитаційні та ліцензійні справи;
 • затвердження навчальних планів та положень;
 • зміни у навчальних планах;
 • інші питання щодо діяльності інституту.

Примітка: дати та план роботи можуть уточнюватися!

Учений секретар                                                                                    Ігор ФЕДУНЯК

2020 рік

ВП НУБіП України «БАТІ» пропонує до обговорення проєкт

«Проєкт Положення про конкурсний відбір та призначення на посади наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

Зауваження та пропозиції до проєкту Положення направляти до 18 вересня 2020 року електронною поштою за адресою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова Вченої ради ВП НУБіП України

«Бережанський агротехнічний інститут»,

доктор економічних наук, професор

__________________Жибак М.М.

________________2019 р.

План роботи Вченої ради

ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

на 2019 – 2020 н.р.

 

Засідання Вченої ради № 1 (05.09. 2019 р.)

1.1 Про підсумки діяльності науково-педагогічного колективу інституту в 2018/2019 навчальному році та завдання на наступний навчальний рік.

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф. Жибак М.М.

1.2 Про виконання планів роботи кафедр та індивідуальних планів НПП.

Доповідач: заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи, к.т.н., доц.    Білик С.Г.

1.3. Про фінансовий стан інституту.       

Доповідач: головний бухгалтер інституту Мигдаль Д.М.

1.4 Про затвердження плану роботи Вченої ради інституту на 2019/2020 н.р.

Доповідач: учений секретар, к.е.н., доц. Федуняк І.О.

1.5. Обрання за конкурсом на заміщення посад НПП (таємне голосування).

1.6 Різне.               


 

Засідання Вченої ради № 2 (30.09. 2019 р.)

2.1 Про підсумки діяльності за місяць та поточні завдання інституту.

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф. Жибак М.М.

2.2 Стан справ, напрямки розвитку та наукова доповідь кафедри енергетичних машин та технічного сервісу в АПК за ініціативною науковою тематикою.

Доповідач від кафедри.

2.3 Різне.                


 

Засідання Вченої ради № 3 (31.10. 2019 р.)

3.1 Про підсумки діяльності за місяць та поточні завдання інституту.

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф. Жибак М.М.

3.2 Стан та напрямки покращення матеріальної бази інституту.

Доповідач: заступник директора з навчально-науково-виробничих питань розвитку та адміністративно-господарської діяльності, к.т.н., доц. Матвіїшин П.В.

3.3 Стан справ, напрямки розвитку та наукова доповідь кафедри економіки підприємства за ініціативною науковою тематикою.              

Доповідач від кафедри.

3.4 Різне.        


 

Засідання Вченої ради № 4 (28.11. 2019 р.)

Про підсумки діяльності за місяць та поточні завдання інституту.          

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф. Жибак М.М.

4.2 Про навчально-науково-інноваційну роботу в інституті за 2019 р.              

Доповідач: зав. відділу з навчально-науково-інноваційної діяльності, д.е.н., доц. Судомир С.М.

4.3 Стан справ, напрямки розвитку та наукова доповідь кафедри лісового і садово-паркового господарства за ініціативною науковою тематикою.                      

Доповідач від кафедри.

4.4 Різне.


 

Засідання Вченої ради № 5 (26.12. 2019 р.)

5.1 Про підсумки діяльності за місяць та поточні завдання інституту.          

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф. Жибак М.М.

5.2 Стан культурно-виховної роботи та організація роботи студентського самоврядування в інституті.

Доповідачі: завідувач відділу гуманітарної освіти, виховання та студентських справ, ст. викл. Зайчук В.М.; голова студентської ради.

5.3 Стан справ, напрямки розвитку та наукова доповідь кафедри гуманітарних дисциплін за ініціативною науковою тематикою.              

Доповідач від кафедри.

5.4 Різне.   


 

Засідання Вченої ради № 6 (30.01.2020 р.)

6.1 Про підсумки діяльності за семестр та поточні завдання інституту.

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф. Жибак М.М.

6.2 Про підсумки навчальної та методичної роботи за І-й семестр 2019/2020 н.р.  

Доповідачі: заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи, к.т.н., доц. Білик С.Г.; зав. навчального відділу, к.е.н., доц. Христенко Г.М.

6.3 Про фінансовий стан інституту.              

Доповідач: головний бухгалтер інституту Мигдаль Д.М.

6.4 Різне.


 

Засідання Вченої ради № 7 (27.02.2020 р.)

7.1Про підсумки діяльності за місяць та поточні завдання інституту.

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф. Жибак М.М.

7.2 Стан справ, напрямки розвитку та наукова доповідь кафедри електротехнологій та експлуатації енергообладнання за ініціативною науковою тематикою.                      

Доповідач від кафедри.

7.3 Про роботу бібліотеки інституту.

Доповідач: зав. бібліотеки Трач Н.М.

7.4 Різне.


 

Засідання Вченої ради № 8 (26.03. 2020 р.)

8.1 Про підсумки діяльності за місяць та поточні завдання інституту.                    

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф. Жибак М.М.

8.2 Стан справ, напрямки розвитку та наукова доповідь кафедри екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування за ініціативною науковою тематикою.

Доповідач від кафедри.

8.3 Про організацію та перспективи освітнього процесу на факультеті економіки і природокористування.              

Доповідач: декан факультету, к.е.н., доц. Ярема Л.В.

8.4 Різне.


 

Засідання Вченої ради № 9 (30.04. 2020 р.)

9.1 Про підсумки діяльності за місяць та поточні завдання інституту.

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф. Жибак М.М.

9.2 Стан справ, напрямки розвитку та наукова доповідь кафедри енергетики і автоматики за ініціативною науковою тематикою.              

Доповідач від кафедри.

9.3 Про організацію та перспективи освітнього процесу на факультеті енергетики, автоматики та енергозбереження.

Доповідач: декан факультету, к.т.н., доц. Бунько В.Я.

9.4 Про студентську наукову роботу.             

Доповідач: провідний фахівець з наукової роботи студентів відділу з навчально-науково-інноваційної діяльності, к.т.н., доц. Фльонц І.В.

9.5 Про навчально-виробничу діяльність та стан практичної і курсової підготовки.            

Доповідач: зав. підрозділу навчально-виробничої діяльність та професійно-технічної освіти, к.т.н., доц. Логуш І.В.

9.6 Різне.   


 

Засідання Вченої ради № 10 (28.05. 2020 р.)

10.1 Про підсумки діяльності за місяць та поточні завдання інституту.

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф. Жибак М.М.

10.2 Стан справ, напрямки розвитку та наукова доповідь кафедри інформаційних технологій та вищої математики за ініціативною науковою тематикою.              

Доповідач від кафедри.

10.3 Про організацію та перспективи освітнього процесу на агроінженерному факультеті.

Доповідач: декан факультету, к.т.н., доц. Чвартацький І.І.

10.4 Про міжнародну діяльність інституту: сьогодення, перспективи розвитку.

Доповідач: координатор міжнародних програм, к.т.н., доц. Фльонц О.В.

10.5 Різне.


 

Засідання Вченої ради № 11 (25.06. 2020 р.)

11.1 Про підсумки діяльності за семестр та поточні завдання інституту.                    

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф. Жибак М.М.

11.2 Підсумки навчальної та методичної роботи за ІІ-й семестр 2019/2020 н.р.

Доповідачі: заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи, к.т.н., доц.           Білик С.Г.; зав. навчального відділу, к.е.н., доц. Христенко Г.М.

11.3 Про результати профорієнтаційної роботи.              

Доповідачі: декани факультетів к.е.н., доц. Ярема Л.В., к.т.н., доц. Чвартацький І.О., к.т.н., доц. Бунько В.Я.

11.4 Про виконання плану роботи та рішень Вченої ради за 2019/2020 н.р.                    

Доповідач: учений секретар, к.е.н., доц. Федуняк І.О.

11.5 Різне.


    НА ЗАСІДАННЯХ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ ТАКОЖ РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ:

 • атестаційні справи викладачів інституту щодо рекомендацій з присвоєння вчених звань;
 • обрання за конкурсом НПП відповідно до Закону України "Про вищу освіту";
 • рекомендації до друку видань;
 • рекомендації щодо затвердження наукових тем та призначення керівників і консультантів кандидатських і докторських робіт;
 • акредитаційні та ліцензійні справи;
 • затвердження навчальних планів та положень;
 • зміни у навчальних планах;
 • інші питання щодо діяльності інституту.

Примітка: дати та план роботи можуть уточнюватися!

Учений секретар, доц.                                                                      І. Федуняк

Стандарти вищої освіти – це сукупність вимог до змісту та результатів освітньої діяльності закладів вищої освіти і наукових установ за кожним рівнем вищої освіти в межах кожної спеціальності.

Затверджені Міністерством науки і освіти України стандарти вищої освіти освітніх ступенів «Бакалавр» та «Магістр»

Галузь знань Спеціальність Освітній ступінь
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка бакалавр
051 Економіка магістр
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування бакалавр
071 Облік і оподаткування магістр
073 Менеджмент бакалавр
10 Природничі науки 101 Екологія бакалавр
12 Інформаційні технології 122 Комп'ютерні науки бакалавр
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка бакалавр
20 Аграрні науки та продовольство 205 Лісове господарство бакалавр
206 Садово-паркове господарство бакалавр
208 Агроінженерія бакалавр
208 Агроінженерія магістр
24 Сфера обслуговування 242 Туризм бакалавр

 

 

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова Вченої ради ВП НУБіП України

«Бережанський агротехнічний інститут»,

доктор економічних наук, професор

__________________ Жибак М.М.

________________2018 р.

 

ПЛАН РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ

ВП НУБІП УКРАЇНИ «БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

НА 2018 – 2019 Н.Р.

 


Засідання Вченої ради № 1 (30.08.2018 р.)

1.1 Про підсумки діяльності інституту за 2017/2018 навчальний рік та завдання на наступний навчальний рік.

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф. Жибак М.М.

1.2 Про стан та основні завдання навчальної та наукової роботи.

Доповідач: заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи, к.т.н., доц. Білик С.Г.

1.3 Про готовність матеріальної бази інституту до нового навчального року.

Доповідач: заступник директора з навчально-науково-виробничих питань розвитку та адміністративно-господарської діяльності, к.т.н., доц. Матвіїшин П.В.

1.4 Про фінансовий стан інституту.               

Доповідач: головний бухгалтер інституту Мигдаль Д.М.

1.5 Про затвердження плану роботи Вченої ради інституту на 2018/2019 н.р.

Доповідач: учений секретар, к.е.н., доц. Федуняк І.О.

1.6 Різне.    

        


 

Засідання Вченої ради № 2 (14.09. 2018 р.)

2.1 Про підсумки діяльності за місяць та поточні завдання інституту.

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф. Жибак М.М.

2.2 Про зміни в структурі інституту.

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф. Жибак М.М.

2.3 Присвоєння вчених звань (таємне голосування).

Доповідач: учений секретар, к.е.н., доц. Федуняк І.О.

2.4 Різне.             


 

Засідання Вченої ради № 3 (18.10.2018 р.)

3.1 Про підсумки діяльності за місяць та поточні завдання інституту.                 

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф. Жибак М.М.

3.2 Стан справ, напрямки розвитку та наукова доповідь кафедри «Машиновикористання та технологій в с.г.» за ініціативною науковою тематикою.

Доповідач від кафедри.

3.3 Про роботу бібліотеки інституту.

Доповідач: зав. бібліотекою Трач Н.М.

3.4 Різне.


 

Засідання Вченої ради № 4 (22.11.2018 р.)

4.1 Про підсумки діяльності за місяць та поточні завдання інституту.                 

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф. Жибак М.М.

4.2 Стан справ, напрямки розвитку та наукова доповідь кафедри «Обліку і аудиту» за ініціативною науковою тематикою.                    

Доповідач від кафедри.

 

4.3 Стан культурно-виховної роботи та організація роботи студентського самоврядування в інституті.

Доповідачі: завідувач відділу гуманітарної освіти, виховання та студентських справ, ст. викл. Зайчук В.М.;

голова студентської ради.

4.4 Різне. 


 

Засідання Вченої ради № 5 (20.12.2018 р.)

5.1 Про підсумки діяльності за місяць та поточні завдання інституту.

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф. Жибак М.М.

5.2 Стан справ, напрямки розвитку та наукова доповідь кафедри «Інформаційних технологій та вищої математики» за ініціативною науковою тематикою.               

Доповідач від кафедри.

5.3 Про навчально-науково-інноваційну роботу в інституті за 2018 р.                

Доповідач: зав. відділу з навчально-науково-інноваційної діяльності, д.е.н., доц. Судомир С.М.

5.4 Різне.


Засідання Вченої ради № 6 (24.01.2019 р.)

6.1 Про підсумки діяльності за семестр та поточні завдання інституту.

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф. Жибак М.М.

6.2 Стан справ, напрямки розвитку та наукова доповідь кафедри «Загальноінженерної підготовки» за ініціативною науковою тематикою.

Доповідач від кафедри.

6.3 Про підсумки навчальної та методичної роботи за І-й семестр 2018/2019 н.р.         

Доповідачі: заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи, к.т.н., доц. Білик С.Г.;

зав. навчальним відділом, к.е.н., доц. Христенко Г.М.

6.4 Про фінансовий стан інституту.               

Доповідач: головний бухгалтер інституту Мигдаль Д.М.

6.5 Різне.


Засідання Вченої ради № 7 (21.02.2019 р.)

7.1 Про підсумки діяльності за місяць та поточні завдання інституту.                 

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф. Жибак М.М.

7.2 Стан справ, напрямки розвитку та наукова доповідь кафедри «Енергетичних машин та технічного сервісу в АПК» за ініціативною науковою тематикою.

Доповідач від кафедри.

7.3 Про організацію та перспективи освітнього процесу на факультеті економіки і природокористування.                 

Доповідач: декан факультету, к.е.н., доц. Ярема Л.В.

7.4 Різне.


Засідання Вченої ради № 8 (21.03.2019 р.)

8.1Про підсумки діяльності за місяць та поточні завдання інституту.

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф. Жибак М.М.

 

8.2 Стан справ, напрямки розвитку та наукова доповідь кафедри «Економіки підприємства» за ініціативною науковою тематикою.                    

Доповідач від кафедри.

8.3 Про організацію та перспективи освітнього процесу на агроінженерному факультеті.

Доповідач: декан факультету, к.т.н., доц. Чвартацький І.І.

8.4 Про студентську наукову роботу.            

Доповідач: провідний фахівець з наукової роботи студентів відділу з навчально-науково-інноваційної діяльності, к.т.н., доц. Фльонц І.В.

8.5 Різне.             


Засідання Вченої ради № 9 (30.04.2019 р.)

9.1 Про підсумки діяльності за місяць та поточні завдання інституту.

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф. Жибак М.М.

9.2 Стан справ, напрямки розвитку та наукова доповідь кафедри «Лісового і садово-паркового господарства» за ініціативною науковою тематикою.              

Доповідач від кафедри.

9.3  Про організацію та перспективи освітнього процесу на факультеті енергетики, автоматики та нергозбереження.

Доповідач: декан факультету, к.т.н., доц. Бунько В.Я.

9.4 Різне. 


Засідання Вченої ради № 10 (23.05.2019 р.)

10.1 Про підсумки діяльності за місяць та поточні завдання інституту.                 

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф. Жибак М.М.

10.2 Стан справ, напрямки розвитку та наукова доповідь кафедри «Гуманітарних дисциплін» за ініціативною науковою тематикою.                    

Доповідач від кафедри.

10.3 Про навчально-виробничу діяльність та стан практичної і курсової підготовки.                

Доповідач: зав. підрозділу навчально-виробничої діяльність та професійно-технічної освіти, к.т.н., доц. Логуш І.В.

10.4 Про міжнародну діяльність інституту: сьогодення, перспективи розвитку.

Доповідач: координатор міжнародних програм, к.т.н., доц. Фльонц О.В.

10.5     Різне.


Засідання Вченої ради № 11 (20.06.2019 р.)

11.1 Про підсумки діяльності за семестр та поточні завдання інституту.              

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф. Жибак М.М.

11.2 Стан справ, напрямки розвитку та наукова доповідь кафедри «Екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування» за ініціативною науковою тематикою.          

Доповідач від кафедри.

11.3 Підсумки навчальної і методичної роботи за ІІ-й семестр 2018/2019 н.р.

Доповідачі: заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи, к.т.н., доц. Білик С.Г.

11.4 Про результати профорієнтаційної роботи.                    

Доповідачі: декани факультетів к.е.н., доц. Ярема Л.В., к.т.н., доц. Чвартацький І.О., к.т.н., доц. Бунько В.Я.

11.5 Про виконання плану роботи та рішень Вченої ради за 2018/2019 н.р.                     

Доповідач: учений секретар, к.е.н., доц. Федуняк І.О.

11.6 Різне.

           


НА ЗАСІДАННЯХ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ ТАКОЖ РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ:

 • Атестаційні справи викладачів інституту щодо рекомендацій з присвоєння вчених звань;
 • Обрання за конкурсом НПП відповідно до Закону України "Про вищу освіту";
 • Рекомендації до друку видань;
 • Рекомендації щодо затвердження наукових тем та призначення керівників і консультантів кандидатських і докторських робіт;
 • Акредитаційні та ліцензійні справи;
 • Затвердження навчальних планів та положень;
 • Зміни у навчальних планах;
 • Інші питання щодо діяльності інституту.

Примітка: дати та план роботи можуть уточнюватися!

 

Учений секретар                                      І. Федуняк  

 

 

Сторінка 1 із 6

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС НА ПЕРІОД КАРАНТИНУ 2020

 

ковід 2020 3 ковід 2020 3 ковід 2020 3 ковід 2020 3 ковід 2020 3 ковід 2020 3

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною