Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

          
A
A
A

Нормативні документи інституту

 УСТАНОВЧІ

Положення про ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"

Пложення про вчену раду інституту

Пложення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка

Колективний договір на 2014-2018р.р.

 Положення про проведення конкурсу на заміщення посад науково-педагогічних працівників (чинне)

 Положення про раду роботодавців

 


 

 СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ

Положення про структурний підрозділ з навчально-виробничої діяльності та професійно-технічної освіти ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"

 


 

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

Положення про організацію освітнього процесу ВП НУБіП України "БАТІ"

 Положення про екзамени та заліки 

  Положення про екзаменаційну комісію

 Положення про забезезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 

        Додатки до Положення про забезезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти

 Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників 2019-2020 н.р. 

  Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у закладах вищої освіти, а також надання їм академічної відпустки

  Правила призначення академічних стипендій у ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

  Положення про організацію індивідуального навчання студентів у ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

  Про академічну доброчесність ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

  Етичний кодекс ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

  Положення про освітні програми

  Положення про підготовку магістрів

 Положення про підготовку і захист магістерської роботи

 Положення про академічну мобільність

 Порядок формування вибіркової складової навчальних планів

 Порядок формування вибіркових дисциплін ОП БАТІ

 Положення про порядок перевірки наукових, навчально-методичних, магістерських, бакалаврських та інших робіт на наявність плагіату

 


 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 Положення про наукову діяльність та порядок виконання ініціативних кафедральних науково-дослідних робіт 

 Положенння про науково-технічну раду 


 

ДОВУЗІВСЬКА ПІДГОТОВКА

 Положення про порядок проведення пісумкової атестації випускників відділу довузівської підготовки 

 Положення Всеукраїнські олімпіади ВП НУБіП України “Бережанський агротехнічний інститут” для професійної орієнтації вступників 


 

МЕТОДИЧНА РОБОТА

 Положення про науково-методичну раду ВП НУБіП України “Бережанський агротехнічний інститут” 


 

ВІДДІЛИ

 Положення про навчальний відділ ВП НУБіП України “Бережанський агротехнічний інститут” 

  Положення про відділ навчально-науково-інноваційної діяльності ВП НУБіП України “Бережанський агротехнічний інститут” 

  Положення про відділ гуманітарної освіти, виховання та студентських справ ВП НУБіП України “Бережанський агротехнічний інститут”


 

СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

  Положення про студентське самоврядування

 

Ми в Facebook

 

Перейти на офіційну сторінку


БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною


 

БАТІ