Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

          
A
A
A

Тематика наукових досліджень

  Науково-дослідна та інноваційна діяльність здійснюється силами науково-педагогічних і педагогічних працівників, штатних наукових співробітників, докторантів, аспірантів, здобувачів і студентів, згідно до стратегічного плану розвитку ВП НУБІП України «Бережанський агротехнічний інститут»  на 2016-2020 роки.

   В УкрНТІ зареєстровано такі ініціативні наукові тематики, які представили завідувачі кафедр і науково-дослідних лабораторій

На факультеті агроінженерії та енергетики науково-дослідна робота виконується за такими тематиками:

1. Дослідження процесу спалювання агропелет (номер державної реєстрації № 0115U003379), науковий керівник – к.т.н., доц. Клендій М.Б.;

2. Вивчення сучасних енергозберігаючих технологій в сільськогосподарському виробництві та машинобудуванні (номер державної реєстрації № 0115U003380), науковий керівник – к.т.н., доц. Білик С.Г.;

3. Оцінка старовинних парків Західного Поділля та розробка рекомендацій з покращення їх стану (номер державної реєстрації № 0115U003384), науковий керівник – к.с.-г.н., доц. Кузьович В.С.;

4. Дослідження відновлювальних джерел енергії та енергозберігаючих технологій в АПК (номер  державної  реєстрації  № 0115U003382),  науковий  керівник  –  к.т.н.,  доц.  Клендій П.Б.;

 

На факультеті економіки і природокористування  науково-дослідна робота виконувалася за терими тематиками:

1. Теоретико-методологічне та організаційно-економічне обґрунтування подальшого розвитку аграрного виробництва та сільських територій регіону (номер державної реєстрації № 0115U003385), науковий керівник – к.е.н., доц. Ярема Л.В.;

2. Вивчення регіональних особливостей бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в умовах міжнародної економічної інтеграції (номер державної реєстрації № 0115U003386), науковий керівник – к.е.н., доц. Боднар О.В.;

3. Вивчення формування та розвитку історико-культурних процесів в Галичині ХІХ-ХХІ століттях (номер державної реєстрації № 0115U003387), науковий керівник – к.істор.н., доц. Луговий Б.В.;

4. Агроекологічний моніторинг та моделювання стану агроекосистем, що підлягають біоорганічному та традиційному способу ведення господарства (номер державної реєстрації № 0115U003388), науковий керівник – к.вет.н., доц. Павлів О.В.

5.  Використання післяспиртової барди для покращення кормової цінності пелет із стебел злакових культур при відгодівлі худоби (номер державної реєстрації № 0115U003391), науковий керівник – д.с.-г.н., проф. Захарів О.Я.;

  Виконання кожної наукової тематики на кафедрах тісно пов’язане із фаховою підготовкою студентів за кваліфікаційним рівнем «Бакалавр», «Магістр». Напрями наукових досліджень, які проводяться на кафедрах відповідають специфіці наукової підготовки наукових працівників кожного факультету.

   

Наукова конференція

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо до участі у міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми та перспективи розвитку агро- та електроінженерії»,

яка відбудеться 10 квітня 2020 року

м. Бережани, Тернопільська обл., Україна

 Інформаційний лист

Ми в Facebook

 

Перейти на офіційну сторінку


БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною


 

БАТІ