Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

          
A
A
A

Ухвала Вченої ради №1 від 5.09.2019 р.

ВП НУБіП України
«Бережанський агротехнічний інститут»
 
Рішення
розширеного засідання Вченої ради спільно з трудовим колективом
ВП НУБіП України “Бережанський агротехнічний інститут”
щодо доповідей директора інституту, д.е.н., проф. Жибак М.М. про підсумки діяльності науково-педагогічного колективу інституту в 2018/2019 навчальному році та завдання на наступний навчальний рік., заступника директора з навчальної та навчально-методичної роботи, к.т.н., доц. Білик С.Г. про виконання планів роботи кафедр та індивідуальних планів НПП., головного бухгалтера Мигдаль Д.М. про фінансовий стан інституту

(Протокол № 1 від 5.09.2019 р.).

Основними напрямками діяльності на 2019-2020 навчальний рік слід вважати:

  1. Підвищення авторитетності інституту, його випускників.
  2. Урізноманітнення  форм і методів профорієнтаційної роботи з визначенням фіксованої чисельності абітурієнтів на 1-го НПП та 1-го іншого працівника.
  3. Більш дієва співпраця з виробництвом та бізнесом, забезпечення росту запитів на наукові розробки вчених, їх практичну реалізацію.
  4. Широке запровадження онлайн-освіти, збільшення різноманітних курсів навчання, активізація міжнародної діяльності.
  5. Забезпечення якісної підготовки висококваліфікованих фахівців, адаптованих до сучасних вимог на ринку праці.
  6. Підвищення мотивації студентів і викладачів, удосконалення рейтингової системи оцінки роботи НПП з урахуванням профорієнтаційної роботи.
  7. Розширення організації сучасної бізнес-практики, ведення передових досліджень, створення нових технологій.
  8.  Посилення ролі і відповідальності колективів кафедр, факультетів.
  9. Формування у студентства здатності до постійного оновлення знань.

Контроль за виконанням цього рішення покласти на директорат інституту, завідувачів кафедр, НПП.

Учений секретар, доц.                                       Федуняк І. О.

 

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС НА ПЕРІОД КАРАНТИНУ 2020

 

ковід 2020 3 ковід 2020 3 ковід 2020 3 ковід 2020 3 ковід 2020 3 ковід 2020 3

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною