ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
  (03548) 2-31-73   E-mail:  ekonom.prurod@gmail.com    Декану факультету

          
A
A
A

03.03.2017 р. відбулось засідання студентського наукового гуртка «Актуальні проблеми методики обліку і аудиту» у вигляді круглого столу на тему «Організація роботи облікового апарату та сучасні вимоги до фахівців з бухгалтерського обліку».

У роботі круглого столу взяли участь представники професорсько-викладацького складу кафедри обліку і аудиту та студенти напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит». Д.е.н., проф.Петренко Н.І. розповіла студентам про основні елементи наукової організації праці діяльності бухгалтерів та про те, якими особистими якостями повинен володіти справжній бухгалтер.

На засіданні студентського гуртка заслухано 7 доповідей та представлено відповідні презентації. Робота круглого столу відзначилася активними диспутами та обговореннями актуальних питань, що розглядалися в доповідях учасників.

Доктор, професор Н.І. Петренко

Відповідно до плану роботи наукового гуртка «Сучасний економіст» 28 лютого 2017 р. відбувся науковий семінар на тему «Теоретико-методологічне та організаційно-економічне обґрунтування подальшого розвитку аграрного виробництва та сільських територій регіону», присвячений обговоренню питань щодо проведення територіальної реформи в регіоні, організаційно-економічного аналізу аграрного виробництва та визначення стратегії сталого розвитку регіону.

У науковому семінарі взяли участь представники професорсько-викладацького складу кафедри економіки підприємства та студенти ОКР «Баклавр». Робота наукового семінару відзначалася активними диспутами та обговореннями актуальних питань, що розглядалися в доповідях учасників.

В обговоренні взяли участь викладачі кафедри економіки підприємства та учасники круглого столу.

Керівник гуртка: к.е.н., доцент Замора О.І.

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною