Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

       
A
A
A

День незалежності


 

УХВАЛА

Вченої ради ВП НУБіП України«Бережанський агротехнічний інститут» з питання

«Про підсумки діяльності за місяць та поточні завдання інституту»

(Протокол № 9 від 27.05.2019 р.).

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф.Жибак М.М.

УХВАЛИЛИ:

Інформацію доповідача прийняти до відома.

Особливу увагу приділити профорієнтаційній роботі та вступній кампанії.

Відповідальні: директорат.

Учений секретар, доц.                                       Федуняк І. О.


 

УХВАЛА

Вченої ради ВП НУБіП України«Бережанський агротехнічний інститут» з питання

«Про стан справ та напрямки розвитку кафедри загальноінженерної підготовки»

(Протокол № 9 від 27.05.2019 р.).

Доповідач: завідувач кафедри, к.т.н. Драган А.П.

Співдоповідачі: зав. навчальним відділом, к.е.н., доц. Христенко Г.М., зав. відділу з навчально-науково-інноваційної діяльності, д.е.н., доц. Судомир С.М.

1.            Активізувати підготовку та видавництво навчальних посібників та підручників з дисциплін професійного спрямування.

2.            Забезпечити 100% наповнення платформи moodle навчально-методичними матеріалами.

3.            Продовжити модернізацію та оснащення лабораторій сучасним обладнанням та технічними засобами навчання.

Відповідальні: директор, заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи, зав. навчальним відділом, зав. відділу навчально-науково-інноваційної діяльності, декан факультету, завідувач кафедри, НПП.

Учений секретар, доц.                                       Федуняк І. О.


 

УХВАЛА

Вченої ради ВП НУБіП України«Бережанський агротехнічний інститут» з питання

Наукова доповідь кафедри загальноінженерної підготовки за ініціативною науковою тематикою. Тема доповіді:

«Обґрунтування конструкцій борони з гвинтовим робочим органом»

(Протокол № 9 від 27.05.2019 р.).

Доповідач: к.т.н., доц. Клендій М.Б.

Доповідь за ініціативною науковою темою кафедри загальноінженерної підготовки прийняти до відома.

Відповідальні: директор, зав. відділу з навчально-науково-інноваційної діяльності, декан факультету, завідувач кафедри.

Учений секретар, доц.                                       Федуняк І. О.


 

УХВАЛА

Вченої ради ВП НУБіП України«Бережанський агротехнічний інститут» з питання

«Про зміни до Правил прийому у ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» в 2019 р.»

(Протокол № 9 від 27.05.2019 р.).

Доповідач: відповідальний секретар приймальної комісії, к.і.н., доц. Луговий Б.В.

Затвердити зміни до Правил прийому у ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» в 2019 р.

Відповідальні: директор, заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи, відповідальний секретар приймальної комісії, декани факультетів.

Учений секретар, доц.                                       Федуняк І. О.

 

УХВАЛА

Вченої ради ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

з питання «Про виконану роботу та поточні завдання інституту на найближчий період»

(Протокол № 8 від 12.04.2019 р.).

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф. Жибак М.М.

Інформацію доповідача прийняти до відома.

Відповідальні: директорат.

Учений секретар, доц.                                       Федуняк І. О.


УХВАЛА

Вченої ради ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

з питання «Обрання за конкурсом на заміщення посад НПП (таємне голосування)»

(Протокол № 8 від 12.04.2019 р.).

Доповідач: учений секретар, доц. Федуняк І.О.

 • Доцентами кафедри економіки підприємства обрано Гурську Ірину Степанівну, Герасимів Зоряну Миколаївну, Замору Оксану Ігорівну.
 • Доцентами кафедри машиновикористання та технологій в с.г. обрано Лінніка Андрія Юрійовича, Дубчак Наталію Андріївну.
 • Доцентом кафедри енергетичних машин та технічного сервісу в АПК обрано Фльонца Ігоря Володимировича

Відповідальні: директор, заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи, старший інспектор з кадрів, юрисконсульт, головний бухгалтер, учений секретар.

Учений секретар, доц.                                       Федуняк І. О.

 

УХВАЛА

Вченої ради ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

з питання «Про підсумки діяльності за місяць та поточні завдання інституту»

(Протокол № 7 від 29.03.2019 р.).

 

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф. Жибак М.М.

УХВАЛИЛИ:

 • Інформацію доповідача прийняти до відома.
 • Активізувати наукову роботу викладачів та студентів.
 • Особливу увагу приділити профорієнтаційній роботі.

Відповідальні: директорат.

Учений секретар, доц.                                       Федуняк І. О.


УХВАЛА

Вченої ради ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

з питання «Про стан справ та напрямки розвитку кафедри інформаційних технологій та вищої математики»

(Протокол № 7 від 29.03.2019 р.).

 

Доповідач: зав. кафедри, к.т.н., доц. Калиній І.В.

Співдоповідачі: зав. навчальним відділом, к.е.н., доц. Христенко Г.М., зав. відділу з навчально-науково-інноваційної діяльності, д.е.н., доц. Судомир С.М.

Інформацію доповідача прийняти до відома.

Кафедрі інформаційних технологій та вищої математики активізувати підготовку видавництва підручників та посібників, а також збільшити кількості методичних розробок та статей у фахових виданнях.

Відповідальні: директор, заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи, зав. навчальним відділом, зав. відділу навчально-науково-інноваційної діяльності, декан факультету, завідувач кафедри, НПП.

Учений секретар, доц.                                       Федуняк І. О.

 

УХВАЛА

Вченої ради ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

з питання «Наукова доповідь кафедри інформаційних технологій та вищої математики за ініціативною науковою тематикою. Тема доповіді: «Інформаційні технології організації роботи та функціонування інтернет-порталу інституту»

(Протокол № 7 від 29.03.2019 р.).

Доповідач: к.пед.н., доц. Качурівський В.О.

Доповідь за ініціативною науковою темою кафедри інформаційних технологій та вищої математики прийняти до відома.

Відповідальні: директор, зав. відділу з навчально-науково-інноваційної діяльності, декан факультету, завідувач кафедри.

Учений секретар, доц.                                       Федуняк І. О.


УХВАЛА

Вченої ради ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

з питання «Про організацію та перспективи освітнього процесу на агроінженерному факультеті»

(Протокол № 7 від 29.03.2019 р.).

Доповідач: декан факультету, к.т.н., доц. Чвартацький І.І.

 • Звіт Чвартацького І.І. прийняти до відома.
 • Закінчити створення кабінету «Систем точного землеробства».
 • Модернізувати лабораторію «Теплотехніки та теплопостачання».
 • Провести впорядкування фойє навчального корпусу № 5 (полігон).

Відповідальні: директор, заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи, заступник директора з навчально-науково-виробничих питань розвитку та адміністративно-господарської діяльності, декан факультету, завідувачі кафедр, НПП.

Учений секретар, доц.                                       Федуняк І. О.


УХВАЛА

Вченої ради ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

з питання «Про студентську наукову роботу»

(Протокол № 7 від 29.03.2019 р.).

Доповідач: провідний фахівець з наукової роботи студентів відділу навчально-науково-інноваційної діяльності, к.т.н., доц. Фльонц І.В.

 • Звіт Фльонца І.В. прийняти до відома.
 • Забезпечити належну якість підготовки студентів до участі у 2-му етапі Всеукраїнської студентської олімпіади.

Відповідальні: директор, заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи, зав. відділу навчально-науково-інноваційної діяльності, декани факультетів, завідувачі кафедр, НПП.

Учений секретар, доц.                                       Федуняк І. О.


УХВАЛА

Вченої ради ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

з питання «Про висунення кандидатури на посаду ректора Національного університету біоресурсів і природокористування України»

(Протокол № 7 від 29.03.2019 р.).

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф. Жибак М.М.

Висунути кандидатуру члена-кореспондента Національної академії педагогічних наук України, доктора педагогічних наук, професора Ніколаєнка Станіслава Миколайовича на посаду ректора Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Учений секретар, доц.                                       Федуняк І. О.


УХВАЛА

Вченої ради ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

з питання «Про можливі істотні зміни умов праці»

(Протокол № 7 від 29.03.2019 р.).

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф. Жибак М.М.

Попередити всіх працівників інституту про можливі істотні зміни умов праці у випадку зменшення набору студентів на 2019-2020 н.р.

Відповідальні: директор, заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи, юрисконсульт головний бухгалтер, старший інспектор з кадрів.

Учений секретар, доц.                                       Федуняк І. О.

 

УХВАЛА

Вченої ради ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

з питання «Про підсумки діяльності за місяць та поточні завдання інституту»

(Протокол № 6 від 31.01.2019 р.).

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф. Жибак М.М.

Інформацію доповідача прийняти до відома.

Особливу увагу приділити підвищенню кваліфікації працівників на виробництві.

Активізувати участь студентів у наукових гуртках, конференціях та олімпіадах.

Робочим групам з підготовки до святкування 60-ти річчя ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут – Бережанський агротехнічний коледж» приступити до виконання покладених на них завдань.

Відповідальні: директорат.

Учений секретар, доц.                                       Федуняк І. О.


 

 

УХВАЛА

Вченої ради ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

з питання «Про підсумки роботи кафедр за І-й семестр 2018/2019 н.р. та готовність до ІІ-го семестру 2018/2019 н.р.»

(Протокол № 6 від 31.01.2019 р.).

Доповідачі: заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи, к.т.н., доц. Білик С.Г.; зав. відділу навчально-науково-інноваційної діяльності, д.е.н., доц. Судомир С.М.

 • Звіт про перевірку кафедр прийняти до уваги.
 • Окремим НПП провести доопрацювання НМК відповідно до нових навчальних планів.
 • Викладачам, яким за навчальними планами передбачено керівництво практиками студентів, оновити програми практик.
 • Активізувати профорієнтаційну роботу всіх структурних підрозділів.
 • Деканам факультетів розглянути службові записки комісії про результати перевірки кафедр на засіданнях  вчених рад факультетів та доповісти про усунення недоліків на засіданні Вченої ради інституту в квітні місяці. Дати оцінку роботи кожного НПП та врахувати їх рейтинг при розподілі педагогічного навантаження.
 • Збільшувати кількість статей у журналах, що входять до науково-метричних баз даних WoS та/або Scopus (або IndexСореrnicus для соціо-гуманітарних наук).
 • Друкувати більшу кількість статей у журналах, що входять до переліку фахових видань України.
 • Провести реєстрацію НПП в GoogleScholar.

Відповідальні: директор, заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи, зав. навчальним відділом, зав. відділу навчально-науково-інноваційної діяльності, декани факультетів,  завідувачі кафедр, НПП.

Учений секретар, доц.                                       Федуняк І. О.


 

УХВАЛА

Вченої ради ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

з питання «Про роботу бібліотеки інституту»

(Протокол № 6 від 31.01.2019 р.).

Доповідач: зав. бібліотекою Трач Н.М.

 • Активізувати роботу бібліотеки за такими напрямками:
 • Придбати автоматизовану бібліотечну систему (АБІС).
 • Створити електронні бази даних, організувати та вести довідково-бібліографічний апарат з використанням як традиційних, так і новітніх інформаційних технологій.
 • Координувати та кооперувати діяльність бібліотеки зі структурними підрозділами вищого навчального закладу, громадськими організаціями, співпрацювати та взаємодіяти з бібліотеками інших систем і відомств.
 • Вивчати інформаційні потреби користувачів та здійснювати оперативне забезпечення інформаційних запитів науковців і студентів вищого навчального закладу, використовуючи різні форми і методи індивідуального, групового і масового інформування. Проводити соціологічні опитування та дослідження читацьких інтересів з метою оптимізації їх задоволення.
 • Організовувати роботу громадських інформаторів кафедр і наукових підрозділів вищого навчального закладу, надавати їм необхідну методичну допомогу.
 • Організовувати для студентів заняття з основ інформаційної культури, бібліотекознавства та бібліографії. Пропагувати бібліотечно-бібліографічні знання шляхом проведення індивідуальних бесід, консультацій, організації книжкових виставок тощо.
 • Проводити роботу з пропаганди та розкриття бібліотечно-інформаційних ресурсів як традиційними методами, так і з застосуванням комп'ютерних технологій.
 • Спільно з відповідальними за виховну роботу у вищому навчальному закладі викладачами та представниками громадських організацій проводити читацькі конференції, літературні, музичні вечори, диспути, інші масові заходи.
 • Проводити науково-методичну роботу (аналітичну, організаційну, консультативну) з вдосконалення всіх напрямків діяльності бібліотеки.
 •  Для узгодження діяльності бібліотеки з навчально-виховною та науковою роботою вищого навчального закладу та надання їй дієвої допомоги у вирішенні актуальних питань бібліотечної діяльності на правах дорадчого органу створити Бібліотечну раду, до складу якої входять як представники факультетів, так і провідні спеціалісти бібліотеки. Склад Ради затвердити директором інституту за поданням завідувача бібліотеки.
 •  Завідувачу бібліотеки як НПП приймати участь в інститутських, всеукраїнських і міжнародних конференціях та семінарах.
 • Створити на сайті інституту сторінку бібліотеки.

Відповідальні: директор, заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи, зав. відділу навчально-науково-інноваційної діяльності, зав. бібліотекою.

Учений секретар, доц.                                       Федуняк І. О.


 

УХВАЛА

Вченої ради ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

з питання «Про фінансовий стан інституту»

(Протокол № 6 від 31.01.2019 р.).

Доповідач: головний бухгалтер Мигдаль Д.М.

Інформацію доповідача прийняти до відома.

Збільшити надходження коштів до спеціального фонду закладу за рахунок розширення виробничої діяльності та надання платних послуг.

Вживати заходів щодо економії енергетичних витрат.

Відповідальні: директорат.

Учений секретар, доц.                                       Федуняк І. О.

 

УХВАЛА

Вченої ради ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

з питання «Про підсумки діяльності за місяць та поточні завдання інституту»

(Протокол № 5 від 26.12.2018 р.).

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф.Жибак М.М.

Інформацію доповідача прийняти до відома.

Відповідальні: директорат.

Учений секретар, доц.                                       Федуняк І. О.

 УХВАЛА

Вченої ради ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

з питання «Обрання за конкурсом на заміщення посад НПП (таємне голосування)»

(Протокол № 5 від 26.12.2018 р.).

Доповідач:учений секретар, доц. Федуняк І.О.

 1. Головою Вченої ради обрано директора інституту, проф. Мирона Миколайовича Жибака.
 2. Деканом факультету економіки і природокористування обрано к.е.н., доц. Любов Василівну Ярему.
 3. Деканом агроінженерного факультету обранок.т.н., доц. Ігоря Івановича Чвартацького.
 4. Деканом факультету енергетики та електротехніки обранок.т.н., доц. Василя Ярославовича Бунька.
 5. Завідувачем кафедри екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування обрано к.вет.н., доц. Олега Володимировича Павліва.

Відповідальні: директор, заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи,старший інспектор з кадрів, юрисконсульт, головний бухгалтер, учений секретар.

Учений секретар, доц.                                       Федуняк І. О.

 

УХВАЛА

Вченої ради ВП НУБіП України«Бережанський агротехнічний інститут»

з питання«Про підсумки діяльності за місяць та поточні завдання інституту»

(Протокол № 4 від 30.11.2018 р.).

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф.Жибак М.М.

Інформацію доповідача прийняти до відома.

Відповідальні: директорат.

Учений секретар, доц.                                       Федуняк І. О.


УХВАЛА

Вченої ради ВП НУБіП України«Бережанський агротехнічний інститут»

з питання«Затвердження Правил прийому на навчання у ВП НУБіП України “Бережанський агротехнічний інститут” на 2019 р.»

(Протокол № 4 від 30.11.2018 р.).

Доповідач: відповідальний секретар приймальної комісії, доц. Луговий Б.В.

Інформацію доповідача прийняти до відома.

Затвердити Правила прийому на навчання у ВП НУБіП України “Бережанський агротехнічний інститут” на 2019 р.»

Відповідальні: директор, заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи, відповідальний секретар приймальної комісії, зав. навчальним відділом.

Учений секретар, доц.                                       Федуняк І. О.


УХВАЛА

Вченої ради ВП НУБіП України«Бережанський агротехнічний інститут»

з питання«Про стан справ та напрямки розвитку кафедри обліку і аудиту»

(Протокол № 4 від 30.11.2018 р.).

Доповідач:зав. кафедри, к.е.н., доц. Герчанівська С.В.

Співдоповідачі: зав. навчальним відділом,к.е.н., доц. Христенко Г.М.,

зав. відділу з навчально-науково-інноваційної діяльності,д.е.н., доц. Судомир С.М.

Звіт завідувача  кафедри обліку і аудиту прийняти до відома.

 • Активізувати видання підручників, посібників та монографій.
 • Збільшити кількість статей у виданнях Scopus і WebofScience.
 • Розширити співпрацю із кафедрами НУБіП України
 • Забезпечити стажування НПП на виробництві.

Відповідальні: директор, заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи, зав. навчальним відділом, зав. відділу навчально-науково-інноваційної діяльності, декан факультету,  завідувач кафедри, НПП.

Учений секретар, доц.                                       Федуняк І. О.


УХВАЛА

Вченої ради ВП НУБіП України«Бережанський агротехнічний інститут»

з питання«Наукова доповідь кафедри обліку і аудиту за ініціативною науковою тематикою. Тема доповіді: «Вивчення регіональних особливостей бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту в умовах міжнародної інтеграції»

(Протокол № 4 від 30.11. 2018 р.).

Доповідач:д.е.н., проф. Петренко Н.І.

Доповідь за ініціативною науковою темою кафедри обліку і аудиту прийняти до відома.

Відповідальні: директор, зав. відділу з навчально-науково-інноваційної діяльності, декан факультету,  завідувач кафедри.

Учений секретар, доц.                                       Федуняк І. О.


УХВАЛА

Вченої ради ВП НУБіП України«Бережанський агротехнічний інститут»

 з питання«Про виконання плану заходів щодо реалізації програми «Голосіївська ініціатива – 2020» на 2018 рік та затвердження плану заходів щодо реалізації програми «Голосіївська ініціатива – 2020» на 2019 рік»

(Протокол № 4 від 30.11. 2018 р.).

Доповідач: заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи, к.т.н., доц. Білик С.Г.

Звіт Про виконання плану заходів щодо реалізації Програми «Голосіївська ініціатива – 2020» на 2018 рік прийняти до відома.

Затвердити план заходів щодо реалізації Програми «Голосіївська ініціатива – 2020» на 2019 рік.

Відповідальні: директор, заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи, завідувач відділу  гуманітарної освіти, виховання та студентських справ, декани факультетів, завідувачі кафедр, куратори груп, НПП.

Учений секретар, доц.                                       Федуняк І. О.

 

УХВАЛА

Вченої ради ВП НУБіП України  «Бережанський агротехнічний інститут»

 з питання«Про підсумки діяльності за місяць та поточні завдання інституту»

(Протокол № 3 від 31.10.2018 р.).

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф.Жибак М.М.

Інформацію доповідача прийняти до відома.

Особливу увагу приділити профорієнтаційній роботі.

Взяти на особливий контроль підготовку до проведення міжнародної конференції 16 листопада 2018 р.

Створити робочу групу з підготовки до святкування 60-ти річчя ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут».

Відповідальні: директор, заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи,заступник директора з навчально-науково-виробничих питань  розвитку та адміністративно-господарської діяльності,зав. відділу навчально-науково-інноваційної діяльності,декани факультетів, завідувачі кафедр.

Учений секретар, доц.                                       Федуняк І. О.

 


УХВАЛА

Вченої ради ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

 з питання Про стан справ та напрямки розвитку кафедри «Машиновикористання та технологій в с.г.».

(Протокол № 3 від 31.10.2018 р.).

Доповідач:зав. кафедри, к.т.н., доц. Диня В.І.

Співдоповідачі: зав. навчальним відділом,к.е.н., доц. Христенко Г.М.,

зав. відділу з навчально-науково-інноваційної діяльності,д.е.н., доц. Судомир С.М.

Звіт завідувача  кафедри «Машиновикористання та технологій в с.г.» прийняти до відома.

 • Оновити інформацію на стендах кафедри.
 • Забезпечити 100% наповнення платформи Moodle навчально-методичними матеріалами.
 • Активізувати підготовку видавництва підручників та посібників.
 • Забезпечити стажування НПП на виробництві.
 • Збільшити кількості статей у виданнях Scopus і WebofScience.

Відповідальні: директор, заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи, зав. навчальним відділом, зав. відділу навчально-науково-інноваційної діяльності, декан факультету, заступник декана факультету, завідувач кафедри, НПП.

Учений секретар, доц.                                       Федуняк І. О.

 


УХВАЛА

Вченої ради ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

з питання Наукова доповідь кафедри «Машиновикористання та технологій в с.г.» за ініціативною науковою тематикою. Тема доповіді: «Вивчення сучасних енергозберігаючих  технологій в сільськогосподарському виробництві та машинобудуванні».

(Протокол № 3 від 31.10.2018 р.).

Доповідачі: к.т.н., доц. Диня В.І., к.т.н., доц. Ліннік А.Ю.

Доповідь за ініціативною науковою темою кафедри «Машиновикористання та технологій в с.г.» прийняти до відома.

Відповідальні: директор, зав. відділу з навчально-науково-інноваційної діяльності, декан факультету,  завідувач кафедри.

Учений секретар, доц.                                       Федуняк І. О.

 


УХВАЛА

Вченої ради ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

 з питання Простан культурно-виховної роботи в інституті.

(Протокол № 3 від 31.10.2018 р.).

Доповідач: завідувач відділу  гуманітарної освіти, виховання та студентських справ, ст. викл. Зайчук В.М.

Звіт Зайчука В.М. прийняти до відома.

Кураторам груп більше уваги звертати на національно-патріотичне виховання студентської молоді.

Відповідальні: директор, заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи, завідувач відділу  гуманітарної освіти, виховання та студентських справ, декани факультетів, завідувачі кафедр, куратори груп.

Учений секретар, доц.                                       Федуняк І. О.

 


УХВАЛА

Вченої ради ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

 з питання «Про рекомендацію претендентів до нагородження відзнаками Міністерства освіти і науки Україниз нагоди 60 - річчя ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» – ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний коледж».

 (Протокол № 3 від 31.10.2018 р.).

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф.Жибак М.М.

Рекомендувати претендентів до нагородження відзнаками Міністерства освіти і науки Україниз нагоди 60 - річчя ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» – ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний коледж

Відповідальні: директорат інституту.

Учений секретар, доц.                                       Федуняк І. О.

 

УХВАЛА

Вченої ради ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

з питання «Про підсумки діяльності за місяць та поточні завдання інституту»

 (Протокол № 2 від 14.09.2018 р.).

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф.Жибак М.М.

Інформацію доповідача прийняти до відома.

Відповідальні: директор, заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи,заступник директора з навчально-науково-виробничих питань  розвитку та адміністративно-господарської діяльності,декани факультетів, завідувачі кафедр.

Учений секретар, доц.                                       Федуняк І. О.

 

УХВАЛА

Вченої ради ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

з питання «Про зміни в структурі інституту»

(Протокол № 2 від 14.09.2018 р.).

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф.Жибак М.М.

Затвердити ухвалу кадрової комісії з наступних питань:

 •  Попередити працівників про можливе скорочення посад в підрозділах інституту;
 •  Ліквідувати відділ довузівської підготовки та профорієнтаційної роботи та попередити працівників даного відділу про зміну істотних умов праці;
 •  Реорганізувати навчальний відділ інституту та розглянути розподіл ставок для працівників даного відділу;
 •  Попередити працівників відділу навчально-науково-інноваційної діяльності про зміну істотних умов праці.
 • Реорганізувати факультет агроінженерії та енергетики на агроінженерний факультет і факультет енергетики та електротехніки.

Відповідальні: директорат інституту.

Учений секретар, доц.                                       Федуняк І. О.

 

УХВАЛА

Вченої ради ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

з питання «Про присвоєння вченого звання  доцента»

 (Протокол № 2 від 14.09.2018 р.).

Доповідач:учений секретар, к.е.н., доц. Федуняк І.О.

За результатами таємного голосування рекомендувати присвоїти вчене звання доцента, кандидату технічних наук  КЛЕНДІЙ ОЛЕКСАНДРІ МИКОЛАЇВНІ.

Відповідальні: директор, учений секретар, декан факультету, завідувач кафедри загальноінженерної підготовки.

Учений секретар, доц.                                       Федуняк І. О.

 

ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

Рішення

розширеного засідання Вченої ради спільно з трудовим колективом

ВП НУБіП України “Бережанський агротехнічний інститут”

щодо доповідей директора інституту, д.е.н., проф. Жибак М.М. про підсумки діяльності інституту  за 2017/2018 навчальний рік та завдання на наступний навчальний рік, заступника директора з навчальної та навчально-методичної роботи, к.т.н., доц. Білик С.Г. про стан та основні завдання навчальної та наукової роботи, заступника директора з навчально-науково-виробничих питань  розвитку та адміністративно-господарської діяльності, к.т.н., доц. Матвіїшин П.В. про готовність матеріальної бази інституту до нового навчального року, головного бухгалтера Мигдаль Д.М. про фінансовий стан інституту               

Основними напрямками діяльності на 2018-2019 н.р. вважати:

І. Загальноінститутські завдання:

 • продовження активної співпраці з відповідними органами законодавчої та виконавчої влади з метою вирішення важливих питань законодавчого забезпечення діяльності вищої школи, аграрної науки в Україні, підвищення ролі інституту в житті країни;
 • вважати головним завданням для всього колективу – підвищення якості освітнього, наукового процесів шляхом постійної турботи про науково-педагогічні кадри, підвищення їх кваліфікації, обов’язкового проходження стажування на виробництві, сприяти дієвій самоосвіті;
 • реалізація в повній мірі положень Закону України «Про вищу освіту» щодо впровадження принципів професійності через відповідальність колективів факультетів, кафедр;
 • посилення співпраці з виробництвом та бізнесом через формування синергетичного ефекту від наукової та освітньої діяльності інституту, узгодження навчальних планів, тематики курсових, бакалаврських і магістерських випускних робіт, продовження створення на кожній кафедрі навчально-науково-інноваційних, практичних Центрів;
 • оптимізація системи планування та управління фінансовими ресурсами, удосконалення системи контролю за раціональним використанням коштів, посилення роботи внутрішнього аудиту.

ІІ. В освітній, морально-естетичній та виховній діяльності:

 • оновити форми і методи підготовки фахівців шляхом посилення впливу результатів наукових досліджень на якість освітнього процесу;
 • на виконання статті 7 Закону України «Про вищу освіту» провести акредитацію освітніх програм підготовки фахівців освітніх ступенів «Бакалавр» та «Магістр» для усіх спеціальностей;
 • урізноманітнити форми та методи профорієнтаційної роботи;
 •  запровадити в магістратурі елементи дуальної освіти, усунути дублювання дисциплін та дотримуватись логічної послідовності їх викладання, розроблення унікальних бакалаврських програм підготовки за скороченим терміном навчання, розширення механізмів реалізації права здобувачів вищої освіти на вільний вибір дисциплін;
 • забезпечити розвиток дистанційного навчання шляхом наповнення й підтримки в актуальному стані електронних курсів дисциплін на навчальному порталі інституту, розміщення актуальних версій робочих програм дисциплін на сайтах кафедр; забезпечення вільного доступу до електронних версій підручників та посібників, підвищення якості викладання лекцій через започаткування їх відеозаписів та проведення відео-контролю;
 • продовжити вдосконалення методів та форм самостійної  роботи студента;
 • забезпечити навчальні дисципліни сучасною навчально-методичною літературою, програмним забезпеченням, посилити вимоги до змісту підручників та навчальних посібників, виділяти кошти для друку сучасних навчальних посібників і підручників, у т.ч. в електронній формі, ширше використовувати сучасні інформаційні технології, хмарні технології;
 • оптимізувати підготовку магістерських робіт, збільшення частки власних досліджень студентів, попередження плагіату, раціонального зменшення загального об’єму випускної роботи, використання системи «Антиплагіат», уникнення дублювання тематик випускних робіт, розвивати практику участі магістрів у наукових тематиках,  за заявками бізнесу;
 • активізувати роботу різноманітних курсів іноземних мов з метою досягнення студентами рівня володіння іноземною мовою не нижче рівня В1;
 • забезпечити моніторинг якості освітнього процесу на основі використання сучасних комп’ютерних технологій;
 • сприяти              подальшому    використанню електронних   засобів навчання в профорієнтаційній роботі;
 • особливу увагу приділяти самостійній роботі студентства;
 • відповідно до статті 16 Закону України «Про вищу освіту» проводити щорічне оцінювання науково-педагогічних і педагогічних працівників інституту;
 • сприяти розвитку студентського самоврядування, підтримати започатковані у попередні роки культурні, спортивні, інтелектуальні конкурси, підвищити ефективність роботи студентської ради гуртожитку;
 • забезпечити неухильне дотримання науково-педагогічними працівниками Етичного кодексу, а юнаками і дівчатами – Присяги студента ВП НУБіП України.

ІІІ. У науково-дослідній, інноваційній діяльності:

 • постійно здійснювати пошук і розвиток нових та перспективних напрямів фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок, у тому числі міждисциплінарного характеру, за напрямами реалізації визначених ООН Цілей Сталого Розвитку;
 • активізувати діяльність навчально-наукових підрозділів інституту, комерціалізацію результатів наукових досліджень, у т. ч. із активним залученням молодих вчених;
 • збільшити на третину кількість наукових публікацій вчених у міжнародних наукометричних базах Scopus, Web of Science;
 • активізувати залучення до навчання в магістратурі та аспірантурі базового університету переможців і призерів міжнародних та всеукраїнських студентських олімпіад, конкурсів студентських наукових робіт;
 • забезпечити дотримання принципів академічної доброчесності та системного підходу до розвитку методів та засобів виявлення плагіату в науково-освітньому просторі;
 • підвищити кількість та ефективність підготовки здобувачів наукових ступенів;
 • залучати студентів до участі у підготовці та проведенні Днів поля за участю вітчизняних та іноземних фірм, стимулювати інтерес студентів у виробничих процесах шляхом створення тимчасових об’єднань, груп для вирішення виробничих завдань з відповідною оплатою.

У міжнародній діяльності:

 • активізувати роботу щодо розширення співпраці з європейськими університетами і збільшити кількість міжвузівських договорів про мобільність в рамках міжнародної програми Еразмус+Key  Action 1;
 • розробити план заходів щодо підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників для викладання дисциплін іноземною мовою та супровід впровадження інтенсивних технологій вивчення іноземних мов;
 • продовжити роботу над розширенням баз практик за кордоном, існуючих угод з отримання подвійних дипломів.

Зміцнення матеріально-технічної бази інституту:

 • здійснити заходи щодо поліпшення соціально-економічного благополуччя студентів, співробітників та викладачів інституту, особливо в студентських гуртожитках. Залучити до цієї діяльності представників бізнесу,  інвесторів;
 • завершити роботи з державної реєстрації нерухомості;
 • закінчити роботи з підготовки енергетичного господарства для експлуатації в опалювально-зимовий період 2018/2019 рр.;
 • закінчити роботи із введення у використання піднавісу для зберігання пиломатеріалів та дров;
 • завершити виготовлення документації на постійне користування земельною ділянкою площею    35 га, яка належить Курянівській с/р.
 • провести поточний ремонт спортивного залу, удосконалити організацію його роботи.

Для поліпшення соціального захисту працівників та студентів:

 • поліпшувати умови проживання студентів у гуртожитках;
 • розглянути питання щодо поліпшення умов відпочинку та збільшення кількості оздоровлених НПП і студентів;
 • здійснити заходи щодо поліпшення якості харчування студентів та працівників інституту.

Контроль за виконанням цього рішення покласти на директорат інституту.

 

УХВАЛА

Вченої ради ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» з питання

«Про підсумки діяльності за місяць та поточні завдання інституту»

(Протокол № 12 від 27.06.2018 р.).

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф. Жибак М.М.

Інформацію доповідача прийняти до відома.

На першій Вчені раді у 2018-2019 н.р. заслухати звіти з проведеної профорієнтаційної роботи відділом довузівської підготовки та профорієнтаційної роботи та деканами факультетів.

Особливу увагу звернути на підготовку до здачі ЗНО з іноземної мови,  провести додаткові консультації та забезпечити 100 % явку для здачі ЗНО.

Господарському відділу особливу увагу приділити ремонту опалювальних систем господарських приміщень та забезпечити паливом для ритмічної роботи котелень.

Відповідальні: директор, заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи, відповідальний секретар приймальної комісії, зав. відділу довузівської підготовки та профорієнтаційної роботи, заступник директора з навчально-науково-виробничих питань  розвитку та адміністративно-господарської діяльності, декани факультетів, заступник декана факультету, завідувачі кафедр.

Учений секретар, доц.                                       Федуняк І. О.


УХВАЛА

Вченої ради ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» з питання

«Про основні напрями роботи навчально-науково-дослідної лабораторії»

(Протокол № 12 від 27.06.2018 р.).

Доповідач: зав. лабораторії, к.т.н., доц. Клендій М.Б.

Співдоповідач: провідний фахівець відділу з навчально-науково-інноваційної діяльності Гнатьо М.В.

Доповідь зав. навчально-науково-дослідної лабораторії к.т.н., доц. Клендія М.Б. на тему «Дослідження ефективного спалювання твердих вуглеводів»  прийняти до відома.

Відповідальні: директор, зав. відділу з навчально-науково-інноваційної діяльності, декани факультетів, заступник декана факультету.

Учений секретар, доц.                                       Федуняк І. О.


УХВАЛА

Вченої ради ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» з питання

«Про підсумки роботи кафедр за 2017-2018 н.р.»

(Протокол № 12 від 27.06.2018 р.).

Доповідач: заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи, к.т.н., доц. Білик С.Г.

І. Активізувати роботу кафедр з усіх видів робіт.

ІІ. З метою покращення рейтингових показників навчального закладу, підвищення якості підготовки фахівців:

 • Забезпечити істотне підвищення теоретичної та практичної підготовки фахівців за всіма спеціальностями через оновлення матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення, навчальних лабораторій та кабінетів.
 • Кожній кафедрі звернути увагу на якість науково-методичних матеріалів.
 • Збільшити кількість видань підручників та посібників.
 • Забезпечити підвищення показників в науково-метричних базах, фахових та зарубіжних виданнях.
 • Особливу увагу звернути на якість випускних бакалаврських і магістерських робот та запровадити практику постерних презентацій.
 • Провести акредитацію освітніх програм за ОС «Бакалавр», «Магістр» усіх спеціальностей.
 • Завершити наповнення електронних баз навчально-методичними матеріалами до 1.09.2018 р.
 • Продовжувати проводити моніторинг якості освітнього процесу шляхом використання сучасних технологій.
 • Систематично проводити директорський та деканський контроль знань.
 • Активізувати роботу завідувачів кафедр та посилити відповідальність за виконання всіх видів робіт НПП.

ІІІ. Завідувачам кафедр довести до відома НПП про можливі істотні зміни в умовах праці, зумовлені зменшенням кількості місць державного замовлення на ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр», зменшенням кількості набору студентів і, відповідно, кількості ставок.

Відповідальні: директор, заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи, зав. навчальним відділом, зав. відділу з навчально-науково-інноваційної діяльності, зав. відділу довузівської підготовки та профорієнтаційної роботи, заступник директора з навчально-науково-виробничих питань  розвитку та адміністративно-господарської діяльності, декани факультетів, заступник декана факультету, завідувачі кафедр, НПП.

Учений секретар, доц.                                       Федуняк І. О.

 

УХВАЛА

Вченої ради ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» з питання

«Про результати профорієнтаційної роботи»

(Протокол № 12 від 27.06.2018 р.).

Доповідачі: декани факультетів: к.е.н., доц. Ярема Л.В., к.т.н., доц. Чвартацький І.О., заступник декана, к.т.н., доц. Бунько В.Я.

Звіт про результати профорієнтаційної роботи прийняти до відома.

Відповідальні: директор, заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи, зав. відділу довузівської підготовки та профорієнтаційної роботи, декани факультетів, заступник декана факультету, завідувачі кафедр, НПП.

Учений секретар, доц.                                       Федуняк І. О.


УХВАЛА

Вченої ради ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» з питання

«Зміни до Правил прийому на навчання до ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» на 2018 р.»

(Протокол № 12 від 27.06.2018 р.).

Доповідач: заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи, к.т.н., доц. Білик С.Г.

Зміни до правил прийому на навчання прийняти до відома та затвердити.

Відповідальні: директор, заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи, зав. відділу довузівської підготовки та профорієнтаційної роботи, зав. навчальним відділом, відповідальний секретар приймальної комісії, декани факультетів, заступник декана факультету, завідувачі кафедр, НПП.

Учений секретар, доц.                                       Федуняк І. О.


УХВАЛА

Вченої ради ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» з питання

«Про виконання плану роботи та рішень Вченої ради за 2017-2018 н.р.»

(Протокол № 12 від 27.06.2018 р.).

Доповідач: учений секретар, к.е.н., доц. Федуняк І.О.

Доповідь ученого секретаря, к.е.н., доц. Федуняка І.О.  прийняти до відома.

Включити в план роботи та заслухати питання, які не розглядалися на засіданнях Вчених рад в 2017-2018 н.р. на Вчених радах 2018-2019 н.р. першочергово.

Відповідальні: директор, заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи, учений секретар.

Учений секретар, доц.                                       Федуняк І. О.

 

Сторінка 1 із 4

Наші вітання

 

Актуальні оголошення

Підготовка офіцерів

vkaf

Бажаючим проходити навчання у 2019-2020 н.р. на кафедрі військової підготовки НУБіП України при Бережанському агротехнічному інституті звертатися за телефоном 067 422 1279 або в кабінет 2 корпусу №5 інституту. 

Погода

Ми в Facebook

 

Перейти на офіційну сторінку


Корисні посилання

Політика відкритості

Скриньки довіри. Шановні студенти та співробітники! В навчальних корпусах Інституту постійно діють скриньки довіри, в яких Ви можете залишати свої скарги, зауваження та пропозиції щодо покращення роботи інституту. Всі ваші звернення будуть розглянуті керівництвом інституту.

Телефон гарячої лінії (03548) 2-54-25

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 

БАТІ