Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

       
A
A
A

Ухвала вченої ради №10 від 27.04.2018 р.

УХВАЛА

Вченої ради ВП НУБіП України

«Бережанський агротехнічний інститут» з питання

«Про підсумки діяльності за місяць та поточні завдання інституту»

(Протокол № 10 від 27.04.2018 р.).

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф. Жибак М.М.

Інформацію доповідача прийняти до відома.

Особливу увагу приділити організаційній роботі щодо підготовки до святкування 120-річчя НУБіП України.

Відповідальні: директор, заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи, зав. навчальним відділом, зав. відділу навчально-науково-інноваційної діяльності, зав. підрозділу навчально-виробничої діяльності та професійно-технічної освіти, головний бухгалтер, зав. відділу довузівської підготовки та профорієнтаційної роботи, декани факультетів, завідувачі кафедр, НПП.

Учений секретар, доц.                                       Федуняк І. О.


УХВАЛА

Вченої ради ВП НУБіП України

«Бережанський агротехнічний інститут» з питання

«Про організацію та перспективи освітнього процесу на факультеті агроінженерії та енергетики»

(Протокол № 10 від 27.04.2018 р.).

Доповідачі: декан факультету, к.т.н., доц. Чвартацький І.І.; заступник декана, к.т.н., доц. Бунько В.Я.

Звіти декана факультету агроінженерії та енергетики к.т.н., доц. Чвартацького І.І. та  заступника декана,  к.т.н., доц. Бунька В.Я. прийняти до уваги.

Роботу факультету визнати задовільною.

Покращити навчально-методичну роботу кафедр, зосередити увагу на виданні навчальних посібників та підручників.

Більше уваги приділяти науковій роботі викладачів.

З метою ефективного проведення лабораторно-практичних занять, посилити роботу із запровадження практичних розробок для наповнення матеріально-технічної бази лабораторій. 

Зосередити увагу на укладанні договорів про співпрацю з провідними фірмами з виробництва та реалізації електротехнічного устаткування.

Оновити форми й методи профорієнтаційної роботи, посилити взаємодію деканату та кафедр в її проведенні.

Деканату факультету спільно із завідувачами кафедр забезпечити подальше зростання публікацій НПП кафедр у виданнях, що індексуються наукометричними базами SCOPUS та Web of Science.

Активізувати роботу кафедр по залученню додаткових джерел фінансування.

Продовжити роботу зі створення, оновлення і модернізації матеріально-технічного забезпечення на кафедрах.

Вдосконалити та розширити бази виробничих практик.

Залучати студентів, особливо магістрів, до науково-дослідної роботи.

Відповідальні: директор, заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи, зав. навчальним відділом, зав. відділу навчально-науково-інноваційної діяльності, зав. підрозділу навчально-виробничої діяльності та професійно-технічної освіти, зав. відділу довузівської підготовки та профорієнтаційної роботи, декан факультет, заступник декана факультету, завідувачі кафедр, НПП.

Учений секретар, доц.                                       Федуняк І. О.

 

УХВАЛА

Вченої ради ВП НУБіП України

«Бережанський агротехнічний інститут» з питання

«Стан справ та напрямки розвитку кафедри «Електротехнологій та експлуатації енергообладнання»

(Протокол № 10 від 27.04.2018 р.).

Доповідач: зав. кафедри, к.пед.н., доц. Колодійчук Л. С.

Співдоповідачі: зав. навчальним відділом, к.е.н., доц. Христенко Г.М., зав. відділу з навчально-науково-інноваційної діяльності,  д.е.н., доц. Судомир С.М.

Звіт завідувача  кафедри «Електротехнологій та експлуатації енергообладнання» прийняти до відома.

Завідувачу кафедри провести самоаналіз кадрового забезпечення відповідно до ліцензійних вимог (постанова Кабінету Міністрів  України № 1187).

Науково-педагогічному колективу кафедри активізувати роботу щодо розробки і видання методичних матеріалів, а також збільшити підготовку і видання власних навчальних посібників з дисциплін навчального плану «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

З метою підвищення якості підготовки фахівців та забезпечення організації індивідуального навчання науково-педагогічним працівникам стовідсотково занести навчально-методичні матеріали з дисциплін, що закріплені за кафедрою у платформу Moodle до 25 червня 2018 р.

Відповідальні: директор, заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи, зав. навчальним відділом, зав. відділу навчально-науково-інноваційної діяльності, декан факультету, заступник декана факультету, завідувач кафедри, НПП.

Учений секретар, доц.                                       Федуняк І. О.

 

УХВАЛА

Вченої ради ВП НУБіП України

«Бережанський агротехнічний інститут» з питання

«Наукова доповідь кафедри «Електротехнологій та експлуатації енергообладнання за ініціативною науковою тематикою». Тема доповіді «Розробка нових та вдосконалення існуючих електротехнологій підвищення ефективності господарського виробництва на базі електромагнітних полів».

(Протокол № 10 від 27.04.2018 р.).

Доповідач: ст. викл., здобувач н. с. Гайдукевич С.В.

Доповідь за ініціативною науковою темою кафедри «Електротехнологій та експлуатації енергообладнання» прийняти до відома.

Для покращення наукової роботи кафедри «Електротехнологій та експлуатації енергообладнання»  необхідно виділити приміщення для проведення наукового дослідження та забезпечити необхідним обладнанням.

Відповідальні: директор, зав. відділу з навчально-науково-інноваційної діяльності, декан факультету, заступник декана факультету,  завідувач кафедри.

Учений секретар, доц.                                       Федуняк І. О.

 

Ми в Facebook

 

Перейти на офіційну сторінку


Корисні посилання

Script_fotoAlbum

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 

БАТІ