ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
  (03548) 2-31-73   E-mail:  ekonom.prurod@gmail.com    Декану факультету

       
A
A
A

ВІДКРИТЕ ЛЕКЦІЙНЕ ЗАНЯТТЯ З ДИСЦИПЛІНИ «МІКРОЕКОНОМІКА»

26 жовтня 2018 року к.е.н., доцентом Федуняком І.О. проведено відкрите лекційне заняття з дисципліни «Мікроекономіка» на тему «Монополія» для студентів другого курсу денної форми навчання спеціальностей 051 «Економіка» та 071 «Облік і оподаткування». Мета заняття: дослідження стану монополій та існуючого антимонопольного законодавства в Україні.

Лекційне заняття проведено на високому професійному рівні, відповідно до програми навчальної дисципліни. Лектор глибоко володіє матеріалом, застосовує наукові та педагогічні методи і прийоми при викладенні матеріалу, вдало показує зв'язок теорії з практикою, доступно розкриває студентам зміст усіх програмних питань. Лекційний матеріал представлено за допомогою мультимедійного супроводження для кращого сприйняття студентами сутності монопольного ринку.

Відкрите лекційне заняття відвідали завідувач навчального відділу, к.е.н., доцент Христенко Г.М., завідувач кафедри економіки підприємства Гурська І.С., науково-педагогічні працівники кафедри економіки підприємства Герасимів З.М., Габор В.С., Боднар О.Я.

Ірина Гурська, завідувач кафедри економіки підприємства

Конференція

Міжнародна науково-практична конференція
«Сучасні напрями та перспективи  розвитку агро- та електроінженерії»,
16 листопада 2018 року
м. Бережани, Тернопільська обл., Україна

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо до участі в конференції

науково-педагогічних працівників, науковців, докторантів, аспірантів, магістрантів, студентів, представників органів влади, громадських організацій та підприємств

Погода

Ми в Facebook

 

Перейти на офіційну сторінку


Корисні посилання

БАТІ

БАТІ