Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

          
A
A
A

УХВАЛА Вченої ради № 4 від 28.11.2019 р.

УХВАЛА
Вченої ради ВП НУБіП України
«Бережанський агротехнічний інститут» з питання
«Про підсумки діяльності за місяць та поточні завдання інституту»

(Протокол № 4 від 28.11.2019 р.).

Доповідач: директор інституту, д.е.н., проф. Жибак М.М.

УХВАЛИЛИ:

 1. Інформацію доповідача прийняти до відома.
 2. Удосконалити методи профорієнтаційної роботи.
 3. Покращити систему забезпечення контролю якості підготовки фахівців в Інституті, шляхом дотримання галузевих стандартів, ліцензійних та акредитаційних вимог, державної атестації випускників.
 4. Удосконалити систему практичної підготовки студентів, розширити міжнародне співробітництво з провідними аграрними підприємствами;

Відповідальні: директорат, завідувачі кафедр, НПП.

 

Учений секретар, доц.                                                                         Федуняк І. О.

 

 

УХВАЛА
Вченої ради ВП НУБіП України
«Бережанський агротехнічний інститут» з питання
«Про навчально-науково-інноваційну роботу в інституті за 2019 р.»

(Протокол № 4 від 28.11.2019 р.).

Доповідач: зав. відділу навчально-науково-інноваційної діяльності, д.е.н., проф. кафедри Судомир С.М.

 1. Доповідь прийняти до уваги.
 2. Особливу увагу приділити організації та проведення на базі Інституту міжнародних, всеукраїнських і студентських конференцій, практичних семінарів та круглих столів.
 3.  Збільшити видавництво статей у міжнародних і вітчизняних фахових виданнях, які мають імпакт-фактор або індекс цитування та входять у наукометричні бази даних Scopus, Web of Science.
 4. Розширити тематику магістерських робіт, відповідно до ініціативних наукових тематик кафедр.

Відповідальні: директор, заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи, зав. відділу навчально-науково-інноваційної діяльності, декани факультетів,  завідувачі кафедр, НПП.

 

Учений секретар, доц.                                                Федуняк І. О.

УХВАЛА
Вченої ради ВП НУБіП України
«Бережанський агротехнічний інститут» з питання
«Стан культурно-виховної роботи та організація роботи студентського самоврядування в інституті»

(Протокол № 4 від 28.11.2019 р.)

Доповідач: завідувач відділу гуманітарної освіти, виховання та студентських справ, ст. викл. Зайчук В.М.

 1. Доповідь прийняти до відома.
 2. Забезпечувати неухильне дотримання членами колективу «Етичного кодексу науково-педагогічного працівника».
 3. Пріоритетною сферою соціального життя колективу вважати організацію та виконання заходів національно-патріотичноговиховання.
 4. Поглиблювати співпрацю з молодіжними громадськими організаціямирегіону.

Відповідальні: директор, заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи, завідувач відділу гуманітарної освіти, виховання та студентських справ, декани факультетів,  завідувачі кафедр, НПП.

 

Учений секретар, доц.                                                     Федуняк І. О.

 

 

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС НА ПЕРІОД КАРАНТИНУ 2020

 

ковід 2020 3 ковід 2020 3 ковід 2020 3 ковід 2020 3 ковід 2020 3 ковід 2020 3

БАТІ

Пропозиція до зміни підпису світлини
Вашy пропозицію відправлено на розгляд адміністратору сайту!

 
 

Взаємодія із світлиною