Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
A
A
A

Навчальний відділ інституту

Навчальний відділ є відділом інституту, через який здійснюється вся освітня діяльність, керівництво та контроль за організацією навчальної роботи.

Центральною ідеєю роботи навчального відділу є досягнення високої якості освіти, її результативності  та конкурентоспроможності.

Навчальний відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», законодавчими й іншими нормативно-правовими актами органів державної влади, Положенням про ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»,  Положенням про організацію навчального процесу у ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»,  Правилами внутрішнього розпорядку інституту.

Hristenco G        

Завідувач навчального відділу

Христенко Галина Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент

 Адреса: 47501, Тернопільська обл., м. Бережани, вул. Академічна, 20,

Робочий кабінет:  корпус №1, кім. 113

Тел. (03548) 2-22-55

E-mailЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


 

ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ВІДДІЛУ

Загальні завдання:

 • розроблення і впровадження інструктивно-методичних матеріалів стосовно виконання нормативних документів МОН України з організації освітньої діяльності;
 • координація роботи деканатів факультетів і кафедр з питань виконання державних вимог до організації навчальної роботи;
 • керівництво процесом формування навчальних (робочих навчальних) планів, координація роботи над графіком навчального процесу;
 • участь у розробці перспективних планів розвитку навчального закладу;
 • створення узагальнених науково-методичних рекомендацій для оптимізації навчального процесу;
 • впровадження у навчально-виховний процес та навчальну роботу новітніх інформаційних розробок;
 • участь в роботі щодо поновлення та переведення студентів;
 • участь в організації та проведенні навчально-методичних семінарів;
 • погодження складу і термінів роботи голів екзаменаційних комісій факультетів зі встановлення відповідності рівня підготовки кадрів до вимог освітньо-професійної програми та присвоєння їм кваліфікації, підведення підсумків та аналіз їх роботи;
 • вивчення пропозицій щодо вдосконалення планування і ор­ганізації освітнього процесу;
 • оформлення замовлень на виготовлення бланкової докумен­тації, необхідної для забезпечення роботи відділу, деканатів, кафедр.

Планування та організація навчального процесу:

 • складання графіка навчального процесу та контроль за його виконанням;
 • складання розкладу навчальних занять та всіх видів контролю за їх перебігом та якістю підготовки студентів;
 • розрахунок проекту штатного розпису науково-педагогічних працівників та педагогічного навантаження на навчальний рік;
 • участь у плануванні фонду погодинної оплати викладачів, облік та контроль за звітністю з цього питання;
 • координація раціонального використання навчальних приміщень;
 • створення та реалізація планів підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників інституту, контроль за його виконанням;
 • підготовка прогнозованого контингенту студентів на навчальний рік, облік контингенту студентів протягом навчального року.

 Контроль ефективності та якості організації навчального процесу:

 • контроль за виконанням навчальних планів і освітніх програм за спеціальностями і спеціалізаціями;
 • контроль розподілу та виконання педагогічного навантаження науково-педагогічними працівниками;
 • контроль виконання кафедрами плану роботи та індивідуальних планів науково-педагогічних працівників;
 • контроль стану навчальної та обліково-звітної документації на кафедрах та в деканатах факультетів;
 • перевірка стану підготовки аудиторного і лабораторного фонду інституту до початку навчального року;
 • оперативний контроль за виконанням структурними підрозділами інституту наказів, розпоряджень та заходів, які стосуються навчального процесу;
 • контроль за внесенням повних та достовірних даних з питань освіти до Єдиної державної електронної бази;
 • підготовка семестрових та щорічних статистичних звітів, складання семестрових, річних та оперативних довідок, пов’язанних з навчальною роботою.

Наукова конференція

Міжнародна науково-практична конференція
«Сталий інноваційно-креативний розвиток соціально-економічних систем»,

яка відбудеться  21 жовтня 2019 року
м. Бережани, Тернопільська обл., Україна

 Інформаційний лист

Корисні посилання

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 

БАТІ