Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

          
A
A
A

Ухвала вченої ради №3 від 30.10.2018р.

УХВАЛА

Вченої ради ВП НУБіП України  «Бережанський агротехнічний інститут»

 з питання«Про підсумки діяльності за місяць та поточні завдання інституту»

(Протокол № 3 від 31.10.2018 р.).

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф.Жибак М.М.

Інформацію доповідача прийняти до відома.

Особливу увагу приділити профорієнтаційній роботі.

Взяти на особливий контроль підготовку до проведення міжнародної конференції 16 листопада 2018 р.

Створити робочу групу з підготовки до святкування 60-ти річчя ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут».

Відповідальні: директор, заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи,заступник директора з навчально-науково-виробничих питань  розвитку та адміністративно-господарської діяльності,зав. відділу навчально-науково-інноваційної діяльності,декани факультетів, завідувачі кафедр.

Учений секретар, доц.                                       Федуняк І. О.

 


УХВАЛА

Вченої ради ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

 з питання Про стан справ та напрямки розвитку кафедри «Машиновикористання та технологій в с.г.».

(Протокол № 3 від 31.10.2018 р.).

Доповідач:зав. кафедри, к.т.н., доц. Диня В.І.

Співдоповідачі: зав. навчальним відділом,к.е.н., доц. Христенко Г.М.,

зав. відділу з навчально-науково-інноваційної діяльності,д.е.н., доц. Судомир С.М.

Звіт завідувача  кафедри «Машиновикористання та технологій в с.г.» прийняти до відома.

  • Оновити інформацію на стендах кафедри.
  • Забезпечити 100% наповнення платформи Moodle навчально-методичними матеріалами.
  • Активізувати підготовку видавництва підручників та посібників.
  • Забезпечити стажування НПП на виробництві.
  • Збільшити кількості статей у виданнях Scopus і WebofScience.

Відповідальні: директор, заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи, зав. навчальним відділом, зав. відділу навчально-науково-інноваційної діяльності, декан факультету, заступник декана факультету, завідувач кафедри, НПП.

Учений секретар, доц.                                       Федуняк І. О.

 


УХВАЛА

Вченої ради ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

з питання Наукова доповідь кафедри «Машиновикористання та технологій в с.г.» за ініціативною науковою тематикою. Тема доповіді: «Вивчення сучасних енергозберігаючих  технологій в сільськогосподарському виробництві та машинобудуванні».

(Протокол № 3 від 31.10.2018 р.).

Доповідачі: к.т.н., доц. Диня В.І., к.т.н., доц. Ліннік А.Ю.

Доповідь за ініціативною науковою темою кафедри «Машиновикористання та технологій в с.г.» прийняти до відома.

Відповідальні: директор, зав. відділу з навчально-науково-інноваційної діяльності, декан факультету,  завідувач кафедри.

Учений секретар, доц.                                       Федуняк І. О.

 


УХВАЛА

Вченої ради ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

 з питання Простан культурно-виховної роботи в інституті.

(Протокол № 3 від 31.10.2018 р.).

Доповідач: завідувач відділу  гуманітарної освіти, виховання та студентських справ, ст. викл. Зайчук В.М.

Звіт Зайчука В.М. прийняти до відома.

Кураторам груп більше уваги звертати на національно-патріотичне виховання студентської молоді.

Відповідальні: директор, заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи, завідувач відділу  гуманітарної освіти, виховання та студентських справ, декани факультетів, завідувачі кафедр, куратори груп.

Учений секретар, доц.                                       Федуняк І. О.

 


УХВАЛА

Вченої ради ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

 з питання «Про рекомендацію претендентів до нагородження відзнаками Міністерства освіти і науки Україниз нагоди 60 - річчя ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» – ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний коледж».

 (Протокол № 3 від 31.10.2018 р.).

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф.Жибак М.М.

Рекомендувати претендентів до нагородження відзнаками Міністерства освіти і науки Україниз нагоди 60 - річчя ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» – ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний коледж

Відповідальні: директорат інституту.

Учений секретар, доц.                                       Федуняк І. О.

 

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС НА ПЕРІОД КАРАНТИНУ 2020

 

ковід 2020 3 ковід 2020 3 ковід 2020 3 ковід 2020 3 ковід 2020 3 ковід 2020 3

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною