Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

          
A
A
A

Навчальний відділ інституту

Навчальний відділ є відділом інституту, через який здійснюється вся освітня діяльність, керівництво та контроль за організацією навчальної роботи.

Центральною ідеєю роботи навчального відділу є досягнення високої якості освіти, її результативності  та конкурентоспроможності.

Навчальний відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», законодавчими й іншими нормативно-правовими актами органів державної влади, Положенням про ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»,  Положенням про організацію навчального процесу у ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»,  Правилами внутрішнього розпорядку інституту.

Hristenco G        

Завідувач навчального відділу

Христенко Галина Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент

 Адреса: 47501, Тернопільська обл., м. Бережани, вул. Академічна, 20,

Робочий кабінет:  корпус №1, кім. 113

Тел. (03548) 2-22-55

E-mailЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


 

ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ВІДДІЛУ

Загальні завдання:

 • розроблення і впровадження інструктивно-методичних матеріалів стосовно виконання нормативних документів МОН України з організації освітньої діяльності;
 • координація роботи деканатів факультетів і кафедр з питань виконання державних вимог до організації навчальної роботи;
 • керівництво процесом формування навчальних (робочих навчальних) планів, координація роботи над графіком навчального процесу;
 • участь у розробці перспективних планів розвитку навчального закладу;
 • створення узагальнених науково-методичних рекомендацій для оптимізації навчального процесу;
 • впровадження у навчально-виховний процес та навчальну роботу новітніх інформаційних розробок;
 • участь в роботі щодо поновлення та переведення студентів;
 • участь в організації та проведенні навчально-методичних семінарів;
 • погодження складу і термінів роботи голів екзаменаційних комісій факультетів зі встановлення відповідності рівня підготовки кадрів до вимог освітньо-професійної програми та присвоєння їм кваліфікації, підведення підсумків та аналіз їх роботи;
 • вивчення пропозицій щодо вдосконалення планування і ор­ганізації освітнього процесу;
 • оформлення замовлень на виготовлення бланкової докумен­тації, необхідної для забезпечення роботи відділу, деканатів, кафедр.

Планування та організація навчального процесу:

 • складання графіка навчального процесу та контроль за його виконанням;
 • складання розкладу навчальних занять та всіх видів контролю за їх перебігом та якістю підготовки студентів;
 • розрахунок проекту штатного розпису науково-педагогічних працівників та педагогічного навантаження на навчальний рік;
 • участь у плануванні фонду погодинної оплати викладачів, облік та контроль за звітністю з цього питання;
 • координація раціонального використання навчальних приміщень;
 • створення та реалізація планів підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників інституту, контроль за його виконанням;
 • підготовка прогнозованого контингенту студентів на навчальний рік, облік контингенту студентів протягом навчального року.

 Контроль ефективності та якості організації навчального процесу:

 • контроль за виконанням навчальних планів і освітніх програм за спеціальностями і спеціалізаціями;
 • контроль розподілу та виконання педагогічного навантаження науково-педагогічними працівниками;
 • контроль виконання кафедрами плану роботи та індивідуальних планів науково-педагогічних працівників;
 • контроль стану навчальної та обліково-звітної документації на кафедрах та в деканатах факультетів;
 • перевірка стану підготовки аудиторного і лабораторного фонду інституту до початку навчального року;
 • оперативний контроль за виконанням структурними підрозділами інституту наказів, розпоряджень та заходів, які стосуються навчального процесу;
 • контроль за внесенням повних та достовірних даних з питань освіти до Єдиної державної електронної бази;
 • підготовка семестрових та щорічних статистичних звітів, складання семестрових, річних та оперативних довідок, пов’язанних з навчальною роботою.

Наукова конференція

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо до участі у міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми та перспективи розвитку агро- та електроінженерії»,

яка відбудеться 10 квітня 2020 року

м. Бережани, Тернопільська обл., Україна

 Інформаційний лист

Ми в Facebook

 

Перейти на офіційну сторінку


БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною


 

БАТІ