ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
  (03548) 2-31-73   E-mail:  ekonom.prurod@gmail.com    Декану факультету
A
A
A

Історія факультету економіки і природокористування

Сторінки історії факультету

Факультет економіки і природокористування, започаткований з ініціативи директора інституту, професора, заслуженого машинобудівника України Павліського В.М. та к.е.н., заслуженого економіста України Кулаєць М.М. Створений він був у 1993 р. як відділення економіки підприємства, яке очолила у той час Кулаєць М.М. Вперше на стаціонарну форму навчання було проведено набір 50 студентів зі спеціальності «Економіка підприємства» ОКР «Молодший спеціаліст» з базовою вищою освітою. По суті, це були ті ж самі бакалаври, статус яких було офіційно узаконено Указом Президента України «Про впровадження ступеневої системи освіти у вищих навчальних закладах».

У 1993 р. був здійснений перший випуск висококваліфікованих фахівців, половина з них прийшли на навчання із золотими медалями. Із 1995 р., згідно з рішенням Державної акредитаційної комісії, почала здійснюватися підготовка фахівців з напряму 0501 «Економіка та підприємництво» за ОКР «Бакалавр» зі спеціальності «Економіка підприємства», а з 1998-гор. - зі спеціальності «Облік і аудит».

У 2000 р. рішенням Державної акредитаційної комісії видано ліцензію на право провадження освітньої діяльності, пов'язаної з наданням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог спеціаліста. Отже, з цього часу відділення перейменовано у факультет, деканом якого призначено Ярему Л.В. Із 2001 по2004 рр. факультет знову очолила Кулаєць М.М. Функціонувало 13 навчальних кабінетів, з яких три комп'ютеризованих. Навчальний процес підготовки бакалаврів та спеціалістів забезпечували 60 викладачів.

У 2005 р. одержано ліцензію на підготовку ОКР «Бакалавр» зі спеціальності «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування».

Факультет в ті роки зробив вагомий крок у площині цілісного, системного оновлення всіх складових своєї діяльності. Система навчання та виховання була спрямована на інноваційний тип освіти, передусім на підготовку конкурентоспроможних спеціалістів.

З ініціативи декана факультету Кулаєць М.М. і за підтримки адміністрації інституту були створені навчально-інформаційно-консультативні пункти на базі Снятинського, Тлумацького сільськогосподарських і Болехівського лісогосподарського технікумів Івано-Франківської області, Рівненського державного аграрного технікуму та Дрогобицького технікуму статистики Львівської області, Ковельського машинобудівного технікуму Волинської області. Це був період найбільшого за всі роки набору студентів на заочну форму навчання.

У 2004 році деканом факультету був призначений к.е.н. Жибак М.М., який обіймав цю посаду до 2008 р. З 2008 по 2010 рр. факультет очолював Колос З.В., а з 2010 р. по даний час - Ярема Л.В.

Довший час заступником декана факультету працювала Пасемник О.Г., а з 2015 р. - Христенко Г.М.

У 2015 р. одержано ліцензію на проведення освітньої діяльності за ОС «Магістр» спеціальностей 051 «Економіка» та 071 «Облік і оподаткування».

Розуміючи вимоги сьогодення, керівництво факультету всю свою діяльність спрямовує на вдосконалення навчально-методичної, наукової, профорієнтаційної, культурно-виховної роботи.

З того часу можна виділити окремий період у розвитку факультету: створено 9 лекційних аудиторій оснащених мультимедійними засобами, 2 спеціалізовані навчальні лабораторії, навчальна бухгалтерія зі встановленою ліцензійною програмою 1-С «Підприємство», комп'ютеризовано 3 кабінети. Значна робота проводиться зі створення навчально-методичної бази, велика увага приділяється науковій роботі. На факультеті функціонувало 3 кафедри: аграрної економіки і організації агробізнесу, бухгалтерського обліку і аудиту, економічної теорії.

Сьогодні на факультеті чотири кафедри: економіки підприємства; обліку і аудиту; екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування; гуманітарних дисциплін. Навчальний процес здійснюють 40 викладачів, з них 4 доктори наук, 24 кандидати наук. На факультеті навчається більше 600 студентів денної та заочної форм навчання.

Навчально-виховний процес на факультеті організований так, щоб не лише дати студенту високий рівень фахової освіти, а й сформувати гармонійно розвинену особистість, соціально активну і національно свідому, наділену високими моральними якостями та патріотичними почуттями.

Наукова конференція

Міжнародна науково-практична конференція
«Сталий інноваційно-креативний розвиток соціально-економічних систем»,

яка відбудеться  21 жовтня 2019 року
м. Бережани, Тернопільська обл., Україна

 Інформаційний лист

Погода

Корисні посилання

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 

БАТІ