ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
  (03548) 2-31-73   E-mail:  ekonom.prurod@gmail.com    Декану факультету

          
A
A
A

ВІДКРИТЕ ЛЕКЦІЙНЕ ЗАНЯТТЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ПОТЕНЦІАЛ І РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА»

3 квітня 2019 року д.е.н., професором С. М. Судомир проведено відкрите лекційне заняття з дисципліни «Потенціал і розвиток підприємства» на тему «Розвиток соціально-економічних систем: суть, об’єктивна закономірність, об’єкт управління» для студентів четвертого курсу денної форми навчання спеціальності 051 «Економіка».

 Мета заняття: розглянути сутність розвитку підприємств, об’єктивну закономірність, об’єкт управління, оцінити розвиток підприємств в умовах трансформаційних перетворень.

Лекційне заняття проведено на високому професійному рівні, відповідно до програми навчальної дисципліни. Лектор глибоко володіє навчальним матеріалом, застосовує наукові та педагогічні методи і прийоми при викладенні матеріалу, вдало показує зв'язок теорії з практикою, доступно розкриває студентам зміст усіх програмних питань. Лекцію супроводжувала влучно підібрана презентація, що дозволило лектору ефективно коментувати основні положення матеріалу і зберегти стійку увагу слухачів протягом всієї пари.

Відкрите лекційне заняття відвідали завідувач навчального відділу, к.е.н., доцент Г.М. Христенко, завідувач кафедри економіки підприємства І.С. Гурська, науково-педагогічні працівники кафедри економіки підприємства О. Б. Греськів, З. В. Колос, І. О. Федуняк.

 

Ірина Гурська,
завідувач кафедри економіки підприємства

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною


 

БАТІ