ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
  (03548) 2-31-73   E-mail:  ekonom.prurod@gmail.com    Декану факультету

       
A
A
A

Відкрите лекційне заняття з дисципліни «Економіка праці і СТВ»

6 листопада 2018 року к.е.н., доцентом Заморою О.І. проведено відкрите лекційне заняття з дисципліни «Економіка праці і СТВ» на тему «Продуктивність та ефективність праці» для студентів третього курсу денної форми навчання спеціальностей 051 «Економіка» та 071 «Облік і оподаткування».

Мета заняття: розглянути сутність продуктивності праці у сільському господарстві, проаналізувати фактори зростання продуктивності праці з урахуванням напряму їх дії та засобів застосування.

Під час лекційного заняття студенти вивчили сутність ефективності аграрної праці та методи оцінювання її продуктивності, дізналися за рахунок яких чинників і резервів потрібно підвищувати рівень продуктивності сільськогосподарської праці.

Лекційне заняття проведено на високому професійному рівні, відповідно до програми навчальної дисципліни. Лектор глибоко володіє навчальним матеріалом, застосовує наукові та педагогічні методи і прийоми при викладенні матеріалу, вдало показує зв'язок теорії з практикою, доступно розкриває студентам зміст усіх програмних питань. Лекцію супроводжувала влучно підібрана презентація, що дозволило лектору ефективно коментувати основні положення матеріалу і зберегти стійку увагу слухачів протягом всієї пари.

Відкрите лекційне заняття відвідали завідувач навчального відділу, к.е.н., доцент Христенко Г.М., завідувач кафедри економіки підприємства Гурська І.С., науково-педагогічні працівники кафедри економіки підприємства Герасимів З.М., Федуняк І.О.

Ірина Гурська, завідувач кафедри економіки підприємства

Конференція

Міжнародна науково-практична конференція
«Сучасні напрями та перспективи  розвитку агро- та електроінженерії»,
16 листопада 2018 року
м. Бережани, Тернопільська обл., Україна

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо до участі в конференції

науково-педагогічних працівників, науковців, докторантів, аспірантів, магістрантів, студентів, представників органів влади, громадських організацій та підприємств

Погода

Ми в Facebook

 

Перейти на офіційну сторінку


Корисні посилання

БАТІ

БАТІ