Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

          
A
A
A

Ухвала вченої ради №7 від 29.03.2019р.

УХВАЛА

Вченої ради ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

з питання «Про підсумки діяльності за місяць та поточні завдання інституту»

(Протокол № 7 від 29.03.2019 р.).

 

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф. Жибак М.М.

УХВАЛИЛИ:

  • Інформацію доповідача прийняти до відома.
  • Активізувати наукову роботу викладачів та студентів.
  • Особливу увагу приділити профорієнтаційній роботі.

Відповідальні: директорат.

Учений секретар, доц.                                       Федуняк І. О.


УХВАЛА

Вченої ради ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

з питання «Про стан справ та напрямки розвитку кафедри інформаційних технологій та вищої математики»

(Протокол № 7 від 29.03.2019 р.).

 

Доповідач: зав. кафедри, к.т.н., доц. Калиній І.В.

Співдоповідачі: зав. навчальним відділом, к.е.н., доц. Христенко Г.М., зав. відділу з навчально-науково-інноваційної діяльності, д.е.н., доц. Судомир С.М.

Інформацію доповідача прийняти до відома.

Кафедрі інформаційних технологій та вищої математики активізувати підготовку видавництва підручників та посібників, а також збільшити кількості методичних розробок та статей у фахових виданнях.

Відповідальні: директор, заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи, зав. навчальним відділом, зав. відділу навчально-науково-інноваційної діяльності, декан факультету, завідувач кафедри, НПП.

Учений секретар, доц.                                       Федуняк І. О.

 

УХВАЛА

Вченої ради ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

з питання «Наукова доповідь кафедри інформаційних технологій та вищої математики за ініціативною науковою тематикою. Тема доповіді: «Інформаційні технології організації роботи та функціонування інтернет-порталу інституту»

(Протокол № 7 від 29.03.2019 р.).

Доповідач: к.пед.н., доц. Качурівський В.О.

Доповідь за ініціативною науковою темою кафедри інформаційних технологій та вищої математики прийняти до відома.

Відповідальні: директор, зав. відділу з навчально-науково-інноваційної діяльності, декан факультету, завідувач кафедри.

Учений секретар, доц.                                       Федуняк І. О.


УХВАЛА

Вченої ради ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

з питання «Про організацію та перспективи освітнього процесу на агроінженерному факультеті»

(Протокол № 7 від 29.03.2019 р.).

Доповідач: декан факультету, к.т.н., доц. Чвартацький І.І.

  • Звіт Чвартацького І.І. прийняти до відома.
  • Закінчити створення кабінету «Систем точного землеробства».
  • Модернізувати лабораторію «Теплотехніки та теплопостачання».
  • Провести впорядкування фойє навчального корпусу № 5 (полігон).

Відповідальні: директор, заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи, заступник директора з навчально-науково-виробничих питань розвитку та адміністративно-господарської діяльності, декан факультету, завідувачі кафедр, НПП.

Учений секретар, доц.                                       Федуняк І. О.


УХВАЛА

Вченої ради ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

з питання «Про студентську наукову роботу»

(Протокол № 7 від 29.03.2019 р.).

Доповідач: провідний фахівець з наукової роботи студентів відділу навчально-науково-інноваційної діяльності, к.т.н., доц. Фльонц І.В.

  • Звіт Фльонца І.В. прийняти до відома.
  • Забезпечити належну якість підготовки студентів до участі у 2-му етапі Всеукраїнської студентської олімпіади.

Відповідальні: директор, заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи, зав. відділу навчально-науково-інноваційної діяльності, декани факультетів, завідувачі кафедр, НПП.

Учений секретар, доц.                                       Федуняк І. О.


УХВАЛА

Вченої ради ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

з питання «Про висунення кандидатури на посаду ректора Національного університету біоресурсів і природокористування України»

(Протокол № 7 від 29.03.2019 р.).

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф. Жибак М.М.

Висунути кандидатуру члена-кореспондента Національної академії педагогічних наук України, доктора педагогічних наук, професора Ніколаєнка Станіслава Миколайовича на посаду ректора Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Учений секретар, доц.                                       Федуняк І. О.


УХВАЛА

Вченої ради ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

з питання «Про можливі істотні зміни умов праці»

(Протокол № 7 від 29.03.2019 р.).

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф. Жибак М.М.

Попередити всіх працівників інституту про можливі істотні зміни умов праці у випадку зменшення набору студентів на 2019-2020 н.р.

Відповідальні: директор, заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи, юрисконсульт головний бухгалтер, старший інспектор з кадрів.

Учений секретар, доц.                                       Федуняк І. О.

 

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС НА ПЕРІОД КАРАНТИНУ 2020

 

ковід 2020 3 ковід 2020 3 ковід 2020 3 ковід 2020 3 ковід 2020 3 ковід 2020 3

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною