Рішення вченої ради №1 від 30.08.2018 р.

Друк

ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

Рішення

розширеного засідання Вченої ради спільно з трудовим колективом

ВП НУБіП України “Бережанський агротехнічний інститут”

щодо доповідей директора інституту, д.е.н., проф. Жибак М.М. про підсумки діяльності інституту  за 2017/2018 навчальний рік та завдання на наступний навчальний рік, заступника директора з навчальної та навчально-методичної роботи, к.т.н., доц. Білик С.Г. про стан та основні завдання навчальної та наукової роботи, заступника директора з навчально-науково-виробничих питань  розвитку та адміністративно-господарської діяльності, к.т.н., доц. Матвіїшин П.В. про готовність матеріальної бази інституту до нового навчального року, головного бухгалтера Мигдаль Д.М. про фінансовий стан інституту               

Основними напрямками діяльності на 2018-2019 н.р. вважати:

І. Загальноінститутські завдання:

ІІ. В освітній, морально-естетичній та виховній діяльності:

ІІІ. У науково-дослідній, інноваційній діяльності:

У міжнародній діяльності:

Зміцнення матеріально-технічної бази інституту:

Для поліпшення соціального захисту працівників та студентів:

Контроль за виконанням цього рішення покласти на директорат інституту.