ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"
ФАКУЛЬТЕТ ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ

Контакти:  (03548) 2-14-51    energetik.fakultet@gmail.com    Viber   Facebook

A
A
A

Практика (Інст.№1)

Інструкційна картка №1

Тема: Створення текстового документу

Мета: Створити текстовий документ із застовсуванням основних тегів.

Завдання для самостійного виконання

Завдання 1. Створити наступний фрагмент тексту

Географічне положення

Бережанський район знаходиться в західній частині Тернопільської області. На сході він межує з Козівським районом, на північному сході – із Зборівським і Перемишлянським районами Львівської області, на заході – із Рогатинським районом Івано-Франківської області, на півдні – з Підгаєцьким районом.

Створений район у 1940 році і займає площу 66,1 тис.га.

Крайня північна точка с. Красно пуща, крайня південна точка – с. Слав’ятин, крайня східна точка хутір Сонячне, крайня західна – с. Шайбівка. Протяжність району з півночі на південь – 34 км, із сходу на захід близько 25 км.

Територія району знаходиться між 490 18” і 490 37” північної широти та 24 043” і 250 05” східної довготи.

Бережанський , як і сусідні райони , знаходяться в межах давно обжитих територій. Крем’яні знаряддя праці ( рубища ), виготовлені шляхом спилювання з відшліфованими робочими краями, що трапляються в наших краях, дають підставу припускати наявність тут людини ще в епоху неоліту (VІ тисячоліття до н.е.). Зустрічаються археологічні знахідки з часів так званої „липицької культури” (І – ІІІ ст.н.е.) документальні відомості про окремі населені пункти району датуються ХIV – XVI ст.

На території району розташовано 57 населених пунктів, що входять до складу 25 сільських та одну міську раду.

Загальна кількість населення : 44286 жителів, втому числі міське – 17617, та сільське – 26 669. В районі переважають українці, як національні меншини виступають: поляки, євреї, татари, білоруси, росіяни.


Корисні копалини

Важливе господарське значення мають вапняки, які також поширені на всій території району і зустрічаються в багатьох місцях. Значні запаси вапняку є в Потуторському, Нараївському та Підвисоцькому родовищах. Більш твердіші породи вапняків використовуються як будівельний камінь, літо амінові вапняки Підвисоцького родовища – на виготовлення вапна та вапнякового борошна для розкислення ґрунтів.

Важливе значення мають кварцові піски, придатні на виробництво скла і будівельні роботи. Особливо значним є розвідане в останні роки Рогачинське родовище будівельного піску із загальними запасами більше 12 млн. куб. м.

Є в районі значні запаси мергелю придатного для виробництва високоякісного цементу. На заплавах Золотої Липи, Нараївки та Цехівки є торф.

Клімат

Клімат Бережанського району, як і будь-якої території, формується під впливом сонячної радіації, циркуляції атмосфери та інших географічних факторів.

Сумарна сонячна радіація в межах району становить 100 ккал / см2 у рік. Альбедо в теплий період року складає 29%, в холодний –близько 45%. Поглинута радіація за рік 78 ккал/см2 .радіаційний баланс за рік близько 40 ккал/см2. найвищі додатні суми радіаційного балансу припадають на червень-липень, а найбільш від’ємні - на січень.

Тривалість сонячного сяяння за рік 1800 годин.

Середня тривалість вегетаційного періоду становить 202 дні ( з 8-10 квітня по 27-29 жовтня).

Температура повітря протягом року йде паралельно ходові сонячної радіації. Найвищі середні добові температури спостерігаються в липні , а найнижчі – в січні.

На основі багаторічних даних Бережанської метеостанції середня багаторічна температура липня складає +18,50. максимальна температура до + 36,6 0 буває в період першої декади серпня. Середня температура січня становить – 5,40, мінімальна - 27,30 .

Річна амплітуда температур складає 23,90, найбільша амплітуда мах-мін 63,90.


Рослинність

Територія Бережанського району розміщена в лісостеповому природно-територіальному комплексі. Значне поширення на території району мають дубові букові ліси з домішкою граба, осики та інших порід.

Чагарниковий підлісок представлений ліщиною, кленом, шипшиною, а трав’яний покрив – осокою, барвінком, звіробоєм та ін. Слід зазначити, що ліси району повинні відігравати природоохоронну функцію, оскільки вони переважно вкривають схили горбів схили горбів, ярів і балок. Знищення лісів привело б до масової ерозії, деградації ґрунтів. Промислова заготівля деревини в районі не повинна мати широкий загал.


Тваринний світ

Широке розповсюдження мають тварини і птахи, характерні для західно - європейських широколистих лісів такі, як: козуля, лісова куниця, білка, сови, дикі голуби, горлиці та ін.

Представниками фауни степів є: хом’як звичайний, полівка. В лісах зустрічається козуля європейська, дикий кабан, лось, олень благородний, лисиця, рідко зустрічається кіт лісовий. В річкових долинах водяться чаплі, болотна сова, лебеді, дикі качки. Рибна фауна представлена коропом, карасем, лином, річковим амуром. У зв’язку із значною освоєністю території видовий склад тваринного світу змінюється, деякі з них починають швидко зменшуватися і зникати. Саме тому охорона природи, зокрема тваринного світу, зараз є однією з важливих проблем району.


 

Завдання 2. Провести кольорове оформлення.

2.1 Змінтити кольоровий фон тіла документа.

2.2. Змінити колір заголовків.

2.3. Назви районів оформити курсивом.

 

Завдання 3. Створити фрагмент тексту із застосування спеціальних символів

Для визначення кодів символів скористайтеся вказівкою

Спеціальні символи:
sin²(α)+ cos²(α)=1
м²
Файл → Зберегти
Температура повітря 20°С

  

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною


 

БАТІ