Ухвала Вченої ради №6 від 31.01.2019р.

Друк

УХВАЛА

Вченої ради ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

з питання «Про підсумки діяльності за місяць та поточні завдання інституту»

(Протокол № 6 від 31.01.2019 р.).

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф. Жибак М.М.

Інформацію доповідача прийняти до відома.

Особливу увагу приділити підвищенню кваліфікації працівників на виробництві.

Активізувати участь студентів у наукових гуртках, конференціях та олімпіадах.

Робочим групам з підготовки до святкування 60-ти річчя ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут – Бережанський агротехнічний коледж» приступити до виконання покладених на них завдань.

Відповідальні: директорат.

Учений секретар, доц.                                       Федуняк І. О.


 

 

УХВАЛА

Вченої ради ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

з питання «Про підсумки роботи кафедр за І-й семестр 2018/2019 н.р. та готовність до ІІ-го семестру 2018/2019 н.р.»

(Протокол № 6 від 31.01.2019 р.).

Доповідачі: заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи, к.т.н., доц. Білик С.Г.; зав. відділу навчально-науково-інноваційної діяльності, д.е.н., доц. Судомир С.М.

Відповідальні: директор, заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи, зав. навчальним відділом, зав. відділу навчально-науково-інноваційної діяльності, декани факультетів,  завідувачі кафедр, НПП.

Учений секретар, доц.                                       Федуняк І. О.


 

УХВАЛА

Вченої ради ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

з питання «Про роботу бібліотеки інституту»

(Протокол № 6 від 31.01.2019 р.).

Доповідач: зав. бібліотекою Трач Н.М.

Відповідальні: директор, заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи, зав. відділу навчально-науково-інноваційної діяльності, зав. бібліотекою.

Учений секретар, доц.                                       Федуняк І. О.


 

УХВАЛА

Вченої ради ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

з питання «Про фінансовий стан інституту»

(Протокол № 6 від 31.01.2019 р.).

Доповідач: головний бухгалтер Мигдаль Д.М.

Інформацію доповідача прийняти до відома.

Збільшити надходження коштів до спеціального фонду закладу за рахунок розширення виробничої діяльності та надання платних послуг.

Вживати заходів щодо економії енергетичних витрат.

Відповідальні: директорат.

Учений секретар, доц.                                       Федуняк І. О.