Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
A
A
A

План роботи Вченої ради інституту на 2018 – 2019 н.р.

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова Вченої ради ВП НУБіП України

«Бережанський агротехнічний інститут»,

доктор економічних наук, професор

__________________ Жибак М.М.

________________2018 р.

 

ПЛАН РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ

ВП НУБІП УКРАЇНИ «БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

НА 2018 – 2019 Н.Р.

 


Засідання Вченої ради № 1 (30.08.2018 р.)

1.1 Про підсумки діяльності інституту за 2017/2018 навчальний рік та завдання на наступний навчальний рік.

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф. Жибак М.М.

1.2 Про стан та основні завдання навчальної та наукової роботи.

Доповідач: заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи, к.т.н., доц. Білик С.Г.

1.3 Про готовність матеріальної бази інституту до нового навчального року.

Доповідач: заступник директора з навчально-науково-виробничих питань розвитку та адміністративно-господарської діяльності, к.т.н., доц. Матвіїшин П.В.

1.4 Про фінансовий стан інституту.               

Доповідач: головний бухгалтер інституту Мигдаль Д.М.

1.5 Про затвердження плану роботи Вченої ради інституту на 2018/2019 н.р.

Доповідач: учений секретар, к.е.н., доц. Федуняк І.О.

1.6 Різне.    

        


 

Засідання Вченої ради № 2 (14.09. 2018 р.)

2.1 Про підсумки діяльності за місяць та поточні завдання інституту.

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф. Жибак М.М.

2.2 Про зміни в структурі інституту.

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф. Жибак М.М.

2.3 Присвоєння вчених звань (таємне голосування).

Доповідач: учений секретар, к.е.н., доц. Федуняк І.О.

2.4 Різне.             


 

Засідання Вченої ради № 3 (18.10.2018 р.)

3.1 Про підсумки діяльності за місяць та поточні завдання інституту.                 

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф. Жибак М.М.

3.2 Стан справ, напрямки розвитку та наукова доповідь кафедри «Машиновикористання та технологій в с.г.» за ініціативною науковою тематикою.

Доповідач від кафедри.

3.3 Про роботу бібліотеки інституту.

Доповідач: зав. бібліотекою Трач Н.М.

3.4 Різне.


 

Засідання Вченої ради № 4 (22.11.2018 р.)

4.1 Про підсумки діяльності за місяць та поточні завдання інституту.                 

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф. Жибак М.М.

4.2 Стан справ, напрямки розвитку та наукова доповідь кафедри «Обліку і аудиту» за ініціативною науковою тематикою.                    

Доповідач від кафедри.

 

4.3 Стан культурно-виховної роботи та організація роботи студентського самоврядування в інституті.

Доповідачі: завідувач відділу гуманітарної освіти, виховання та студентських справ, ст. викл. Зайчук В.М.;

голова студентської ради.

4.4 Різне. 


 

Засідання Вченої ради № 5 (20.12.2018 р.)

5.1 Про підсумки діяльності за місяць та поточні завдання інституту.

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф. Жибак М.М.

5.2 Стан справ, напрямки розвитку та наукова доповідь кафедри «Інформаційних технологій та вищої математики» за ініціативною науковою тематикою.               

Доповідач від кафедри.

5.3 Про навчально-науково-інноваційну роботу в інституті за 2018 р.                

Доповідач: зав. відділу з навчально-науково-інноваційної діяльності, д.е.н., доц. Судомир С.М.

5.4 Різне.


Засідання Вченої ради № 6 (24.01.2019 р.)

6.1 Про підсумки діяльності за семестр та поточні завдання інституту.

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф. Жибак М.М.

6.2 Стан справ, напрямки розвитку та наукова доповідь кафедри «Загальноінженерної підготовки» за ініціативною науковою тематикою.

Доповідач від кафедри.

6.3 Про підсумки навчальної та методичної роботи за І-й семестр 2018/2019 н.р.         

Доповідачі: заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи, к.т.н., доц. Білик С.Г.;

зав. навчальним відділом, к.е.н., доц. Христенко Г.М.

6.4 Про фінансовий стан інституту.               

Доповідач: головний бухгалтер інституту Мигдаль Д.М.

6.5 Різне.


Засідання Вченої ради № 7 (21.02.2019 р.)

7.1 Про підсумки діяльності за місяць та поточні завдання інституту.                 

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф. Жибак М.М.

7.2 Стан справ, напрямки розвитку та наукова доповідь кафедри «Енергетичних машин та технічного сервісу в АПК» за ініціативною науковою тематикою.

Доповідач від кафедри.

7.3 Про організацію та перспективи освітнього процесу на факультеті економіки і природокористування.                 

Доповідач: декан факультету, к.е.н., доц. Ярема Л.В.

7.4 Різне.


Засідання Вченої ради № 8 (21.03.2019 р.)

8.1Про підсумки діяльності за місяць та поточні завдання інституту.

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф. Жибак М.М.

 

8.2 Стан справ, напрямки розвитку та наукова доповідь кафедри «Економіки підприємства» за ініціативною науковою тематикою.                    

Доповідач від кафедри.

8.3 Про організацію та перспективи освітнього процесу на агроінженерному факультеті.

Доповідач: декан факультету, к.т.н., доц. Чвартацький І.І.

8.4 Про студентську наукову роботу.            

Доповідач: провідний фахівець з наукової роботи студентів відділу з навчально-науково-інноваційної діяльності, к.т.н., доц. Фльонц І.В.

8.5 Різне.             


Засідання Вченої ради № 9 (30.04.2019 р.)

9.1 Про підсумки діяльності за місяць та поточні завдання інституту.

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф. Жибак М.М.

9.2 Стан справ, напрямки розвитку та наукова доповідь кафедри «Лісового і садово-паркового господарства» за ініціативною науковою тематикою.              

Доповідач від кафедри.

9.3  Про організацію та перспективи освітнього процесу на факультеті енергетики, автоматики та нергозбереження.

Доповідач: декан факультету, к.т.н., доц. Бунько В.Я.

9.4 Різне. 


Засідання Вченої ради № 10 (23.05.2019 р.)

10.1 Про підсумки діяльності за місяць та поточні завдання інституту.                 

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф. Жибак М.М.

10.2 Стан справ, напрямки розвитку та наукова доповідь кафедри «Гуманітарних дисциплін» за ініціативною науковою тематикою.                    

Доповідач від кафедри.

10.3 Про навчально-виробничу діяльність та стан практичної і курсової підготовки.                

Доповідач: зав. підрозділу навчально-виробничої діяльність та професійно-технічної освіти, к.т.н., доц. Логуш І.В.

10.4 Про міжнародну діяльність інституту: сьогодення, перспективи розвитку.

Доповідач: координатор міжнародних програм, к.т.н., доц. Фльонц О.В.

10.5     Різне.


Засідання Вченої ради № 11 (20.06.2019 р.)

11.1 Про підсумки діяльності за семестр та поточні завдання інституту.              

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф. Жибак М.М.

11.2 Стан справ, напрямки розвитку та наукова доповідь кафедри «Екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування» за ініціативною науковою тематикою.          

Доповідач від кафедри.

11.3 Підсумки навчальної і методичної роботи за ІІ-й семестр 2018/2019 н.р.

Доповідачі: заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи, к.т.н., доц. Білик С.Г.

11.4 Про результати профорієнтаційної роботи.                    

Доповідачі: декани факультетів к.е.н., доц. Ярема Л.В., к.т.н., доц. Чвартацький І.О., к.т.н., доц. Бунько В.Я.

11.5 Про виконання плану роботи та рішень Вченої ради за 2018/2019 н.р.                     

Доповідач: учений секретар, к.е.н., доц. Федуняк І.О.

11.6 Різне.

           


НА ЗАСІДАННЯХ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ ТАКОЖ РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ:

  • Атестаційні справи викладачів інституту щодо рекомендацій з присвоєння вчених звань;
  • Обрання за конкурсом НПП відповідно до Закону України "Про вищу освіту";
  • Рекомендації до друку видань;
  • Рекомендації щодо затвердження наукових тем та призначення керівників і консультантів кандидатських і докторських робіт;
  • Акредитаційні та ліцензійні справи;
  • Затвердження навчальних планів та положень;
  • Зміни у навчальних планах;
  • Інші питання щодо діяльності інституту.

Примітка: дати та план роботи можуть уточнюватися!

 

Учений секретар                                      І. Федуняк  

 

 

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною


 

БАТІ