ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"
АГРОІНЖЕНЕРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

          
A
A
A

Робота у складі експертної комісії Міністерства освіти і науки України

ab1   Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 2216-л від 28.11.2018 року «Про проведення акредитаційної експертизи» завідувач кафедри енергетичних машин та технічного сервісу в АПК професор Пастушенко С.І., у складі експертної комісії, перевіряв подані Вінницьким національним аграрним університетом матеріали та безпосередньо на місці проводив акредитаційну експертизу підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Агроінженерія» зі спеціальності 208 Агроінженерія. Термін проведення акредитаційної експертизи – з 17 по 19 грудня 2018 року. 

 

23

45

    Факультет механізації сільського господарства (декан – професор Бандура В.М.) об’єднує 7 кафедр, три з яких є випусковими за освітньо-професійною програмою «Агроінженерія» зі спеціальності 208 Агроінженерія: експлуатації машинно-тракторного парку і технічного сервісу; двигунів внутрішнього згоряння та альтернативних паливних ресурсів; сільськогосподарських машин. На цих кафедрах працюють 18 НПП, у тому числі 3 доктори технічних наук, професори, 15 кандидат технічних наук, доцентів. Питома вага викладачів зі ступенями і вченими званнями дорівнює 100% Кількість студентів-магістрів, що навчається на спеціальності становить 255 осіб. 

ab2   За результатами перевірки на достовірність матеріалів, поданих Вінницьким НАУ до Міністерства освіти і науки України, відповідності кадрового складу, наукового рівня викладачів, забезпечення нормативних вимог до чисельності, рівня науково-дослідної діяльності випускових кафедр встановленим законодавством вимогам, проведених  контрольних вимірювань знань студентів оформлені експертні висновкипро можливість акредитації, за рівнем що заявлено.

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною