Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

          
A
A
A

Ухвала вченої ради №4 від 30.11.2018р.

УХВАЛА

Вченої ради ВП НУБіП України«Бережанський агротехнічний інститут»

з питання«Про підсумки діяльності за місяць та поточні завдання інституту»

(Протокол № 4 від 30.11.2018 р.).

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф.Жибак М.М.

Інформацію доповідача прийняти до відома.

Відповідальні: директорат.

Учений секретар, доц.                                       Федуняк І. О.


УХВАЛА

Вченої ради ВП НУБіП України«Бережанський агротехнічний інститут»

з питання«Затвердження Правил прийому на навчання у ВП НУБіП України “Бережанський агротехнічний інститут” на 2019 р.»

(Протокол № 4 від 30.11.2018 р.).

Доповідач: відповідальний секретар приймальної комісії, доц. Луговий Б.В.

Інформацію доповідача прийняти до відома.

Затвердити Правила прийому на навчання у ВП НУБіП України “Бережанський агротехнічний інститут” на 2019 р.»

Відповідальні: директор, заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи, відповідальний секретар приймальної комісії, зав. навчальним відділом.

Учений секретар, доц.                                       Федуняк І. О.


УХВАЛА

Вченої ради ВП НУБіП України«Бережанський агротехнічний інститут»

з питання«Про стан справ та напрямки розвитку кафедри обліку і аудиту»

(Протокол № 4 від 30.11.2018 р.).

Доповідач:зав. кафедри, к.е.н., доц. Герчанівська С.В.

Співдоповідачі: зав. навчальним відділом,к.е.н., доц. Христенко Г.М.,

зав. відділу з навчально-науково-інноваційної діяльності,д.е.н., доц. Судомир С.М.

Звіт завідувача  кафедри обліку і аудиту прийняти до відома.

  • Активізувати видання підручників, посібників та монографій.
  • Збільшити кількість статей у виданнях Scopus і WebofScience.
  • Розширити співпрацю із кафедрами НУБіП України
  • Забезпечити стажування НПП на виробництві.

Відповідальні: директор, заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи, зав. навчальним відділом, зав. відділу навчально-науково-інноваційної діяльності, декан факультету,  завідувач кафедри, НПП.

Учений секретар, доц.                                       Федуняк І. О.


УХВАЛА

Вченої ради ВП НУБіП України«Бережанський агротехнічний інститут»

з питання«Наукова доповідь кафедри обліку і аудиту за ініціативною науковою тематикою. Тема доповіді: «Вивчення регіональних особливостей бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту в умовах міжнародної інтеграції»

(Протокол № 4 від 30.11. 2018 р.).

Доповідач:д.е.н., проф. Петренко Н.І.

Доповідь за ініціативною науковою темою кафедри обліку і аудиту прийняти до відома.

Відповідальні: директор, зав. відділу з навчально-науково-інноваційної діяльності, декан факультету,  завідувач кафедри.

Учений секретар, доц.                                       Федуняк І. О.


УХВАЛА

Вченої ради ВП НУБіП України«Бережанський агротехнічний інститут»

 з питання«Про виконання плану заходів щодо реалізації програми «Голосіївська ініціатива – 2020» на 2018 рік та затвердження плану заходів щодо реалізації програми «Голосіївська ініціатива – 2020» на 2019 рік»

(Протокол № 4 від 30.11. 2018 р.).

Доповідач: заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи, к.т.н., доц. Білик С.Г.

Звіт Про виконання плану заходів щодо реалізації Програми «Голосіївська ініціатива – 2020» на 2018 рік прийняти до відома.

Затвердити план заходів щодо реалізації Програми «Голосіївська ініціатива – 2020» на 2019 рік.

Відповідальні: директор, заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи, завідувач відділу  гуманітарної освіти, виховання та студентських справ, декани факультетів, завідувачі кафедр, куратори груп, НПП.

Учений секретар, доц.                                       Федуняк І. О.

 

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною


 

БАТІ