ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"
АГРОІНЖЕНЕРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

       
A
A
A

Пастушенко С. І. у складі експертної комісії у Таврійському державному агротехнологічному університеті

IMG 0158   Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 07.12.2018 р. №2751-л «Про проведення акредитаційної експертизи» завідувач кафедри енергетичних машин та технічного сервісу в АПК Пастушенко С.І., в період з 17 по 19 грудня 2018 року, у складі експертної комісії Міністерства освіти і науки України провів перевірку на місці діяльності Таврійського державного агротехнологічного університету щодо підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Агроінженерія» зі спеціальності 208 Агроінженерія за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. 

IMG 0118   Основні показники діяльності механіко-технологічного факультету (декан – професор Кюрчев С.В.), на підставі яких експертна комісія зробила висновок про можливість акредитації освітньо-професійної програми що перевірялася наступні:

– до складу факультету входить 5 кафедр: машиновикористання в землеробстві, технічного сервісу та систем в АПК, сільськогосподарських машин, мехатронних систем та транспортних технологій, технології конструкційних матеріалів, на яких працюють 59 викладачів, у тому числі 2 члена-кореспондента НААН України, 11 докторів технічних наук, 10 професорів, 31 кандидат технічних наук, 29 доцентів. Питома вага викладачів зі ступенями і вченими званнями дорівнює 71%;
– кількість студентів, що навчається на спеціальності – 978 осіб;
– наукових шкіл, що діють на факультеті – 5;
– за 2016-2018 роки видано з грифом МОН України 5 підручників і 3 навчальних посібники, 5 наукових монографій, опубліковано більше 500 наукових праць, одержано більше 100 деклараційних патентів на винахід і корисну модель;
– захищено 3 докторські і 4 кандидатські дисертації.
IMG 0114
 

Наукова конференція

Міжнародна науково-практична конференція
«Наука і освіта в інтелектуально-інноваційному розвитку суспільства»,

присвячена 60-річчю навчального закладу (ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут – Бережанський агротехнічний коледж»),
яка відбудеться 16-17 травня 2019 року
м. Бережани, Тернопільська обл., Україна

  Інформаційний лист

Підготовка офіцерів

vkaf

Бажаючим проходити навчання у 2019-2020 н.р. на кафедрі військової підготовки НУБіП України при Бережанському агротехнічному інституті звертатися за телефоном 067 422 1279 або в кабінет 2 корпусу №5 інституту. 

Благоустрій парків

Погода

Ми в Facebook

 

Перейти на офіційну сторінку


Корисні посилання

Script_fotoAlbum

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 

БАТІ