ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
  (03548) 2-31-73   E-mail:  ekonom.prurod@gmail.com    Декану факультету
A
A
A

Історія факультету економіки і природокористування

Сторінки історії факультету

Факультет економіки і природокористування, започаткований з ініціативи директора інституту, професора, заслуженого машинобудівника України Павліського В.М. та к.е.н., заслуженого економіста України Кулаєць М.М. Створений він був у 1993 р. як відділення економіки підприємства, яке очолила у той час Кулаєць М.М. Вперше на стаціонарну форму навчання було проведено набір 50 студентів зі спеціальності «Економіка підприємства» ОКР «Молодший спеціаліст» з базовою вищою освітою. По суті, це були ті ж самі бакалаври, статус яких було офіційно узаконено Указом Президента України «Про впровадження ступеневої системи освіти у вищих навчальних закладах».

У 1993 р. був здійснений перший випуск висококваліфікованих фахівців, половина з них прийшли на навчання із золотими медалями. Із 1995 р., згідно з рішенням Державної акредитаційної комісії, почала здійснюватися підготовка фахівців з напряму 0501 «Економіка та підприємництво» за ОКР «Бакалавр» зі спеціальності «Економіка підприємства», а з 1998-гор. - зі спеціальності «Облік і аудит».

У 2000 р. рішенням Державної акредитаційної комісії видано ліцензію на право провадження освітньої діяльності, пов'язаної з наданням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог спеціаліста. Отже, з цього часу відділення перейменовано у факультет, деканом якого призначено Ярему Л.В. Із 2001 по2004 рр. факультет знову очолила Кулаєць М.М. Функціонувало 13 навчальних кабінетів, з яких три комп'ютеризованих. Навчальний процес підготовки бакалаврів та спеціалістів забезпечували 60 викладачів.

У 2005 р. одержано ліцензію на підготовку ОКР «Бакалавр» зі спеціальності «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування».

Факультет в ті роки зробив вагомий крок у площині цілісного, системного оновлення всіх складових своєї діяльності. Система навчання та виховання була спрямована на інноваційний тип освіти, передусім на підготовку конкурентоспроможних спеціалістів.

З ініціативи декана факультету Кулаєць М.М. і за підтримки адміністрації інституту були створені навчально-інформаційно-консультативні пункти на базі Снятинського, Тлумацького сільськогосподарських і Болехівського лісогосподарського технікумів Івано-Франківської області, Рівненського державного аграрного технікуму та Дрогобицького технікуму статистики Львівської області, Ковельського машинобудівного технікуму Волинської області. Це був період найбільшого за всі роки набору студентів на заочну форму навчання.

У 2004 році деканом факультету був призначений к.е.н. Жибак М.М., який обіймав цю посаду до 2008 р. З 2008 по 2010 рр. факультет очолював Колос З.В., а з 2010 р. по даний час - Ярема Л.В.

Довший час заступником декана факультету працювала Пасемник О.Г., а з 2015 р. - Христенко Г.М.

У 2015 р. одержано ліцензію на проведення освітньої діяльності за ОС «Магістр» спеціальностей 051 «Економіка» та 071 «Облік і оподаткування».

Розуміючи вимоги сьогодення, керівництво факультету всю свою діяльність спрямовує на вдосконалення навчально-методичної, наукової, профорієнтаційної, культурно-виховної роботи.

З того часу можна виділити окремий період у розвитку факультету: створено 9 лекційних аудиторій оснащених мультимедійними засобами, 2 спеціалізовані навчальні лабораторії, навчальна бухгалтерія зі встановленою ліцензійною програмою 1-С «Підприємство», комп'ютеризовано 3 кабінети. Значна робота проводиться зі створення навчально-методичної бази, велика увага приділяється науковій роботі. На факультеті функціонувало 3 кафедри: аграрної економіки і організації агробізнесу, бухгалтерського обліку і аудиту, економічної теорії.

Сьогодні на факультеті чотири кафедри: економіки підприємства; обліку і аудиту; екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування; гуманітарних дисциплін. Навчальний процес здійснюють 40 викладачів, з них 4 доктори наук, 24 кандидати наук. На факультеті навчається більше 600 студентів денної та заочної форм навчання.

Навчально-виховний процес на факультеті організований так, щоб не лише дати студенту високий рівень фахової освіти, а й сформувати гармонійно розвинену особистість, соціально активну і національно свідому, наділену високими моральними якостями та патріотичними почуттями.

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною


 

БАТІ