Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

          
A
A
A

План роботи вченої ради БАТІ на 2016-2017 н.р.

Розміщено згідно з оригіналом

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор ВП НУБіП України

«Бережанський агротехнічний інститут»

___________Павліський В.М.

________________2016 р.

План роботи вченої ради ВП НУБіП України

«Бережанський агротехнічний інститут»

на 2016 - 2017 н.р.

Засідання вченої ради № 1 (04.10.2016р.)

1. Аналіз вступної кампанії та перспективи розвитку інституту

Доповідач: директор, проф. Павліський В.М.

 1.2      Перспективи розвитку факультетів                     

Доповідачі: декани факультетів: к.т.н., доц. Клендій М.Б., к.т.н., доц. Клендій П.Б., к.е.н., доц. Ярема Л.В.

1.3       Навчально-виховна робота в інституті               

Доповідачі: заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи, к.т.н. Русиняк М.О., завідувач відділом гуманітарної освіти, виховання та студентських справ, ст. викл. Зайчук В.М.

1.4       Стан наукової роботи в інституті             

Доповідач: завідувач науково-дослідного відділу, к.т.н., доц. Диня В.І.

1.5       Про підготовку матеріально-технічної бази інституту та впровадження інновацій в практичне навчання                  

Доповідач: заступника директора з навчально-науково-виробничих питань розвитку

та адміністративно-господарської діяльності, к.т.н., доц. Матвіїшин П.В.

1.6       Розвиток міжнародної діяльності закладу                       

Доповідач: завідувач підрозділу міжнародних відносин к.т.н., доц. Фльонц О.В.

1.7       Фінансовий стан інституту                       

Доповідач: головний бухгалтер,  ст. викладач Мигдаль Д.М.

1.8       Про план культурно-виховної роботи на І-й семестр 2016-2017 н.р.             

Доповідач: завідувач відділом гуманітарної освіти, виховання та студентських справ, ст. викладач Зайчук В.М.

1.9       Про план роботи вченої ради інституту на 2016-2017 н.р.                  

Доповідач: вчений секретар, к.е.н., доц. Федуняк І.О.

1.10     Різне              


Засідання вченої ради № 2 (31.10.2016р.)

2.1       Підсумки роботи за місяць            

Доповідачі: директор, проф.  Павліський В.М.; декани факультетів: к.т.н., доц. Клендій П.Б., к.т.н., доц. Клендій М.Б., к.е.н., доц. Ярема Л.В.

2.2       Про навчально-методичну документацію викладача                

Доповідачі: Завідувач навчального відділу, к.пед.н., доц. Островська Н.Д.,керівник навчально-методичного відділу, к.т.н., доц. Дубчак Н.А.

2.3       Про стратегію розвитку навчального процесу               

Доповідач: заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи, к.т.н. Русиняк М.О.

2.4       Стан справ та напрямки розвитку кафедри «Гуманітарних дисциплін»

Зав. кафедри

2.5       Доповідь кафедри «Гуманітарних дисциплін» за ініціативною науковою тематикою                   

Доповідач від кафедри

2.6       Різне      


Засідання вченої ради № 3 (24.11.2016р.)

3.1       Підсумки роботи за місяць                       

Доповідачі: директор, проф.  Павліський В.М.;  декани факультетів: к.е.н., доц. Ярема Л.В., к.т.н., доц. Клендій П.Б.,  к.т.н., доц. Клендій М.Б.

3.2       Міжнародна діяльність інституту             

Доповідач: завідувач підрозділу міжнародних відносин, к.т.н., доц. Фльонц О.В.

3.3       Підготовка до екзаменаційної сесії                      

Доповідач: керівник навчально-методичного відділу, к.т.н., доц. Дубчак Н.А.

3.4       Про роль студентського самоврядування           

Доповідач: голова студ. ради

3.5       Стан справ та напрямки розвитку кафедри «Лісового і садово-паркового господарства»             

Зав. кафедри

3.6       Доповідь кафедри «Лісового і садово-паркового господарства» за ініціативною науковою тематикою                       

Доповідач від кафедри

3.7       Різне 


Засідання вченої ради № 4 (22.12.2016р.)

4.1 Підсумки роботи за І-ий семестр 2016-2017 н.р. та поточні завдання інституту

Доповідачі: директор, проф.  Павліський В.М.; декани факультетів: к.т.н., доц. Клендій М.Б.,  к.т.н., доц. Клендій П.Б., к.е.н., доц. Ярема Л.В.

4.2 Профорієнтаційна робота        

Доповідач: керівник відділу з працевлаштування випускників та видачі документів про вищу освіту, ст.  викладач Шумінська О.Б.

4.3 Про виконання індивідуальних планів НПП за І-ий семестр 2016-2017 н.р.

Доповідачі: завідувач навчального відділу, к.пед.н., доц. Островська Н.Д., керівник навчально-методичного відділу к.т.н., доц. Дубчак Н.А., завідувач відділу з підготовки фахівців робітничих професій та курсової підготовки, ст. викл. Камишанов В.В.,  завідувач науково-дослідним відділом, к.т.н., доц. Диня В.І., завідувач відділом гуманітарної освіти, виховання та студентських справ, ст.  викладач Зайчук В.М.

4.4 Інформація про виконання прийнятих рішень                    

Доповідач: заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи, к.т.н. Русиняк М.О.

4.5 Стан справ та напрямки розвитку кафедр «Електротехнологій та експлуатації енергообладнання» та «Енергетики і автоматики»

Зав. кафедрами

4.6 Доповідь кафедр «Електротехнологій та експлуатації енергообладнання»  та

«Енергетики і автоматики» за ініціативною науковою тематикою                

Доповідачі від кафедр

4.7 Фінансовий стан інституту                 

Доповідач: головний бухгалтер, ст. викладач Мигдаль Д.М.

4.8 Різне                


Засідання вченої ради № 5 (26.01.2017р.)

5.1       Звіт директора про роботу за 2016 р.                   

Доповідач: директор, проф. Павліський В.М.

5.2 Профорієнтаційна робота                    

Доповідачі: декани факультетів: к.т.н., доц. Клендій П.Б., к.е.н., доц. Ярема Л.В., к.т.н., доц. Клендій М.Б.

5.3 Про план культурно-виховної роботи на ІІ-й семестр 2016-2017 н.р.     

Доповідач: завідувач відділом гуманітарної освіти, виховання та студентських справ, ст. викладач Зайчук В.М.

5.4 Стан справ та напрямки розвитку кафедри «Екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування»             

Зав. кафедри

5.5 Доповідь кафедри «Екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування» за ініціативною науковою тематикою

Доповідач від кафедри

5.6 Різне   


Засідання вченої ради № 6 (26.02.2017р.)

6.1 Підсумки роботи за місяць                  

Доповідачі: директор, проф.  Павліський В.М.; декани факультетів: к.е.н., доц. Ярема Л.В., к.т.н., доц. Клендій П.Б., к.т.н., доц. Клендій М.Б.

6.2 Про наукову роботу студентів інституту                             

Доповідач: завідувач науково-дослідного відділу, к.т.н., доц. Диня В.І.

6.3 Організація освітнього процесу та якість підготовки фахівців                 

Доповідачі: керівник навчально-методичного відділу, к.т.н., доц. Дубчак Н.А., к.психол.н., доц. Макух О.І.

6.4 Про  публікацію  статей  в наукометричних базах даних              

Доповідач: завідувач науково-дослідного відділу, к.т.н., доц. Диня В.І.

6.5 Стан справ та напрямки розвитку кафедри «Енергетичних машин та технічного сервісу в АПК»                

Зав. кафедри

6.6 Доповідь кафедри «Енергетичних машин та технічного сервісу в АПК» за ініціативною науковою тематикою                

Доповідач від кафедри

6.7 Різне    


Засідання вченої ради № 7 (23.03.2017р.)

7.1 Підсумки роботи за місяць                  

Доповідачі: директор, проф.  Павліський В.М.;  декани факультетів:   к.т.н., доц. Клендій М.Б., к.т.н., доц. Клендій П.Б., к.е.н., доц. Ярема Л.В.

7.2 Про стан підготовки і виконання міжнародних науково-освітніх проектів

Доповідач: завідувач підрозділу міжнародних відносин, к.т.н., доц. Фльонц О.В.,

к.психол.н., доц. Макух О.І.

7.3 Про удосконалення порядку видання навчальної літератури                   

Доповідач: заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи, к.т.н. Русиняк М.О.

7.4 Стан справ та напрямки розвитку кафедри «Інформаційних технологій та вищої математики»                    

Зав. кафедри

7.5 Доповідь кафедри «Інформаційних технологій та вищої математики» за ініціативною науковою тематикою                

Доповідач від кафедри

7.6 Різне 


Засідання вченої ради № 8 (20.04.2017 р.)

8.1       Підсумки роботи за місяць.                       

Доповідачі: директор, проф.  Павліський В.М.; декани факультетів: к.т.н., доц. Клендій П.Б., к.т.н., доц. Клендій М.Б., к.е.н., доц. Ярема Л.В.

8.2       Завдання з подальшого вдосконалення навчально-методичної і наукової роботиДоповідачі:заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи, к.т.н. Русиняк М.О., завідувач науково-дослідного відділу, к.т.н., доц. Диня В.І.

8.3       Підготовка до екзаменаційної сесії                      

Доповідач: керівник навчально-методичного відділу, к.т.н., доц. Дубчак Н.А.

8.4       Стан справ та напрямки розвитку кафедр «Економіки підприємства» та «Обліку і аудиту»                     

Зав. кафедрами

8.5       Доповіді кафедр «Економіки підприємства» та «Обліку і аудиту» за ініціативною науковою тематикою                

Доповідачі від кафедр

8.6       Різне    


Засідання вченої ради № 9 (18.05.2017 р.)

9.1       Підсумки роботи за місяць

Доповідачі: директор, проф. Павліський В.М.;  декани факультетів: к.е.н., доц. Ярема Л.В., к.т.н., доц. Клендій П.Б., к.т.н., доц. Клендій М.Б.

9.2       Профорієнтаційна робота

Доповідач: керівник відділу з працевлаштування випускників та видачі документів про вищу освіту, ст. викладач Шумінська О.Б.

9.3       Аналіз мистецької та спортивної діяльності інституту

Доповідачі: завідувач відділом гуманітарної освіти, виховання та студентських справ ст. викладач Зайчук В.М., ст. викладач Буняк В.В.

9.4       Стан справ та напрямки розвитку кафедр  «Загальноінженерної підготовки» і «Машиновикористання та технологій в с.г.»           

Зав. кафедрами

9.5       Доповіді кафедр «Загальноінженерної підготовки» і «Машиновикористання та технологій в с.г.» за ініціативною науковою тематикою

Доповідачі від кафедр

9.6       Різне


Засідання вченої ради № 10 (22.06.2017 р.)

10.1     Підсумки роботи за ІІ-й семестр 2016-2017 н.р.

Доповідачі: директор, проф.  Павліський В.М.; декани факультетів: к.т.н., доц. Клендій П.Б., к.е.н., доц. Ярема Л.В., к.т.н., доц. Клендій М.Б.

10.2     Аналіз навчального процесу і напрямки його покращення. Аналіз результатів сесії за ІІ семестр                       

Доповідачі: заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи, к.т.н. Русиняк М.О., завідувач навчального відділу, к.пед.н., доц. Островська Н.Д., керівник навчально-методичного відділу, к.т.н., доц. Дубчак Н.А.

10.3     Аналіз виховного процесу і напрямки його покращення

Доповідач: завідувач відділом гуманітарної освіти, виховання та студентських справ, Зайчук В.М.

10.4     Аналіз наукової роботи і напрямки її покращення

Доповідач: завідувач науково-дослідного відділу, к.т.н., доц. Диня В.І.

10.5     Аналіз практичного навчання і напрямки його покращення   

Доповідачі: заступника директора з навчально-науково-виробничих питань розвитку

та адміністративно-господарської діяльності к.т.н., доц. Матвіїшин П.В, завідувач відділу з підготовки фахівців робітничих професій та курсової підготовки, ст.  викладач Камишанов В.В.

10.6     Різне              

 

НА ЗАСІДАННЯХ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ:

  • Атестаційні справи викладачів інституту щодо рекомендацій з присвоєння вчених звань;
  • Обрання за конкурсом НПП відповідно до Закону України "Про вищу освіту";
  • Рекомендації до друку видань;
  • Рекомендації щодо затвердження наукових тем та призначення керівників і консультантів кандидатських і докторських робіт;
  • Акредитаційні та ліцензійні справи;
  • Затвердження навчальних планів та положень;
  • Зміни у навчальних планах;
  • Інші питання щодо діяльності інституту.

Схвалено й рекомендовано до затвердження на засіданні вченої ради інституту 04.10.2016 р. протокол № 1.

Примітка: дати та план роботи можуть уточнятися!

Вчений секретар, к.е.н., доц.                                                                                Федуняк І.О.

 

Ми в Facebook

 

Перейти на офіційну сторінку


БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною


 

БАТІ