Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

          
A
A
A

Ухвала вченої ради №9 від 27.05.2019р.

УХВАЛА

Вченої ради ВП НУБіП України«Бережанський агротехнічний інститут» з питання

«Про підсумки діяльності за місяць та поточні завдання інституту»

(Протокол № 9 від 27.05.2019 р.).

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф.Жибак М.М.

УХВАЛИЛИ:

Інформацію доповідача прийняти до відома.

Особливу увагу приділити профорієнтаційній роботі та вступній кампанії.

Відповідальні: директорат.

Учений секретар, доц.                                       Федуняк І. О.


 

УХВАЛА

Вченої ради ВП НУБіП України«Бережанський агротехнічний інститут» з питання

«Про стан справ та напрямки розвитку кафедри загальноінженерної підготовки»

(Протокол № 9 від 27.05.2019 р.).

Доповідач: завідувач кафедри, к.т.н. Драган А.П.

Співдоповідачі: зав. навчальним відділом, к.е.н., доц. Христенко Г.М., зав. відділу з навчально-науково-інноваційної діяльності, д.е.н., доц. Судомир С.М.

1.            Активізувати підготовку та видавництво навчальних посібників та підручників з дисциплін професійного спрямування.

2.            Забезпечити 100% наповнення платформи moodle навчально-методичними матеріалами.

3.            Продовжити модернізацію та оснащення лабораторій сучасним обладнанням та технічними засобами навчання.

Відповідальні: директор, заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи, зав. навчальним відділом, зав. відділу навчально-науково-інноваційної діяльності, декан факультету, завідувач кафедри, НПП.

Учений секретар, доц.                                       Федуняк І. О.


 

УХВАЛА

Вченої ради ВП НУБіП України«Бережанський агротехнічний інститут» з питання

Наукова доповідь кафедри загальноінженерної підготовки за ініціативною науковою тематикою. Тема доповіді:

«Обґрунтування конструкцій борони з гвинтовим робочим органом»

(Протокол № 9 від 27.05.2019 р.).

Доповідач: к.т.н., доц. Клендій М.Б.

Доповідь за ініціативною науковою темою кафедри загальноінженерної підготовки прийняти до відома.

Відповідальні: директор, зав. відділу з навчально-науково-інноваційної діяльності, декан факультету, завідувач кафедри.

Учений секретар, доц.                                       Федуняк І. О.


 

УХВАЛА

Вченої ради ВП НУБіП України«Бережанський агротехнічний інститут» з питання

«Про зміни до Правил прийому у ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» в 2019 р.»

(Протокол № 9 від 27.05.2019 р.).

Доповідач: відповідальний секретар приймальної комісії, к.і.н., доц. Луговий Б.В.

Затвердити зміни до Правил прийому у ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» в 2019 р.

Відповідальні: директор, заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи, відповідальний секретар приймальної комісії, декани факультетів.

Учений секретар, доц.                                       Федуняк І. О.

 

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС НА ПЕРІОД КАРАНТИНУ 2020

 

ковід 2020 3 ковід 2020 3 ковід 2020 3 ковід 2020 3 ковід 2020 3 ковід 2020 3

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною