ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
  (03548) 2-31-73   E-mail:  ekonom.prurod@gmail.com    Декану факультету

          
A
A
A

Факультет економіки і природокористування 

Проводить фахову підготовку за освітніми ступенями "МАГІСТР" та "БАКАЛАВР"

зі спеціальностей:

051 - ЕКОНОМІКА
071 - ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ
073 - МЕНЕДЖМЕНТ
101 - ЕКОЛОГІЯ
242 - ТУРИЗМ

Детальніше про вступ

Кафедра обліку і аудиту

Petrenko N

 

  Завідувач кафедри

  Петренко Наталія Іванівна

  Доктор економічних наук, професор

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


  Кафедра обліку і аудиту функціонує у складі факультету «Економіки і природокористування» Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут», є випусковою з підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» (з 1992 р.) і «Магістр» (з 2015 р.) за спеціальністю 071 Облік і оподаткування.  

  Місія кафедри полягає у підготовці висококваліфікованих фахівців, конкурентоспроможних та мобільних на ринку праці для підприємств, організацій та установ різних форм власності.

  Завідувачами кафедри у різний період працювали: к.е.н., доцент Половинко І.К., Пасемник О.Г., д.е.н., професор Костирко І.Г., д.е.н., професор Жибак М.М., к.е.н., доцент Герчанівська С.В., к.е.н., доцент Боднар О. В.

 

Науково-педагогічні працівники кафедри

Штатні працівники: д.е.н., професор Петренко Н.І., к.е.н., доцент, Боднар О.В., к.е.н., доцент Герчанівська С.В., к.е.н., доцент Качмар О.В. к.е.н., доцент Сливінська О.Б., ст. викладач Літвінов В.І., ст. викладач Стемковська І.В.,  ст. викладач Фльонц О.Б. 

 

Навчальна діяльність кафедри

Дисципліни бакалаврського рівня

 1. Гроші та кредит
 2. Бухгалтерський  облік
 3. Фінанси
 4. Фінансовий облік І
 5. Фінансовий облік ІІ
 6. АРМ бухгалтера
 7. Фінанси підприємства
 8. Страхування.
 9. Організація обліку в фермерських господарствах
 10. Аудит
 11. Управлінський облік
 12. Облік у зарубіжних країнах
 13. Облік в галузях народного господарства
 14. Облік і звітність в оподаткуванні
 15. Звітність підприємства
 16. Контролінг
 17. Судово-бухгалтерська експертиза
 18. Облік в бюджетних установах
 19.  Облік в банках
 20.  Фінансова діяльність суб’єктів господарювання
 21.  Внутрішньогосподарський контроль

Дисципліни магістерського рівня

 1. Державний фінансовий контроль
 2. Економічний контроль
 3.  Бухгалтерський облік в управлінні підприємством
 4. Облік зовнішньоекономічної діяльності
 5. Організація обліку
 6. Організація і методика аудиту
 7. Контролінг

  Тематика наукових досліджень кафедри: «Вивчення регіональних особливостей бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в умовах міжнародної економічної інтеграції» (номер державної реєстрації №0115U00336). Мета дослідження: обґрунтування теоретичних засад та розробка практичних підходів для створення системи обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю підприємств України в умовах міжнародної економічної інтеграції. 

Тематика ініціативної науково-дослідної роботи НПП кафедри обліку і аудиту 

Прізвище, імя, по-батькові  НПП Тема ініціативної науково-дослідної роботи
Петренко Н.І. Бухгалтерський облік, аналіз та контроль капіталу підприємства
Боднар О.В.  Бухгалтерський облік та внутрішній контроль процесу виробництва продукції
Герчанівська С.В. Маркетингове забезпечення зайнятості сільського населення
Сливінська О.Б. Регіональні аспекти інноваційно-інвестиційного розвитку зерновиробництва
Качмар О.В. Організація обліку формування людського капіталу аграрних підприємств в умовах міжнародної економічної інтеграції
Стемковська І.В. Страхування врожаю сільськогосподарських культур
Фльонц О.Б. Роль інвестицій в економіку України в умовах міжнародної економічної інтеграції.
Літвінов В.І. Фомування та використання фонду споживання підприємств

 

  З метою практичної підготовки фахівців та їх працевлаштування кафедра співпрацює з підприємствами та організаціями Західного регіону.

 

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною


 

БАТІ