ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
  (03548) 2-31-73   E-mail:  ekonom.prurod@gmail.com    Декану факультету

          
A
A
A

Факультет економіки і природокористування 

Проводить фахову підготовку за освітніми ступенями "МАГІСТР" та "БАКАЛАВР"

зі спеціальностей:

051 - ЕКОНОМІКА
071 - ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ
073 - МЕНЕДЖМЕНТ
101 - ЕКОЛОГІЯ
242 - ТУРИЗМ

Детальніше про вступ

Кафедра економіки підприємства

 

Gyrsjka

 

Завідувач кафедри

Гурська Ірина Степанівна

кандидат економічних наук, доцент

 E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


  Кафедра економіки підприємства функціонує у складі факультету «Економіки і природокористування» Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут».

  Кафедра економіки підприємства була створена у 2001 році. Очолила кафедру Заслужений економіст України, кандидат економічних наук, доцент Кулаєць Марія Михайлівна. Завідувачами кафедри у різний період працювали: к.с.-г.н., доцент Н.Є. Новак, к.е.н., доцент З.В. Колос, к.е.н., доцент О.І. Замора, д.е.н., професор І.Г. Костирко, к.е.н., доцент Г. М. Христенко, д.е.н., професор М.М.Жибак.

  Кафедра економіки підприємства є випускною з підготовки фахівців за освітніми ступенями: «бакалавр» та «магістр» за спеціальністю 051 «Економіка».

  Місія кафедри полягає в підготовці висококваліфікованого фахівця галузі економіки, здатного в ринкових умовах приймати обґрунтовані господарські рішення і нести відповідальність за результативність діяльності підприємства.

 

Науково-педагогічні працівники кафедри 

Штатні працівники: к.е.н., доцент Гурська І.С., д.е.н., професор Жибак М.М., к.е.н, доцент  Ярема Л.В.,  к.е.н., доцент Христенко Г.М.,   д.е.н., професор Судомир С.М., к.е.н., доцент Федуняк І.О., к.е.н., доцент Замора О.І., к.геогр.н., доцент Герасимів З.М.,  , к.е.н., доцент Саприкіна О.М., к.геогр.н., доцент Греськів О.Б.,   ст. викладач Боднар О.Я.

 Kaf econ

Навчальна діяльність

  Науково-педагогічні працівники кафедри економіки підприємства забезпечують викладання 36 навчальних дисциплін для підготовки студентів ОС «бакалавр», 15 – ОС «магістр». Всі навчальні дисципліни, що викладаються НПП кафедри економіки підприємств, забезпечені навчальними підручниками і посібниками, конспектами лекцій, слайд-курсами, методичними вказівками до самостійної роботи студентів. НПП кафедри розроблено навчально-методичні  комплекси у вигляді електронних курсів системи дистанційного навчання Moodle.

ДИСЦИПЛІНИ БАКАЛАВРСЬКОГО РІВНЯ

Політекономія, історія економіки та економічної думки, мікроекономіка, макроекономіка, менеджмент, маркетинг, стратегія підприємства, потенціал підприємства: формування та оцінка, економічна теорія, менеджмент і маркетинг, економіка і організація інноваційної діяльності, основи біржової діяльності, економіка підприємства, економічний аналіз, економіка праці  і соціально трудові відносини, регіональна економіка, організація виробництва, соціологія праці, економіка сільського господарства, міжнародна економіка, операційний менеджмент, планування і контроль на підприємстві, внутрішньо-економічний механізм підприємства, проектний аналіз, податкова система, соціально-економічний розвиток сільських територій, організація агробізнесу, економіка природокористування, економіка аграрного виробництва, аналіз господарської діяльності, економіка лісового і садово-паркового господарства, міжнародна екологічна діяльність, управління витратами, інвестування, обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків, управління якістю сільськогосподарської продукції.

 

ДИСЦИПЛІНИ МАГІСТЕРСЬКОГО РІВНЯ

Робочі програми ОС Магістр

 

 

  Тематикою наукового дослідження кафедри є «Теоретико-методологічне та організаційно-економічне обґрунтування подальшого розвитку аграрного виробництва та сільських територій регіону». Номер державної реєстрації 0115U003385, термін виконання – 2015-2019 рр. Метою даної теми є поглиблення теоретичних і методичних положень ефективного функціонування сільськогосподарських підприємств, розробка практичних рекомендацій підвищення ефективності виробничої діяльності аграрних формувань та забезпечення сталого розвитку сільських територій. В межах комплексної науково-дослідної теми кафедри затверджена тематика індивідуальних ініціативних досліджень науково-педагогічних працівників:

 1. Формування, розвиток і використання трудового потенціалу сільських територій.
 2. Розвиток економічної бази та соціальної сфери сільських територій
 3. Інноваційне забезпечення ефективного функціонування зернопродуктового підкомплексу.
 4. Соціально-економічні проблеми зайнятості в умовах ринкових трансформацій.
 5. Організаційно-економічні умови функціонування аграрних підприємств на ринках тваринницької продукції.
 6. Розвиток виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств.
 7. Ефективне використання ресурсного потенціалу на основі дієвого господарського механізму.
 8. Регіональні особливості розвитку сільського господарства в умовах ринкових трансформацій.
 9. Формування попиту і пропозиції на сільськогосподарську продукцію.
 10. Аналіз економічних ризиків в діяльності сільськогосподарських підприємств.
 11. Еколого-географічні аспекти оцінки земель заповідного природокористування Тернопільської області.

  З метою практичної підготовки фахівців та їх працевлаштування кафедра співпрацює з підприємствами та організаціями Західного регіону.

Факультет економіки і природокористування запрошує на навчання

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною


 

БАТІ