ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"
ФАКУЛЬТЕТ ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ

Контакти:  (03548) 2-14-51    energetik.fakultet@gmail.com    Viber   Facebook


          
A
A
A

Профайл НПП - Володимир Качуріський

Кафедра інформаційних технологій та вищої математики


 
Виконувач обов'язків завідувача кафедри

Володимир КАЧУРІВСЬКИЙ


Загальні відомості: Народився у м.Бережани в 1967 році. Навчався у загальноосвітній школі №1 м.Бережани.

Освіта: вища

У 1989 р. закінчив фізико-математичний факультет Тернопільського державного педагогічного інституту. Спеціальність - математика і фізика. Кваліфікація  - учитель математики і фізики.

У 2017 році здобув другу вищу освіту за спеціальністю комп'ютерні науки та інформаційні технології
Кваліфікація  - розробник обчислювальних систем та комп'ютерних програм, аналітик комп'ютерних систем, системний адміністратор, фахівець з інформаційних технологій.

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.

У 2004 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.04 -"Теорія і методика професійної освіти".

Вчене звання: доцент

У 2007 р. присвоєно вчене звання доцент кафедри інформаційних технологій та математичного моделювання.

Сфера наукових інтересів: інформаційні технології, web-програмування, сайтобудування.

Має понад 60 наукових публікаційю

Основні наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

1. Модель оптимізації роботи джерела резервного живлення. / Бунько В.Я., Качурівська Г.М. , Качурівський В.О. // Енергетика і автоматика. – 2013. – № 2. – С. 43 – 49. (фахове видання)

2. Застосування алгоритму Флойда-Уоршолла при моделюванні технічного обслуговування енергетичних систем./ Качурівський В.О.// Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Техніка та енергетика АПК». – К.: ВЦ НУБіП України, 2014. – Вип.194, ч.1 – С.86 – 92. (фахове видання)

3. Енергетичнй менеджмент підприємства в умовах надзвичайних заходів на ринку електричної енергії./ Качурівська Г.М. , Качурівський В.О.// Науковий вісник НУБіП України (Серія «Техніка та енергетика АПК»). – 2015. – № 209 [ч.1]. – С. 250 – 258. (фахове видання)

4. Інформаційна складова професійної компетенції магістрів-енергетиків./ Качурівська Г.М. , Качурівський В.О.// Науковий вісник НУБіП України (Серія «Техніка та енергетика АПК»). – 2016. – Вип. 240. – С. 285 – 291. (фахове видання)

5. Побудова адаптивних та динамічних діаграм засобами Canvas API. /Качурівський В.О.// Науковий вісник Таврійського Національного університету ім.В.І.Вернадського. Серія "Технічні науки". 2018. Т29 (68) №2 .- С.132 – 137. (фахове видання)

6. Автоматизація виводу нормативних документів на сайті закладу вищої освіти / Качурівський В.О., Качурівська Г.М. // Енергетика і автоматика. – 2019. – № 1(41). – С. 173 – 182. (фахове видання)

7. Програмування взаємодії із зображеннями на вебсайті. / Качурівський В.О., Качурівська Г.М. //Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. Том 30 (69) № 5 2019. С.98-102. (фахове видання)

 

Наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики:

1. Оптимізація розподілу енергетичних ресурсів підприємства./ Качурівська Г.М., Качурівський В.О.// Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць ХІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів (Кременчук 8–9 квітня 2015р.) – С. 194–196.

2. Інформаційна складова професійної компетенції магістрів./ Качурівський В.О.// Актуальні питання енергетики та біотехнологій. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», Бережани 26 – 27 травня 2016. – С. 43.

3. Застосування GOOGLE FORMS для моніторингу навчальних досягнень студентів./ Качурівська Г.М., Качурівський В.О.// "ІНТЕРНЕТ-ОСВІТА-НАУКА-2016", Десята міжнародна науково-практична конференція ІОН-2016, 11-14 жовтня, 2016: Збірник праць. - Вінниця: ВНТУ, 2016.- С.182-185

4. Використання сервісу GOOGLE ANALITICS для аналізу роботи сайту ВНЗ./ Качурівська Г.М., Качурівський В.О.// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічний розвитокаграрної сфери: інженерно-економічне забезпечення» присвяченої 120-річчю НУБіП України, Бережани 19 – 20 квітня 2018. – С. 387 –389.

5. Способи відбору даних до javascript сценарію побудови діаграми./ Качурівська Г.М., Качурівський В.О.// Proceedings Of The Tenth International Scientific-Practical Conference “Internet Education Science”, Vinnytsia 22 – 25 May 2018. – P. 241 – 244.

6. Качурівський В. О., Качурівська Г. М. «Застосування QR-коду в інформаційній політиці аграрного господарства» // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Менеджмент результативної трансформації аграрної сфери економіки України», Бережани 12 червня 2018. – С. 52 – 54.

7. Качурівський В. О., Качурівська Г. М. «Моделювання виводу інформації, обов’язкової для оприлюднення на сайті закладу вищої освіти» // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Наука і освіта в інтелектуально-інноваційному розвитку суспільства», присвяченої 60-річчю навчального закладу ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» – «Бережанський агротехнічний коледж», Бережани 16 – 17 травня 2019. – С. 318 – 320.

8. Качурівський В.О. Інформаційна модель взаємодії із зображеннями на веб-сайті закладу вищої освіти. //Актуальні досягнення сучасних наукових досліджень: ХХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція: тези доповідей, Дніпро, 17 вересня 2019 р. – Ч. 1.– Дніпро: ГО «НОК», 2019 – С.25-28.

9. Качурівський В.О. Конструювання електронної таблиці для планування навчальної роботи в хмарі google // «Сталий інноваційно-креативний розвиток соціально-економічних систем», матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2019. С.159-160

Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій:

1. Качурівський В.О. МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ СТАНУ ДОВКІЛЛЯ (Модуль 5: «Статистичне моделювання і прогнозування»). Бережани: ВІКТ. – 2015.– 36с.

2. Качурівський В.О. МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ СТАНУ ДОВКІЛЛЯ (Модуль 1: «Принципи математичного моделювання на ПЕОМ»). Бережани: ВІКТ. – 2015.– 40с.

3. Качурівський В.О. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ РОЗРАХУНКІВ (Частина 1. Основи роботи в системі MathCAD). Бережани: ВІКТ. – 2019.– 58с

Наукове консультування установ, підприємств, організацій: Бережанська міська рада, ТОВ «Жива земля Потутори», Медичний центр "Biomed".

 

Екзаменаційна сесія 2020 (в умовах карантину)

 

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною


 

БАТІ