Ухвала Вченої ради №3.1 від 29.10.2019 р.

Друк
УХВАЛА
Вченої ради ВП НУБіП України
«Бережанський агротехнічний інститут» з питання
«Про підсумки діяльності за місяць та поточні завдання інституту»

(Протокол № 3.1 від 29.10.2019 р.).

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф.Жибак М.М.

УХВАЛИЛИ:

  1. Інформацію доповідача прийняти до відома.
  2. Покращити наукову роботу студентів.
  3.  Підвищити якість освіти через участь в олімпіадах й наукових тематиках.
  4.  Більш ширше залучати студентів до заходів національно-патріотичного напрямку.

Відповідальні: директор, заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи, зав. відділу гуманітарної освіти, виховання та студентських справ, зав. відділу навчально-науково-інноваційної діяльності, декани факультетів,  завідувачі кафедр, НПП.

 

 

Учений секретар, доц.                                                     Федуняк І. О.

 

УХВАЛА
Вченої ради ВП НУБіП України
«Бережанський агротехнічний інститут» з питання
«Стан справ і напрямки розвитку кафедри економіки підприємства»

(Протокол № 3.1 від 29.10.2019 р.).

Доповідач: зав. кафедри, к.е.н., доц. Гурська І.С.
Співдоповідач: заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи, к.т.н., доц. Білик С.Г.
  1. НПП кафедри завершити розробку навчально-методичних  матеріалів з дисциплін, які введені в робочий навчальний план вперше.
  2. Активізувати укладення договорів про співпрацю з комерційними установами.  

Відповідальні: директор, заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи, зав. навчальним відділом, зав. відділу навчально-науково-інноваційної діяльності, декан факультету,  завідувач кафедри, НПП.

 

                                     Учений секретар, доц.                                              Федуняк І. О.

 

 

УХВАЛА
Вченої ради ВП НУБіП України
«Бережанський агротехнічний інститут» з питання
«Наукова доповідь кафедри економіки підприємства за ініціативною науковою тематикою. Тема доповіді: «Теоретико-методологічне та організаційно-економічне обґрунтування подальшого розвитку аграрного виробництва та сільських територій регіону»

(Протокол № 3.1 від 29.10.2019 р.). 

Доповідач: д.е.н., проф. Судомир С.М.

  1. Доповідь за ініціативною науковою темою кафедри економіки підприємства прийняти до відома.

 

Відповідальні: директор, зав. відділу з навчально-науково-інноваційної діяльності, декан факультету,  завідувач кафедри.

 

                            Учений секретар, доц.                                                             Федуняк І. О.

 

 

УХВАЛА
Вченої ради ВП НУБіП України
«Бережанський агротехнічний інститут» з питання
«Стан та напрямки покращення матеріальної бази інституту»

(Протокол № 3.1 від 29.10.2019 р.).

Доповідач: заступник директора з навчально-науково-виробничих питань  розвитку та адміністративно-господарської діяльності, к.т.н., доц. Матвіїшин П.В.

  1. Інформацію доповідача прийняти до відома.
  2. Завершити проведення ремонтних робіт в приміщеннях студентської ради інституту.
  3. Провести підготовчі роботи до встановлення пожежних сигналізацій.

Відповідальні: директор, заступник директора з навчально-науково-виробничих питань  розвитку та адміністративно-господарської діяльності.

                          Учений секретар, доц.                                                                 Федуняк І.О.