Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

          
A
A
A

Ухвала Вченої ради №1 від 5.09.2019 р.

ВП НУБіП України
«Бережанський агротехнічний інститут»
 
Рішення
розширеного засідання Вченої ради спільно з трудовим колективом
ВП НУБіП України “Бережанський агротехнічний інститут”
щодо доповідей директора інституту, д.е.н., проф. Жибак М.М. про підсумки діяльності науково-педагогічного колективу інституту в 2018/2019 навчальному році та завдання на наступний навчальний рік., заступника директора з навчальної та навчально-методичної роботи, к.т.н., доц. Білик С.Г. про виконання планів роботи кафедр та індивідуальних планів НПП., головного бухгалтера Мигдаль Д.М. про фінансовий стан інституту

(Протокол № 1 від 5.09.2019 р.).

Основними напрямками діяльності на 2019-2020 навчальний рік слід вважати:

  1. Підвищення авторитетності інституту, його випускників.
  2. Урізноманітнення  форм і методів профорієнтаційної роботи з визначенням фіксованої чисельності абітурієнтів на 1-го НПП та 1-го іншого працівника.
  3. Більш дієва співпраця з виробництвом та бізнесом, забезпечення росту запитів на наукові розробки вчених, їх практичну реалізацію.
  4. Широке запровадження онлайн-освіти, збільшення різноманітних курсів навчання, активізація міжнародної діяльності.
  5. Забезпечення якісної підготовки висококваліфікованих фахівців, адаптованих до сучасних вимог на ринку праці.
  6. Підвищення мотивації студентів і викладачів, удосконалення рейтингової системи оцінки роботи НПП з урахуванням профорієнтаційної роботи.
  7. Розширення організації сучасної бізнес-практики, ведення передових досліджень, створення нових технологій.
  8.  Посилення ролі і відповідальності колективів кафедр, факультетів.
  9. Формування у студентства здатності до постійного оновлення знань.

Контроль за виконанням цього рішення покласти на директорат інституту, завідувачів кафедр, НПП.

Учений секретар, доц.                                       Федуняк І. О.

 

Ми в Facebook

 

Перейти на офіційну сторінку


БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною


 

БАТІ