Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

          
A
A
A

Інститут здійснює підготовку фахівців за такими спеціальностями

122 КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ
015.07 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА. ЕЛЕКРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА
051 - ЕКОНОМІКА
071 - ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ
073 - МЕНЕДЖМЕНТ
101 - ЕКОЛОГІЯ
133 - ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
141 - ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА
205 - ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО
206 - САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО
208 - АГРОІНЖЕНЕРІЯ
242 - ТУРИЗМ
 

Практика (Інст.№4)

Інструкційна картка №4

Тема: Застосування стилів шрифтового оформлення тексту.

Мета: Провести конструювання стилів для шритового оформлення тексту.

Завдання для самостійного виконання

Створити копію файлу з першої практичної роботи.

Завдання 1. Створити стильовий файл mystyle_1.css

p {

text-indent: 10px;

}

h2

{font-size: 20pt;

color:#fff;

background:#008800;

}

.text1{
      background: #FFFFFF;

      font-size: 160%;

      color: #000aff;

      text-align: center;

      text-transform: uppercase;

      line-height: normal;

      }

.text2 {
      background: #838283;
      letter-spacing: 10px;

      color: #478e75;

      word-spacing: 20px;

      text-align: left;

      text-transform: capitilize;

      line-height: 2;

      }
.text3 {
      background: #
ccc;

     letter-spacing: 2px;

      color: #47fe75;

      word-spacing: 10px;

      text-align: rigth;

      text-transform: lowercase;

      line-height: 30px;

      }

до блоку Географічне положення застосувати стиль text1

до блоку Корисні копалини застосувати стиль text2

до блоку Клімат  застосувати стиль text3


Завдання 2. Створити новий довільний стиль text4 встильовому файлі mystyle_1.css

Застосувати стилі text4 до блоку РОСЛИННІСТЬ


 

Завдання 3. Визначити стилі оформлення тексту за зразком та  застосувати до блоку ТВАРИННИЙ СВІТ

ФАКУЛЬТЕТ ЕНЕРГЕТИКИ, АВТОМАТИКИ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ


При вивченні дисциплін інформаційного напряму студенти вивчаєють такі пакети програм обробки інформації: операційну систему Windows, офісний пакет: текстовий редактор, електронні таблиці, стоворення мультимедійних перезентацій, 1С "Бухгалтерія", Парус Україна, мову програмування С++, математичний процесор MathCAD, створеня Web-сторінок в HTML, мережні технології.

 

При вивченні дисциплін інформаційного напряму студенти вивчаєють такі пакети програм обробки інформації: операційну систему Windows, офісний пакет: текстовий редактор, електронні таблиці, стоворення мультимедійних перезентацій, 1С "Бухгалтерія", Парус Україна, мову програмування С++, математичний процесор MathCAD, створеня Web-сторінок в HTML, мережні технології.

 

При вивченні дисциплін інформаційного напряму студенти вивчаєють такі пакети програм обробки інформації: операційну систему Windows, офісний пакет: текстовий редактор, електронні таблиці, стоворення мультимедійних перезентацій, 1С "Бухгалтерія", Парус Україна, мову програмування С++, математичний процесор MathCAD, створеня Web-сторінок в HTML, мережні технології.

 

Актуальності

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС НА ПЕРІОД КАРАНТИНУ 2020

 

ковід 2020 3 ковід 2020 3 ковід 2020 3 ковід 2020 3 ковід 2020 3 ковід 2020 3

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною