Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

          
A
A
A

Ухвала вченої ради №12 від 27.06.2018 р.

УХВАЛА

Вченої ради ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» з питання

«Про підсумки діяльності за місяць та поточні завдання інституту»

(Протокол № 12 від 27.06.2018 р.).

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф. Жибак М.М.

Інформацію доповідача прийняти до відома.

На першій Вчені раді у 2018-2019 н.р. заслухати звіти з проведеної профорієнтаційної роботи відділом довузівської підготовки та профорієнтаційної роботи та деканами факультетів.

Особливу увагу звернути на підготовку до здачі ЗНО з іноземної мови,  провести додаткові консультації та забезпечити 100 % явку для здачі ЗНО.

Господарському відділу особливу увагу приділити ремонту опалювальних систем господарських приміщень та забезпечити паливом для ритмічної роботи котелень.

Відповідальні: директор, заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи, відповідальний секретар приймальної комісії, зав. відділу довузівської підготовки та профорієнтаційної роботи, заступник директора з навчально-науково-виробничих питань  розвитку та адміністративно-господарської діяльності, декани факультетів, заступник декана факультету, завідувачі кафедр.

Учений секретар, доц.                                       Федуняк І. О.


УХВАЛА

Вченої ради ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» з питання

«Про основні напрями роботи навчально-науково-дослідної лабораторії»

(Протокол № 12 від 27.06.2018 р.).

Доповідач: зав. лабораторії, к.т.н., доц. Клендій М.Б.

Співдоповідач: провідний фахівець відділу з навчально-науково-інноваційної діяльності Гнатьо М.В.

Доповідь зав. навчально-науково-дослідної лабораторії к.т.н., доц. Клендія М.Б. на тему «Дослідження ефективного спалювання твердих вуглеводів»  прийняти до відома.

Відповідальні: директор, зав. відділу з навчально-науково-інноваційної діяльності, декани факультетів, заступник декана факультету.

Учений секретар, доц.                                       Федуняк І. О.


УХВАЛА

Вченої ради ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» з питання

«Про підсумки роботи кафедр за 2017-2018 н.р.»

(Протокол № 12 від 27.06.2018 р.).

Доповідач: заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи, к.т.н., доц. Білик С.Г.

І. Активізувати роботу кафедр з усіх видів робіт.

ІІ. З метою покращення рейтингових показників навчального закладу, підвищення якості підготовки фахівців:

  • Забезпечити істотне підвищення теоретичної та практичної підготовки фахівців за всіма спеціальностями через оновлення матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення, навчальних лабораторій та кабінетів.
  • Кожній кафедрі звернути увагу на якість науково-методичних матеріалів.
  • Збільшити кількість видань підручників та посібників.
  • Забезпечити підвищення показників в науково-метричних базах, фахових та зарубіжних виданнях.
  • Особливу увагу звернути на якість випускних бакалаврських і магістерських робот та запровадити практику постерних презентацій.
  • Провести акредитацію освітніх програм за ОС «Бакалавр», «Магістр» усіх спеціальностей.
  • Завершити наповнення електронних баз навчально-методичними матеріалами до 1.09.2018 р.
  • Продовжувати проводити моніторинг якості освітнього процесу шляхом використання сучасних технологій.
  • Систематично проводити директорський та деканський контроль знань.
  • Активізувати роботу завідувачів кафедр та посилити відповідальність за виконання всіх видів робіт НПП.

ІІІ. Завідувачам кафедр довести до відома НПП про можливі істотні зміни в умовах праці, зумовлені зменшенням кількості місць державного замовлення на ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр», зменшенням кількості набору студентів і, відповідно, кількості ставок.

Відповідальні: директор, заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи, зав. навчальним відділом, зав. відділу з навчально-науково-інноваційної діяльності, зав. відділу довузівської підготовки та профорієнтаційної роботи, заступник директора з навчально-науково-виробничих питань  розвитку та адміністративно-господарської діяльності, декани факультетів, заступник декана факультету, завідувачі кафедр, НПП.

Учений секретар, доц.                                       Федуняк І. О.

 

УХВАЛА

Вченої ради ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» з питання

«Про результати профорієнтаційної роботи»

(Протокол № 12 від 27.06.2018 р.).

Доповідачі: декани факультетів: к.е.н., доц. Ярема Л.В., к.т.н., доц. Чвартацький І.О., заступник декана, к.т.н., доц. Бунько В.Я.

Звіт про результати профорієнтаційної роботи прийняти до відома.

Відповідальні: директор, заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи, зав. відділу довузівської підготовки та профорієнтаційної роботи, декани факультетів, заступник декана факультету, завідувачі кафедр, НПП.

Учений секретар, доц.                                       Федуняк І. О.


УХВАЛА

Вченої ради ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» з питання

«Зміни до Правил прийому на навчання до ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» на 2018 р.»

(Протокол № 12 від 27.06.2018 р.).

Доповідач: заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи, к.т.н., доц. Білик С.Г.

Зміни до правил прийому на навчання прийняти до відома та затвердити.

Відповідальні: директор, заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи, зав. відділу довузівської підготовки та профорієнтаційної роботи, зав. навчальним відділом, відповідальний секретар приймальної комісії, декани факультетів, заступник декана факультету, завідувачі кафедр, НПП.

Учений секретар, доц.                                       Федуняк І. О.


УХВАЛА

Вченої ради ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» з питання

«Про виконання плану роботи та рішень Вченої ради за 2017-2018 н.р.»

(Протокол № 12 від 27.06.2018 р.).

Доповідач: учений секретар, к.е.н., доц. Федуняк І.О.

Доповідь ученого секретаря, к.е.н., доц. Федуняка І.О.  прийняти до відома.

Включити в план роботи та заслухати питання, які не розглядалися на засіданнях Вчених рад в 2017-2018 н.р. на Вчених радах 2018-2019 н.р. першочергово.

Відповідальні: директор, заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи, учений секретар.

Учений секретар, доц.                                       Федуняк І. О.

 

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною


 

БАТІ