Ухвала вченої ради №4 від 30.11.2018р.

Друк

УХВАЛА

Вченої ради ВП НУБіП України«Бережанський агротехнічний інститут»

з питання«Про підсумки діяльності за місяць та поточні завдання інституту»

(Протокол № 4 від 30.11.2018 р.).

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф.Жибак М.М.

Інформацію доповідача прийняти до відома.

Відповідальні: директорат.

Учений секретар, доц.                                       Федуняк І. О.


УХВАЛА

Вченої ради ВП НУБіП України«Бережанський агротехнічний інститут»

з питання«Затвердження Правил прийому на навчання у ВП НУБіП України “Бережанський агротехнічний інститут” на 2019 р.»

(Протокол № 4 від 30.11.2018 р.).

Доповідач: відповідальний секретар приймальної комісії, доц. Луговий Б.В.

Інформацію доповідача прийняти до відома.

Затвердити Правила прийому на навчання у ВП НУБіП України “Бережанський агротехнічний інститут” на 2019 р.»

Відповідальні: директор, заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи, відповідальний секретар приймальної комісії, зав. навчальним відділом.

Учений секретар, доц.                                       Федуняк І. О.


УХВАЛА

Вченої ради ВП НУБіП України«Бережанський агротехнічний інститут»

з питання«Про стан справ та напрямки розвитку кафедри обліку і аудиту»

(Протокол № 4 від 30.11.2018 р.).

Доповідач:зав. кафедри, к.е.н., доц. Герчанівська С.В.

Співдоповідачі: зав. навчальним відділом,к.е.н., доц. Христенко Г.М.,

зав. відділу з навчально-науково-інноваційної діяльності,д.е.н., доц. Судомир С.М.

Звіт завідувача  кафедри обліку і аудиту прийняти до відома.

Відповідальні: директор, заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи, зав. навчальним відділом, зав. відділу навчально-науково-інноваційної діяльності, декан факультету,  завідувач кафедри, НПП.

Учений секретар, доц.                                       Федуняк І. О.


УХВАЛА

Вченої ради ВП НУБіП України«Бережанський агротехнічний інститут»

з питання«Наукова доповідь кафедри обліку і аудиту за ініціативною науковою тематикою. Тема доповіді: «Вивчення регіональних особливостей бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту в умовах міжнародної інтеграції»

(Протокол № 4 від 30.11. 2018 р.).

Доповідач:д.е.н., проф. Петренко Н.І.

Доповідь за ініціативною науковою темою кафедри обліку і аудиту прийняти до відома.

Відповідальні: директор, зав. відділу з навчально-науково-інноваційної діяльності, декан факультету,  завідувач кафедри.

Учений секретар, доц.                                       Федуняк І. О.


УХВАЛА

Вченої ради ВП НУБіП України«Бережанський агротехнічний інститут»

 з питання«Про виконання плану заходів щодо реалізації програми «Голосіївська ініціатива – 2020» на 2018 рік та затвердження плану заходів щодо реалізації програми «Голосіївська ініціатива – 2020» на 2019 рік»

(Протокол № 4 від 30.11. 2018 р.).

Доповідач: заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи, к.т.н., доц. Білик С.Г.

Звіт Про виконання плану заходів щодо реалізації Програми «Голосіївська ініціатива – 2020» на 2018 рік прийняти до відома.

Затвердити план заходів щодо реалізації Програми «Голосіївська ініціатива – 2020» на 2019 рік.

Відповідальні: директор, заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи, завідувач відділу  гуманітарної освіти, виховання та студентських справ, декани факультетів, завідувачі кафедр, куратори груп, НПП.

Учений секретар, доц.                                       Федуняк І. О.