ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
  (03548) 2-31-73   E-mail:  ekonom.prurod@gmail.com    Декану факультету

          
A
A
A

Засідання студентського наукового гуртка «Deutschsprachige Welt»

IMG 7631Знати багато мов – це значить мати
багато ключів до одного замка.
Вольтер

   21 лютого представники усіх націй світу відзначають Міжнародний день рідної мови. Знати свою рідну мову – це священний обов’язок кожного, володіти іноземною мовою – це вияв поваги до іншого народу. 

 

IMG 7624IMG 7626   Багатомовність у сучасному світі досліджували члени студентського наукового гуртка «Deutschsprachige Welt». На основі аналізу науково-лінгвістичної літератури встановлено, що на даний час існує від 2500 до 7000 мов. Визначити точну їх кількість неможливо, оскільки погляди вчених розходяться через відсутність уніфікованого підходу до того, що вважати мовою, а що діалектом.

IMG 7627На засіданні студентського наукового гуртка обговорювалися:
1) цікаві факти про рідну мову німецькомовного населення (можливість німецької мови стати офіційною мовою у США, першу у світі друковану книгу – Біблію Й. Гуттенберга, яка була опублікована саме німецькою мовою, вислови відомих людей про романо-германські мови, специфічні ознаки німецьких діалектів);
2) особливості словникового запасу німецької мови, а саме:
- складність в утворенні лексичних одиниць, які можуть складатися з 3 і навіть більше слів, наприклад, вища освіта перекладається іменником – die Hochschulausbildung;
-  схожість німецької мови з англійською, наприклад нім. Hausангл. house, нім. Maus – англ. mouse  …;
- труднощі, яких завдають «фальшиві друзі перекладача», значення яких не завжди збігаються в українській і німецькій мовах, наприклад der Abiturient – випускник школи, абітурієнт – der Studienbewerber; der Akademiker – людина з вищою освітою, академік – das Akademiemitglied; die Lektion – урок, розділ (у підручнику), лекція – die Vorlesung …;
3) запозичення слів німецького походження в українській мові, наприклад айсберг, бутерброд, вундеркінд, дах, друк, папір тощо, вкорінення діалектизмів у вокабулярі жителів західних областей України – глянц, конто, пуцувати, райзувати,  шпацирувати, файний, шпіц, шпиталь, шик та багато інших.
IMG 7628   Під час активної дискусії студенти удосконалили навички практичного використання німецької мови в усному мовленні, обґрунтували актуальність та доцільність володіння іноземними мовами у сучасному світі як засобу взаєморозуміння та взаємоповаги представників різних держав, різних націй.
   Наталія Білан,
керівник гуртка

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною


 

БАТІ