ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
  (03548) 2-31-73   E-mail:  ekonom.prurod@gmail.com    Декану факультету

       
A
A
A

Відкрите лекційне заняття з дисципліни «Фінансовий аналіз»

27 березня 2018 р. доцентом кафедри економіки підприємства Колосом З.В. проведено відкрите лекційне заняття з дисципліни «Фінансовий аналіз» на тему «Аналіз кредитоспроможності та ділової активності підприємств» для студентів ОС «Магістр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування».

Мета заняття -формування у студентів комплексу теоретичних знань та методичних засад аналізу кредитоспроможності та ділової активності підприємства.

Лекційне заняття проведено на високому науково-методичному рівні, відповідно до програми навчальної дисципліни. Лектор володіє матеріалом, застосовує наукові та педагогічні методи і прийоми при викладенні матеріалу, поєднує теорію з практикою, доступно розкриває студентам зміст усіх програмних питань. Лекційний матеріал представлено за допомогою мультимедійного супроводження для кращого сприйняття студентами сутності та методики аналізу кредитоспроможності і ділової активності підприємства. Студенти приймали активну участь у вирішенні практичних запитань, що допомогло засвоїти теоретичний матеріал.

Відкрите лекційне заняття відвідали завідувач навчального відділу, к.е.н., доцент Христенко Г.М., завідувач кафедри економіки підприємства Гурська І.С., науково-педагогічні працівники кафедри економіки підприємства Габор В.С., Герасимів З.М., Лук’янова М.М.

Галина Христенко, Завідувач навчального відділу

Погода

Ми в Facebook

 

Перейти на офіційну сторінку


Корисні посилання

БАТІ

БАТІ