ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
  (03548) 2-31-73   E-mail:  ekonom.prurod@gmail.com    Декану факультету

       
A
A
A

Відкрите лекційне заняття з дисципліни «Макроекономіка»

26 березня 2018 року проведено відкрите лекційне заняття з дисципліни «Макроекономіка» на тему «Інфляційний механізм» к.е.н., доцентом Федуняком І.О. для студентів другого курсу денної форми навчання факультету «Економіки і природокористування» спеціальностей 051 «Економіка» та 071 «Облік і оподаткування». Мета заняття: формування у студентів комплексу теоретичних знань аналізу динаміки та причини інфляційних процесів.

 

Відкрите заняття

Лекційне заняття проведено на високому професійному рівні, відповідно до програми навчальної дисципліни. Лектор глибоко володіє матеріалом, застосовує наукові та педагогічні методи і прийоми при викладенні матеріалу, вдало показує зв'язок теорії з практикою, доступно розкриває студентам зміст усіх програмних питань. Лекційний матеріал представлено за допомогою мультимедійного супроводження для кращого сприйняття студентами сутності монополістичної конкуренції. Студентам продемонстровано відеоролик про причини та наслідки інфляції в Україні.

Відкрите лекційне заняття відвідали завідувач навчального відділу, к.е.н., доцент Христенко Г. М., завідувач кафедри гуманітарних дисциплін Луговий Б.В., науково-педагогічні працівники кафедри економіки підприємства Замора О. І., Герасимів З.М., Габор В. С., Лук’янова М. М.

Завідувач кафедри економіки підприємства, к.е.н., доцент Гурська І.

Погода

Ми в Facebook

 

Перейти на офіційну сторінку


Корисні посилання

БАТІ

БАТІ