ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
  (03548) 2-31-73   E-mail:  ekonom.prurod@gmail.com    Декану факультету

          
A
A
A

Відкрите лекційне заняття з дисципліни «Економіка праці і СТВ»

6 листопада 2018 року к.е.н., доцентом Заморою О.І. проведено відкрите лекційне заняття з дисципліни «Економіка праці і СТВ» на тему «Продуктивність та ефективність праці» для студентів третього курсу денної форми навчання спеціальностей 051 «Економіка» та 071 «Облік і оподаткування».

Мета заняття: розглянути сутність продуктивності праці у сільському господарстві, проаналізувати фактори зростання продуктивності праці з урахуванням напряму їх дії та засобів застосування.

Під час лекційного заняття студенти вивчили сутність ефективності аграрної праці та методи оцінювання її продуктивності, дізналися за рахунок яких чинників і резервів потрібно підвищувати рівень продуктивності сільськогосподарської праці.

Лекційне заняття проведено на високому професійному рівні, відповідно до програми навчальної дисципліни. Лектор глибоко володіє навчальним матеріалом, застосовує наукові та педагогічні методи і прийоми при викладенні матеріалу, вдало показує зв'язок теорії з практикою, доступно розкриває студентам зміст усіх програмних питань. Лекцію супроводжувала влучно підібрана презентація, що дозволило лектору ефективно коментувати основні положення матеріалу і зберегти стійку увагу слухачів протягом всієї пари.

Відкрите лекційне заняття відвідали завідувач навчального відділу, к.е.н., доцент Христенко Г.М., завідувач кафедри економіки підприємства Гурська І.С., науково-педагогічні працівники кафедри економіки підприємства Герасимів З.М., Федуняк І.О.

Ірина Гурська, завідувач кафедри економіки підприємства

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною