ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"
АГРОІНЖЕНЕРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

          
A
A
A

Засідання студентського наукового гуртка

Підсумкове засідання студентського наукового гуртка 10 грудня 2015 року відбулося підсумкове засідання студентського наукового гуртка, який функціонує при кафедрі загальноінженерної підготовки. У засіданні взяли участь члени гуртка, викладачі кафедри та студенти 2-4 курсів напряму підготовки «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва». На засіданні підведено підсумки роботи гуртка за перший семестр та намічено план роботи на другий семестр 2015-2016 навчального року.

Учасники гуртка виступили з доповідями, в яких представили короткі результати своєї роботи за відповідними напрямками. Викладачі к.т.н. Драган А.П., к.т.н. Клендій О.М., к.т.н. Стебелецька Н.М., ст.викл. Карась В.І., асист. Клендій М.І. взяли участь в обговоренні доповідей. Наукова робота студентів є важливим етапом підготовки кваліфікованих спеціалістів у Бережанському агротехнічному інституті і активна робота у студентському науковому гуртку дозволяє значно збільшити обсяг засвоєних знань та отримувати інформацію про сучасні наукові дослідення у даній галузі.

Завідувач кафедри загальноінженерної підготовки к.т.н. Драган А.П.

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною