ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
  (03548) 2-31-73   E-mail:  ekonom.prurod@gmail.com    Декану факультету

       
A
A
A

ЗБОРИ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ ФАКУЛЬТЕТУ ЕКОНОМІКИ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

21 грудня 2018 року відбулися збори трудового колективу факультету економіки і природокористування. Декан факультету Любов Ярема прозвітувала про роботу колективу за 2013-2018 роки та окреслила основні завдання на 2019 рік.

У своїй доповіді декан наголосила, що на факультеті за відповідний період пройшло ряд змін як в навчальній роботі, так і в матеріально-технічній базі.

 На факультеті функціонує 4 кафедри, на яких працюють 37 науково-педагогічних працівників, з них 4 доктори наук та 24 кандидати наук, що складає 75,7% з науковими ступенями та вченими званнями.

Доповідач звернула увагу на негативну динаміку контингенту студентів. Станом на 1.09.2018 р. на факультеті навчається 284 студенти денної та 192 заочної форм навчання (що у 2 рази менше проти 2014 року).

На  факультеті здійснюється система заходів щодо поліпшення матеріально-технічної бази навчального процесу. Протягом 5-ти років проведено ремонт в аудиторіях, оновлено аудиторний навчальний інвентар, 9 аудиторій оснащено мультимедійними засобами та новими комп’ютерами.

За звітний період проведені роботи з ліцензування та акредитації:

2014 р. – акредитація ОКР «Бакалавр» напряму підготовки «Облік і аудит» та ліцензування ОКР «Магістр» спеціальностей «Економіка підприємства» та «Облік і аудит»;

2015 р. – акредитація ОКР «Бакалавр» напряму підготовки «Економіка підприємства»;

2016 р. – акредитація ОКР «Магістр» спеціальностей «Економіка підприємства» та «Облік і аудит» та ліцензування з розширення ліцензії ОКР «Магістр» спеціальності «Економіка підприємства»;

2017 р. – ліцензування з розширення ліцензії ОС «Магістр» спеціальності «Облік і оподаткування» та ліцензування спеціальності «Менеджмент» ОС «Бакалавр».

У 2018 р. розроблені та розміщені на сайті інституту  6 освітньо-професійних  програм з усіх спеціальностей ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр».

Очільник факультету відмітила, що основним завданням факультету є проведення профорієнтаційної роботи. У цьому навчальному році факультетом проведений день відкритих дверей для учнів Рогатинських шкіл, а також проведена така робота ще у трьох таких заходах, які проводилися інститутом.

Науково-дослідна робота на факультеті здійснювалася згідно планів наукової роботи кафедр, узгоджених зі Стратегічним планом розвитку інституту. За 2018 рік викладачами факультету видано 2 монографії, 48 статей  у фахових виданнях, 127 тез доповідей на наукових конференція.

Щорічно проводяться студентські науково-практичні конференції, активно працюють студентські наукові гуртки, підсумком роботи яких є участь у  всеукраїнських конкурсах наукових робіт.

У 2018 р. наукова робота студентки Сметани Ірини (науковий керівник Качмар О.В.) в Національній академії статистики, обліку і аудиту визнана однією з кращих, а науковий керівник нагороджена грамотою. У цьому ж році студентка Полякова Олена (керівник Шумінська О.Б.) зайняла друге місце у Міжнародному мовно-літературному конкурсі ім. Тараса Шевченка. Підготовлені для участі в конкурсі наукових робіт у 2018 р. наукові роботи під керівництвом Лук’янової М.М. та Замори О.І.

Значними є також досягнення наших студентів у олімпіадах: студентка Полякова Олена зайняла 3 місце на олімпіаді з агроекології у Львівському аграрному університеті, Дмитрук Інна та Пересада Христина нагороджені грамотами за кращий практичний тур (викладач Захарів О.Я.). У 2017 р. на тій же олімпіаді з агроекологіїї Фурман Марія зайняла 2 місце. У поточному році студент Скіп Петро зайняв 5 призове місце з дисципліни «Страхова справа» на олімпіаді в ТНЕУ (викладач Літвінов В.І.). Для участі у конкурсі  бакалаврських і магістерських робіт  вже направлена магістерська робота в Житомирський державний технологічний університет (керівник Сливінська О.Б.)

В рамках реалізації договору про академічну мобільність з ініціативи Рибалко Ю.В. та Павліва О.В. 4 студенти з екології навчалися  в Поморській академії (Польща).

Проте на сьогодні ще досить низька публікаційна активність НПП, особливо щодо видання навчальних посібників та монографій.

Студенти факультету  є активними учасниками художньої самодіяльності та студентської ради. За можливістю відзначалися різними заохоченнями: грамотами, подяками, грошовими преміями. Тільки у 2018 році студенти факультету здобували перемоги у різноманітних конкурсах та змаганнях, зокрема 1 місце у конкурсі «Ліга сміху», 1 місце з міні футболу, 1 місце з фут-залу, 1 місце  з баскетболу, 2 місце у змаганнях «Козацькі забави».  За певні досягнення в художній самодіяльності та спорті слід відмітити самих активних наших студентів: Лесю Пак, Івана Гевка, Михайла Скрипку, Віталія Семчишина, Олега Вуя, Олега Макарова, Оксану Гадуп’як, Адріану ПатіотуГанну Сус, Андрія Мельника і Богдана Шпильчина.

На завершення звітної доповіді Любов Ярема відмітила, що факультетом проведена значна робота в усіх напрямах. Проте сьогодення ставить важливі та складні завдання перед вищою освітою загалом і нашим факультетом зокрема. В першу чергу, це відповідність рівня викладацького складу та якості освіти потребам ринку праці та вимогам Постанов Кабінету Міністрів України. Зважаючи на значний потенціал нашого факультету, Любов Ярема висловила впевненість, що всі завдання, які ставить та буде ставити перед нами МОН і  наш базовий заклад, ми зможемо успішно вирішити.

Збори трудового колективу схвалили звіт декана і за результатами таємного голосування рекомендували вченій раді інституту обрати на посаду деканом факультету економіки і природокористування Ярему Любов Василівну.

Світлана Герчанівська, секретар зборів трудового колективу факультету

Підготовка офіцерів

vkaf

Бажаючим проходити навчання у 2019-2020 н.р. на кафедрі військової підготовки НУБіП України при Бережанському агротехнічному інституті звертатися за телефоном 067 422 1279 або в кабінет 2 корпусу №5 інституту. 

Погода

Ми в Facebook

 

Перейти на офіційну сторінку


Корисні посилання

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 

БАТІ