Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

          
A
A
A

Передвиборна програма Павліського Василя Михайловича

Програма розвитку ВП НУБІП України “Бережанський агротехнічний інститут” на 2016-2021 роки претендента на посаду директора заслуженого машинобудівника України, д.т.н., проф.. Павліського В.М.

Імплементація нового Закону України “Про вищу освіту” і Програми розвитку НУБіП України на 2015-2020 роки “Голосіївська ініціатива-2020” та “Ліцензійних умов продовження освітньої діяльності закладів освіти” вимагають розробки програми розвитку інституту з врахуванням поєднання освіти з наукою та виробництвом і попереднього нашого досвіду освітньої наукової діяльності для підготовки висококваліфікованих фахівців і наукових кадрів вищої кваліфікації.

Основним завданням інституту є освітня діяльність та виховання студентської молоді, здійснення яких можливе тільки за наявності необхідного контингенту студентів, обумовленого виконанням ліцензійного обсягу їх прийому. Тому цей показник є основою для розвитку інституту і залежить в першу чергу від престижу навчального закладу в регіоні, який визначається рівнем наукової, навчально-виховної, міжнародної та виробничої діяльності, а також рівнем профорієнтаційної роботи.

Профорієнтаційна робота інституту вимагає таких корінних змін: введення спеціалізацій зі всіх діючих спеціальностей і відкриття нових необхідних спеціальностей; підвищення престижу навчального закладу своєю діяльністю; організація постійно діючих безплатних курсів для підготовки учнів до незалежного оцінювання знань; методичний супровід сільських укрупнених шкіл; постійний зв’язок з ними у всіх видах їх діяльності; матеріальне і моральне стимулювання профорієнтаційної роботи науково-педагогічних працівників (НПП).

Науково-педагогічний персонал повинен бути сформований згідно з  діючими кадровими вимогами, як за кількістю кандидатів і докторів наук, так і за рівнем її професійної і наукової діяльності, яка вимагає суттєвого покращення. Тому необхідно розробити заходи для покращення кадрового забезпечення і підвищення рівня професійної та наукової активності НПП.

Навчально-лабораторна і навчально-технічна бази за кількістю об’єктів відповідає ліцензійним умовам, але вимагає оновлення і розвитку відповідно до спеціальностей. Тому споруджуються три теплиці розміром 6x6 метрів, ремонтується грибниця, обладнуються лекційні аудиторії сучасною інформаційно-комунікаційною технікою. Необхідно розробити програму оновлення матеріально-технічної бази.

Якість освітньої діяльності та якість вищої освіти забезпечується внутрішньою системою, яка вимагає вирішення таких проблем:

збільшення кількості докторів і кандидатів наук до встановлених норм та підвищення професійної та наукової активності всіх НПП за рахунок виконання ними ліцензійних вимог;

покращення навчального процесу за рахунок впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, самостійного навчання студентів із застосуванням дистанційного контролю знань;

покращення практичного навчання студентів за рахунок зміцнення лабораторно-практичної бази та проведення частини практичних занять і навчальних практик у базових господарствах.

Інформаційне забезпечення інституту здійснюється згідно з технологічними вимогами і навчально-методичні матеріали кафедр і факультетів зберігаються в навчально-інформаційному порталі дистанційного навчання Moodle (Мудл). Але є ряд недоліків, які треба вирішити:

- довести наявність електронного ресурсу навчально-методичних матеріалів, в тому числі в системі дистанційного навчання, до 65% від усіх дисциплін;

- довести 100% забезпеченість комп’ютерною технікою із терміном експлуатації не більше восьми років.

Виховна культурно-спортивна масова робота та національно-патріотичне виховання ведеться на належному рівні, але необхідно приділити більше уваги фізкультурно-масовій роботі за рахунок покращення роботи спортивних секцій, вихователів і кураторів груп.

Наукова  робота ведеться згідно з ліцензійними вимогами, але вимагає вирішення таких проблем:

забезпечити виконання ініціативних, госпдоговірних і держбюджетних наукових тем всіма НПП;

активізувати наукову діяльність НПП і покращити її показники згідно з ліцензійними вимогами за рахунок одержання патентів і авторських свідоцтв, публікацій наукових статей у міжнародних виданнях, у тому числі англійською мовою, брати участь у міжнародних конференціях;

проведення наукових робіт спільно із зарубіжними вузами і фірмами;

розвивати і зміцнювати науково-дослідні лабораторії;

розвивати студентську наукову роботу;

зосередити увагу на виконанні робіт, пов’язаних з альтернативними джерелами енергії.

Міжнародна діяльність та зовнішньо економічні зв’язки ведуться в різних напрямках, але ця галузь діяльності інституту вимагає розробки конкретної програми. Необхідно розпочати співпрацю з Литвою, Латвією, Естонією, Угорщиною, Чехією, Словаччиною, Болгарією, Румунією.

Виробнича діяльність, як невід’ємна складова освітньої діяльності, ведеться за напрямками спеціальностей, але необхідно розробити план розвитку такого виробництва: діагностика, обслуговування і ремонт автотранспортної та сільськогосподарської техніки, електричних машин, обладнання і комп’ютерної техніки; вирощування їстівних і лікарських грибів, овочів, саджанців; ковальсько-зварювальне; столярно-меблеве; видавнича діяльність; упорядковування в регіоні парків і скверів на основі госпдоговорів.

Фінансова діяльність буде направлена на збільшення грошових надходжень у спеціальний фонд до рівня бюджетного фінансування.

 

Практичне навчання 2020 (в умовах карантину)

 

Ми в Facebook

 

Перейти на офіційну сторінку


БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною


 

БАТІ