Навчальні плани підготовки здобувачів вищої освіти ОС Магістр

Друк

2020-2021 навчальний рік

 Навчальні плани підготовки магістрів 2020-2021 н.р.

 051 Економіка

 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 208 Агроінженерія