Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

       
A
A
A

Ухвала вченої ради №11 від 29.05.2018 р.

УХВАЛА

Вченої ради ВП НУБіП України«Бережанський агротехнічний інститут»

з питання «Про підсумки діяльності за місяць та поточні завдання інституту»

(Протокол № 11 від 29.05.2018 р.)

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф. Жибак М.М.

Інформацію доповідача прийняти до відома.

 • Особливу увагу приділити організаційним питанням вступної кампанії.
 • До кінця червня 2018 р. деканам факультетів взяти під особистий контроль оплату за навчання студентами.
 • В найближчі терміни розпочати роботи з капітального ремонту гуртожитку № 4.
 • Терміново приступити до спорудження піднавісу для сушки пиломатеріалів.

Відповідальні: директор, заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи, відповідальний секретар приймальної комісії, зав. відділу довузівської підготовки та профорієнтаційної роботи, заступник директора з навчально-науково-виробничих питань  розвитку та адміністративно-господарської діяльності, декани факультетів, завідувачі кафедр, куратори груп.

Учений секретар, доц.                                       Федуняк І. О.УХВАЛА

Вченої ради ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

з питання «Стан справ та напрямки розвитку кафедри «Енергетики і автоматики»

(Протокол № 11 від 29.05.2018 р.).

Доповідач: зав. кафедри, к.т.н., доц. Рамш В.Ю.

Співдоповідачі: зав. навчальним відділом, к.е.н., доц. Христенко Г.М.,

зав. відділу з навчально-науково-інноваційної діяльності, 

д.е.н., доц. Судомир С.М.

Звіт завідувача  кафедри «Енергетики і автоматики»  прийняти до відома.

 • Завідувачу кафедри, доц. Рамшу В.Ю. провести самоаналіз відповідності кадрового забезпечення ліцензійним вимогам (постанова Кабінету Міністрів  України № 1187).
 • Продовжити модернізацію та оснащення  лабораторій сучасним обладнанням та технічними засобами навчання.
 • Забезпечити 100% наповнення платформи Moodle навчально-методичними матеріалами.
 • Активізувати підготовку та видавництво навчальних посібників з дисциплін професійного спрямування.

Відповідальні: директор, заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи, зав. навчальним відділом, зав. відділу навчально-науково-інноваційної діяльності, декан факультету, заступник декана факультету, завідувач кафедри, НПП.

Учений секретар, доц.                                       Федуняк І. О.УХВАЛА

Вченої ради ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

з питання«Наукова доповідь кафедри «Енергетики і автоматики» за ініціативною науковою тематикою. Тема доповіді: «Дослідження енергозабезпечення в електроприводах технологічного обладнання».

(Протокол № 11 від 29.05.2018 р.).

Доповідач: к.т.н., доц. Рамш В.Ю.

 • Доповідь за ініціативною науковою темою кафедри «Енергетики і автоматики»  прийняти до відома.
 • Для підвищення іміджу навчального закладу мотивувати працівників для написання монографій та статей в журналах, які індексуються в Scopus.

Відповідальні: директор, зав. відділу з навчально-науково-інноваційної діяльності, декан факультету, заступник декана факультету,  завідувач кафедри.

Учений секретар, доц.                                       Федуняк І. О.УХВАЛА

Вченої ради ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

з питання «Про міжнародну діяльність інституту: сьогодення, перспективи розвитку».

(Протокол № 11 від 29.05.2018 р.).

Доповідач: координатор міжнародних програм, к.т.н., доц. Фльонц О.В.

 • Інформацію доповідача прийняти до відома.
 • Продовжувати співпрацю за програмою Erasmus+.

Відповідальні: директор, заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи, координатор міжнародних програм, декани факультетів, завідувачі кафедр, НПП.

Учений секретар, доц.                                       Федуняк І. О.

 

Ми в Facebook

 

Перейти на офіційну сторінку


Корисні посилання

Script_fotoAlbum

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 

БАТІ