Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

       
A
A
A

Ухвала Вченої ради №7 від 31.01.2018 р.

УХВАЛА

Вченої ради ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

з питання «Про підсумки діяльності за місяць та поточні завдання інституту»

(Протокол № 7 від 31.01.2018 р.).

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф. Жибак М.М.

Інформацію доповідача прийняти до відома.

Особливу увагу приділити навчальній, науковій, профорієнтаційній роботі та курсам довузівської підготовки.

Відповідальні: директор, заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи, зав. навчальним відділом, зав. відділу навчально-науково-інноваційної діяльності, головний бухгалтер, зав. відділу довузівської підготовки та профорієнтаційної роботи, декани факультетів, завідувачі кафедр, НПП.

Учений секретар, доц.                                       Федуняк І. О.


УХВАЛА

Вченої ради ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

з питання «Ініціативна наукова тематика»

(Протокол № 7 від 31.01.2018 р.).

Доповідач: зав. кафедри гуманітарних дисциплін, к.і.н., доц. Луговий Б.В.

Інформацію доповідача прийняти до відома.

Доповідь зав. кафедри гуманітарних дисциплін, к.і.н., доц. Лугового Б.В. затвердити.

Відповідальні: зав. відділу з навчально-науково-інноваційної діяльності, декани факультетів, завідувачі кафедр, НПП.

Учений секретар, доц.                                       Федуняк І. О.


УХВАЛА

Вченої ради ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

з питання «Про підсумки навчальної та методичної роботи за І-й семестр та основні напрями і завдання на ІІ-й семестр 2017-2018 н.р. у ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

(Протокол № 7 від 31.01.2018 р.).

Доповідач: заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи,  к.т.н., доц. Білик С.Г.

Інформацію доповідача прийняти до відома.

  • Забезпечити провадження освітньої діяльності інституту відповідно до ліцензійних умов.
  • Поліпшувати якість навчального процесу для забезпечення росту конкурентоспроможних випускників.
  • Підвищити роль кафедр в усіх напрямах діяльності та сприяти самовдосконаленню та росту професіоналізму кожного НПП.

Відповідальні: директор, заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи, зав. навчальним відділом, зав. відділу гуманітарної освіти, виховання та студентських справ, декани факультетів, завідувачі кафедр, НПП.

Учений секретар, доц.                                       Федуняк І. О.


УХВАЛА

Вченої ради ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

з питання «Про навчально-науково-інноваційну роботу в інституті за І-й семестр та основні напрями і завдання на ІІ-й семестр 2017-2018 н.р. у ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

(Протокол № 7 від 31.01.2018 р.).

Доповідач: зав. відділу навчально-науково-інноваційної діяльності, д.е.н., доц. Судомир С.М.

Інформацію доповідача прийняти до відома.

  • Затвердити план роботи відділу навчально-науково-інноваційної діяльності на ІІ-й семестр 2017-2018 н.р.
  • Провести реєстрацію НПП в наукометричних та універсальних реферативних базах даних SCOPUS і Web of Science.
  • Провести підготовку до міжнародної науково-практичної конференції,  заплановану на  квітень 2018 р.

Відповідальні: директор, заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи, зав. відділу навчально-науково-інноваційної діяльності, завідувач відділу гуманітарної освіти, виховання та студентських справ, декани факультетів, завідувачі кафедр, НПП.

Учений секретар, доц.                                       Федуняк І. О.


УХВАЛА

Вченої ради ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

з питання «Про фінансовий стан інституту»

(Протокол № 7 від 31.01.2018 р.).

Доповідач: головний бухгалтер інституту Мигдаль Д.М.

Інформацію доповідача прийняти до відома.

Звернути увагу на збільшення надходжень до спеціального фонду, за рахунок надання послуг від освітньої та господарської діяльності.

Відповідальні: директор, заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи, головний бухгалтер, зав. підрозділу навчально-виробничої діяльність та професійно-технічної освіти, декани, завідувачі кафедр.

Учений секретар, доц.                                       Федуняк І. О.

                              


УХВАЛА

Вченої ради ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

з питання «Внесення змін до Правил прийому на 2018 р.»

(Протокол № 7 від 31.01.2018 р.).

Доповідач: відповідальний секретар приймальної комісії, к.і.н., доц. Луговий Б.В.

Інформацію доповідача прийняти до відома.

Затвердити зміни до Правил прийому у ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут на 2018 р.».

Відповідальні: директор, заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи, декани, відповідальний секретар приймальної комісії.

Учений секретар, доц.                                       Федуняк І. О.

                               

Ми в Facebook

 

Перейти на офіційну сторінку


Корисні посилання

Script_fotoAlbum

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 

БАТІ